Services - 414273-2019

03/09/2019    S169    Services - Contract notice - Negotiated procedure 

Denmark-Viby: Sludge treatment services

2019/S 169-414273

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Aarhus Vand A/S
National registration number: 32562361
Postal address: Gunnar Clausens Vej 34
Town: Viby J
NUTS code: DK042
Postal code: 8260
Country: Denmark
Contact person: Trine Bech Fruergaard
E-mail: tfr@shared.dk
Telephone: +45 89471402

Internet address(es):

Main address: https://tender.konnect.dk/invite/533

Address of the buyer profile: www.aarhusvand.dk

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tender.konnect.dk/invite/533
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af slamdisponering

II.1.2)Main CPV code
90513800
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Opgaven omfatter afhentning, transport, mellemlagring og slutdisponering (bortskaffelse) og genanvendelse af slam fra Aarhus Vands 4 renseanlæg.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 26 500 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Delaftale 1, Egå Renseanlæg

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513600
90513800
90513700
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK042
II.2.4)Description of the procurement:

Afhentning og disponering af slam fra Egå Renseanlæg, Mosevej 57, 8240 Risskov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Fosfor genanvendelse og beskrivelse af slamdisponeringspraksis / Weighting: 20
Quality criterion - Name: CO2 / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 31.12.2024.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Hvis mere end 3 ansøgere opfylder egnethedskriterierne beskrevet ovenfor, udvælger Ordregiver de 3 ansøgere, der vurderes til at have de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. I udvælgelsen lægges der hovedsageligt vægt på bortskaffelsesmetode og omfang. Der lægges ligeledes højde for tidspunktet for referencens udførelse. Disse 3 udvalgte ansøgere, vil blive opfordret til at afgive bud.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Delaftale 2, Marselisborg Renseanlæg

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513600
90513800
90513700
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK042
II.2.4)Description of the procurement:

Afhentning og disponering af slam fra Marselisborg Renseanlæg, Sumatravej 4, 8000 Aarhus C.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Fosfor genanvendelse og beskrivelse af slamdisponeringspraksis / Weighting: 20
Quality criterion - Name: CO2 / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 31.12.2024.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Hvis mere end 3 ansøgere opfylder egnethedskriterierne beskrevet ovenfor, udvælger Ordregiver de 3 ansøgere, der vurderes til at have de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. I udvælgelsen lægges der hovedsageligt vægt på bortskaffelsesmetode og omfang. Der lægges ligeledes højde for tidspunktet for referencens udførelse. Disse 3 udvalgte ansøgere, vil blive opfordret til at afgive bud.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Delaftale 3, Viby Renseanlæg

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513600
90513800
90513700
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK042
II.2.4)Description of the procurement:

Afhentning og disponering af slam fra Viby Renseanlæg, Ormslevvej 155, 8260 Viby J.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Fosfor genanvendelse og beskrivelse af slamdisponeringspraksis / Weighting: 20
Quality criterion - Name: CO2 / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 31.12.2024.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Hvis mere end 3 ansøgere opfylder egnethedskriterierne beskrevet ovenfor, udvælger Ordregiver de 3 ansøgere, der vurderes til at have de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. I udvælgelsen lægges der hovedsageligt vægt på bortskaffelsesmetode og omfang. Der lægges ligeledes højde for tidspunktet for referencens udførelse. Disse 3 udvalgte ansøgere, vil blive opfordret til at afgive bud.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Delaftale 4, Åby Renseanlæg

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513600
90513800
90513700
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK042
II.2.4)Description of the procurement:

Afhentning og disponering af slam fra Åby Renseanlæg, Søren Frichs Vej 41, 8230 Åbyhøj

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Fosfor genanvendelse og beskrivelse af slamdisponeringspraksis / Weighting: 20
Quality criterion - Name: CO2 / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 31.12.2024.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Hvis mere end 3 ansøgere opfylder egnethedskriterierne beskrevet ovenfor, udvælger Ordregiver de 3 ansøgere, der vurderes til at have de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. I udvælgelsen lægges der hovedsageligt vægt på bortskaffelsesmetode og omfang. Der lægges ligeledes højde for tidspunktet for referencens udførelse. Disse 3 udvalgte ansøgere, vil blive opfordret til at afgive bud.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Specifik årsomsætning: En årlig omsætning på min. 3 600 000 DKK i 2 ud af de 3 seneste regnskabsår,

