Għandna l-pjaċir inħabbru li l-verżjoni l-ġdida tal-portal tat-TED se tibda topera fil-29.01.2024 (data indikattiva - għad trid tiġi kkonfermata!) Interessat li tiskopri l-funzjonalitajiet ġodda, it-titjib u l-impatt fuq l-utenti? Nistednuk iżżur l-artiklu tagħna u ssib aktar dwar il-bidliet u l-funzjonalitajiet ġodda ewlenin.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Servizzi - 414488-2019

04/09/2019    S170

il-Belġju-Brussell: Studju Indipendenti dwar l-Użu tal-Idroġenu u taċ-Ċelloli tal-Fjuwil għall-Propulsjoni tal-Inġenji tal-Ajru

2019/S 170-414488

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Impriża Konġunta "Clean Sky 2"
Indirizz postali: Av. de la Toison d'Or 56
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1060
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Legal Team
Posta elettronika: procurement@cleansky.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5371
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://www.cleansky.eu/
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2
Indirizz postali: Av. de la Toison d'Or 56
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1060
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: fch-ju@fch.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5371
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://www.fch.europa.eu/
I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5371
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu fl-indirizz li ġej:
Isem uffiċjali: L-Impriża Konġunta "Clean Sky 2"
Indirizz postali: TO 56 3rd floor
Belt: Brussels
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Legal Team
Posta elettronika: procurement@cleansky.eu
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5371
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Ir-Riċerka u l-Innovazzjoni fis-Settur tal-Avjazzjoni

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Studju Indipendenti dwar l-Użu tal-Idroġenu u taċ-Ċelloli tal-Fjuwil għall-Propulsjoni tal-Inġenji tal-Ajru

Numru ta' referenza: CSJU.2019.OP.01
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Studju indipendenti dwar l-użu tal-idroġenu u taċ-ċelloli tal-fjuwil għall-propulsjoni tal-inġenji tal-ajru.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79310000 Servizzi ta' riċerka tas-suq
31122100 Ċelloli tal-karburanti
34700000 Arjuplani u vapuri ta' l-ispazju
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan tal-istudju indipendenti hu li jiġi investigat il-potenzjal tat-teknoloġiji taċ-ċelloli tal-fjuwil u tal-idroġenu fil-qasam tal-propulsjoni tal-inġenji tal-ajru. Minbarra li jindirizza l-isfidi tekniċi, studju inizjali huwa meħtieġ biex:

— jinftiehem jekk u kif l-arkitetturi ta' propulsjoni bbażati fuq iċ-ċelloli tal-fjuwil u/jew l-idroġenu huma adegwati għall-propulsjoni tal-inġenji tal-ajru u f'liema kategorija ta' inġenji tal-ajru (tagħbija utli/firxa/missjoni) u b'liema benefiċċji potenzjali f'termini ta' prestazzjoni u emissjonijiet tal-inġenji tal-ajru,

— jiġu identifikati ostakli tekniċi u mhux tekniċi għall-implimentazzjoni ta' teknoloġiji taċ-ċelloli tal-fjuwil u l-idroġenu fis-settur tal-avjazzjoni u jiġu enfasizzati l-ħtiġijiet f'termini tar-riċerka u l-innovazzjoni (R&I), ir-regolamentazzjoni u l-istandards, kif ukoll il-kundizzjonijiet (tas-suq u ekonomiċi),

— jiġu identifikati u jinftiehmu l-isfidi għall-iskjerar marbuta mal-produzzjoni, il-loġistika u l-infrastruttura li huma kompatibbli mal-operazzjonijiet tal-ajruport u n-netwerks tat-trasport bl-ajru.

L-istudju taħt dan il-ksib għandu jidentifika l-potenzjal għall-propulsjoni tal-inġenji tal-ajru bbażati fuq iċ-ċelloli tal-fjuwil u/jew l-idroġenu u jipproduċi rakkomandazzjonijiet dwar attivitajiet futuri b'fokus partikolari fuq l-isforzi tal-R&I f'dan il-qasam fl-għaxar snin li ġejjin u l-politika biex tiġi appoġġjata l-adozzjoni tas-suq potenzjali minn hemm 'il quddiem.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tas-servizzi / Peżar: 60 %
Prezz - Peżar: 40 %
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 600 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 4
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-kuntratt jista' jiġġedded darba fil-każ ta' ċirkostanzi mhux previsti, li jeħtieġu dan it-tiġdid.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Orizzont 2020

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Il-kriterji tal-għażla kif mistqarra fid-dokumenti tal-ksib. Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 04/10/2019
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 14/10/2019
Ħin lokali: 10:30
Post:

L-Impriża Konġunta "Clean Sky 2", Av. de la Toison d’Or 56, meeting room No 3/35, 1060 Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Persuna waħda għal kull min jitfa' offerta hija awtorizzata biex tattendi għas-sessjoni tal-ftuħ. Jekk jogħġbok ibgħat l-isem, l-ewwel isem u n-nazzjonalità tal-persuna li se tattendi lil procurement@cleansky.eu sad-9.10.2019. Din in-notifika għandha tkun iffirmata minn rappreżentant awtorizzat ta' dak li jitfa' l-offerta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/en/#electronique
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
28/08/2019