Szolgáltatások - 414405-2021

13/08/2021    S156

Magyarország-Budapest: Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások

2021/S 156-414405

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várady Csaba
E-mail: csaba.varady@kef.gov.hu
Telefon: +36 17957516
Fax: +36 17950251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Karbantartás,felújítás,jav.,üzemeltetés,beruházás2

Hivatkozási szám: EKR000578682020
II.1.2)Fő CPV-kód
79993000 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

KEF Kelet-Magyarországi ellátási területe

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
79993000 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45000000 Építési munkák
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45350000 Gépészeti szerelések
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A KEF ellátási körébe tartozó, Kelet-Magyarország területén lévő épületekben karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése

Vállalkozási keretszerződés keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási körébe tartozó, Kelet-Magyarország területén lévő épületekben igény szerinti karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése: összesen 167 db (118 db budapesti (pesti) és 43 db Budapesten kívüli) helyszínen, megközelítőleg összesen nettó 710 000 m2 alapterületen (az Ajánlatkérő mindenkori ellátási körébe tartozó ingatlanok részletes listáját Ajánlatkérő a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsájtja).

A keretszerződés hatálya alatt a szolgáltatás teljesítéséhez tervezett körülbelüli mennyiség (amely mennyiség a szerződés fennállása alatt folyamatosan változik): klíma- és légkezelő berendezések karbantartása, javítása: 2856 db; kalorikus berendezések, karbantartása, javítása: 220 db; szivattyúk karbantartása, javítása: 135 db; egyéb gépészeti berendezések karbantartása, javítása: 88 db; zsír és olajfogók karbantartása, javítása: 12 db; felvonók és emelő berendezések karbantartása, javítása: 89 db; kapuk, sorompók karbantartása, javítása: 78 db; UPS-ek, aggregátorok karbantartása, javítása: 25 db; villamos elosztók és fázisjavítók karbantartása, javítása: 31 db; erősáramú berendezések karbantartása, javítása: 177 db; gyengeáramú berendezések karbantartása, javítása: 1144 db; épület-karbantartás, átalakítás, felújítás, beruházás tervezetten 620 000 000 Ft/év értékben; épületfelügyeleti rendszerek karbantartása, javítása: 15 db; TV antennarendszerek vonatkozásában karbantartása, javítása: 18 db; gondnokolás: 212 000 m2 összterületű, 17 db épület, diszpécser szolgálat ellátása (heti hét napon át, 24 órás, eseti karbantartási és hiba- és havariaelhárítási igények bejelentése, nyilvántartása telefon vagy on-line elektronikus számítógépes bejelentési rendszeren keresztül).

A keretszerződés keretösszege: nettó 65 000 000 000,- Ft

A felsorolt berendezések, rendszerek tételes felsorolását, valamint az elvárt szolgáltatás tartalmát, a teljesítés ellenőrzését, értékelését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A keretszerződés hatálya alatt új létesítmények, berendezések, rendszerek bevonásával, illetve a meglévő létesítmények, berendezések, rendszerek kikerülésével a keretszerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége is változhat.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 223-548790

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2. IÜF-313-8-2020
Rész száma: 2
Elnevezés:

KEF Kelet-Magyarországi ellátási területe

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
29/10/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Fax: +36 18779610
Internetcím: http://www.bnref.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 65 000 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződésmódosítás dátuma: 2021.07.30.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/08/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79993000 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
79993000 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45000000 Építési munkák
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45350000 Gépészeti szerelések
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A KEF ellátási körébe tartozó, Kelet-Magyarország területén lévő épületekben karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok

végzése

Vállalkozási keretszerződés keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási körébe tartozó, Kelet-Magyarország

területén lévő épületekben igény szerinti karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése: összesen 167 db (118 db

budapesti (pesti) és 43 db Budapesten kívüli) helyszínen, megközelítőleg összesen nettó 710 000 m2 alapterületen (az Ajánlatkérő

mindenkori ellátási körébe tartozó ingatlanok részletes listáját Ajánlatkérő a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsájtja).