- Finansielle nøgletal: Ansøger skal have haft et positivt resultat i 2 af de seneste 3 regnskabsår.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at Ansøger har mindst 1 relevant reference fra lignende opgaver, der omfatter bortskaffelse af slam i min. 2 sammenhængende år. Hver referencerne skal som minimum bestå af en årlig bortskaffelse på 1 000 tons slam. Referencerne må højst være 3 år gammel.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Hvis mere end 3 ansøgere opfylder egnethedskriterierne beskrevet ovenfor, udvælger Ordregiver de 3 ansøgere, der vurderes til at have de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. I udvælgelsen lægges der hovedsageligt vægt på bortskaffelsesmetode og omfang. Der lægges ligeledes højde for tidspunktet for referencens udførelse. Disse 3 udvalgte ansøgere, vil blive opfordret til at afgive bud.

Ansøger skal derfor vedlægge:

- Referenceliste på tilsvarende opgaver, som Ansøger og Ansøgers eventuelle underleverandører har udført inden for de seneste 3 år.

Til referencerne oplyses:

- Ordregiver og kontaktperson ved denne,

- Tidspunktet for udførelsen af referencen,

- Anvendt bortskaffelsesmetode,

- Kort beskrivelse af opgaven samt opgavens omfang herunder mængden af slam der er disponeret for referencen,

- Hvorledes slammet er slutdisponeret (landbrugsjord, kompostering eller anden form for genanvendelse),

- Hvilke krav ansøger stiller til transport af slammet, herunder krav til evt. underleverandørers transport af slammet.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at Ansøger har mindst 1 relevant reference fra lignende opgaver, der omfatter bortskaffelse af slam i min. 2 sammenhængende år. Hver referencerne skal som minimum bestå af en årlig bortskaffelse på 1 000 tons slam. Referencerne må højst være 3 år gammel.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Nærværende aftales indgåelse er betinget af, at Leverandøren senest 10 arbejdsdage efter underskrivelse af aftalen stiller et kontant depositum eller en anfordringsgaranti fra et af ordregiver godkendt penge- eller kautionsinstitut svarende til 50% af den årlige kontraktværdi iht. det afgivne tilbud.

Garantien står til sikkerhed for samtlige Leverandørens forpligtigelser i henhold til nærværende aftale og skal være gældende i hele aftalens til løbetid inklusiv optioner og derudover indtil hele den afhændede slammængde er slutdisponeret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og regler.

Beløbet udbetales til Aarhus Vand på anfordring, uden rettergang, og uden forudgående henvendelse fra bankens side til Leverandøren.

Alle omkostninger i forbindelse med garantien afholdes af Leverandøren.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Faktura skal fremsendes elektronisk, på baggrund af oplyste EAN-nummer og skal indeholde følgende oplysninger:

- Udstedelsesdato (fakturadato),

- Fakturanummer,

- EAN-nummer,

- Ordrenummer/rekvisitionsnummer,

- De leverede ydelser,

- Fakturabeløb,

- Kontaktperson (undlad ’Att.’ foran navn).

Varelinjen skal være entydig, og indeholde følgende oplysninger:

- Varenavn,

- Varenummer,

- Enhedsbetegnelse,

- Enhedspris,

- Antal enheder.

Varelinjen skal være entydig.

Afregning til Leverandør foretages månedsvis med betalingsfrist på 30 dage fra modtagelse af korrekt elektronisk faktura.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Der stilles ingen krav til retlig form:

(a) Såfremt brug af underentreprenør(er), jf. afsnit 1.15. i prækvalifikationsbetingelserne.

(a) Såfremt konsortium, jf. afsnit 1.16. i prækvalifikationsbetingelserne.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Kontraktvilkår fremgår af det samlede udbudsmateriale. Dog indeholder aftalen klausul om arbejdsvilkår, en klausul om overholdelse af etik og socialt ansvar, samt en klausul om overholdelse af miljø, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/09/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 30/09/2019
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/05/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/08/2019