Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 414339-2021

13/08/2021    S156

Belgien-Gent: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 156-414339

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 107-281490)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Nationale Identifikationsnummer: 0200.068.636_22840
Postanschrift: Stropstraat 1
Ort: GENT
NUTS-Code: BE234 Arr. Gent
Postleitzahl: 9000
Land: Belgien
E-Mail: lukas.vanholen@farys.be
Telefon: +32 92425775
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.farys.be
Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=412587

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opdracht voor het aanstellen van een ontwerper voor het vernieuwen van de Waterkant in de Blaarmeersen te Gent

Referenznummer der Bekanntmachung: TMVW-SPORT-061-21-009-F02_1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

De opdracht omvat de volledige architectuuropdracht voor de vervanging van de cafetaria Waterkant op de Blaarmeersen door een nieuwbouw met recreatiefunctie en polyvalente zaal, aangevuld met het volledige ontwerp voor de omgevingsaanleg en de bijhorende speelzone.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/08/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 107-281490

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Anstatt:
Tag: 16/08/2021
Ortszeit: 10:15
muss es heißen:
Tag: 23/08/2021
Ortszeit: 10:15
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Anstatt:
Tag: 16/08/2021
Ortszeit: 10:15
muss es heißen:
Tag: 23/08/2021
Ortszeit: 10:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

De opgegeven vork voor het ereloonpercentage in de inventaris kwam niet overeen met deze in het administratief bestek. Er werd een nieuwe inventaris gepubliceerd waar het ereloonpercentage werd gewijzigd naar 9% tot 11%.

Conform artikel 9. Van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in klassieke sectoren, wordt de uiterste datum voor het indienen van de offertes gewijzigd naar 23 augustus 2021.