A keretszerződés hatálya alatt a szolgáltatás teljesítéséhez tervezett körülbelüli mennyiség (amely mennyiség a szerződés fennállása

alatt folyamatosan változik): klíma- és légkezelő berendezések karbantartása, javítása: 2856 db; kalorikus berendezések,

karbantartása, javítása: 220 db; szivattyúk karbantartása, javítása: 135 db; egyéb gépészeti berendezések karbantartása, javítása: 88

db; zsír és olajfogók karbantartása, javítása: 12 db; felvonók és emelő berendezések karbantartása, javítása: 89 db; kapuk, sorompók karbantartása, javítása: 78 db; UPS-ek, aggregátorok karbantartása, javítása: 25 db; villamos elosztók és fázisjavítók karbantartása,

javítása: 31 db; erősáramú berendezések karbantartása, javítása: 177 db; gyengeáramú berendezések karbantartása, javítása: 1144

db; épület-karbantartás, átalakítás, felújítás, beruházás tervezetten 620 000 000 Ft/év értékben; épületfelügyeleti rendszerek

karbantartása, javítása: 15 db; TV antennarendszerek vonatkozásában karbantartása, javítása: 18 db; gondnokolás: 212 000 m2

összterületű, 17 db épület, diszpécser szolgálat ellátása (heti hét napon át, 24 órás, eseti karbantartási és hiba- és havariaelhárítási

igények bejelentése, nyilvántartása telefon vagy on-line elektronikus számítógépes bejelentési rendszeren keresztül).

A keretszerződés keretösszege: nettó 65 000 000 000,- Ft

A felsorolt berendezések, rendszerek tételes felsorolását, valamint az elvárt szolgáltatás tartalmát, a teljesítés ellenőrzését,

értékelését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A keretszerződés hatálya alatt új létesítmények, berendezések, rendszerek

bevonásával, illetve a meglévő létesítmények, berendezések, rendszerek kikerülésével a keretszerződés tárgya szerinti szolgáltatás

mennyisége is változhat.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 48
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 97 500 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Katus domb 1.
Város: Tardona
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 3644
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Fax: +36 18779610
Internetcím: http://www.bnref.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Az eredeti szerződés 20.6. pontja a jelen szerződésmódosítás melléklete szerinti 11. számú melléklettel ("Nyilatkozat") egészül ki.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek kijelentik, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a szerződésmódosítás nem lényeges, az eredeti szerződéses feltételektől

lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, illetve nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a

nyertes ajánlat helyett más ajánlat nyertességét tette volna lehetővé. A szerződésmódosítás Szerződés gazdasági egyensúlyát a

Vállalkozó javára nem változtatja meg, mivel a Szerződésben rögzített árak és díjak nem változnak. A Szerződés tárgyát a

szerződésmódosítás az eredeti Szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest jelentős új kötelezettségre nem terjeszti ki.

Felek rögzítik, hogy a Kormány 1520/2020. (VIII. 14.) számú határozatában döntött az Egészséges Budapest Programban érintett 17

állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak felújításáról (a továbbiakban: Projekt), melynek végrehajtására a Közbeszerzési és

Ellátási Főigazgatóságot jelölte ki. A Szerződés 1.7. pontja alapján ezen kórházak, mint teljesítési helyek a Szerződés hatálya alá

bevonásra kerültek.

Felek rögzítik továbbá, hogy a Projekt finanszírozására az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (a továbbiakban: Bank) által

nyújtott hitel bevonásával kerül sor. A Magyar Állam, mint hitelfelvevő és a Bank között létrejött hitelmegállapodás alapján a

hitelfelvevőnek biztosítania kell, hogy a Bank által elfogadható korrupcióellenes rendelkezések szerepeljenek minden szerződésben,

ideértve a Bank jogát a végrehajtó és jogérvényesítő hatóságok, valamint valamennyi vállalkozó nyilvántartásának és könyvelésének

ellenőrzésére és vizsgálatára.

Fentiekre tekintettel Felek a Bank Tiltott Gyakorlatokra Vonatkozó Irányelvének való megfelelés érdekében a Szerződést a

szerződésmódosítás melléklete szerinti 11. számú melléklettel egészítik ki.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 97 500 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 97 500 000 000.00 HUF