Tjänster - 414500-2019

04/09/2019    S170

Spanien-Sevilla: Insamling av företagsdata för 2020-2023 års upplagor av EU:s resultattavla över industriell forskning och utveckling

2019/S 170-414500

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 126-307307)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, JRC — Joint Research Centre, JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.3 — Territorial Development
Postadress: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Ort: Sevilla
Nuts-kod: ES618 Sevilla
Postnummer: E-41092
Land: Spanien
E-post: jrc-seville-offers@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Insamling av företagsdata för 2020-2023 års upplagor av EU:s resultattavla över industriell forskning och utveckling

Referensnummer: JRC/SVQ/2019/OP/2190
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72314000 Datainsamlings- och kollateringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

En tjänsteleverantör med styrkt expertis inom finansiell datainsamling efterfrågas för tillhandahållande av data över vilka företag, som investerar mest i forskning och utveckling (FoU). De erfordrade tjänsterna innefattar förmågan att erhålla ekonomiska, finansiella och FoU-relaterade data över företag med global täckning både geografiskt och industriellt. Leverantören ska tillhandahålla skattningar av de erfordrade indikatorerna på företagsbasis och harmoniserade skattningar för alla länder och industrier enligt standarddefinitionerna. Dessa data ska möjliggöra utarbetandet av 2020-2023 års upplagor av EU:s resultattavla över industriell forskning och utveckling vid kommissionens JRC-direktorat B.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/08/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 126-307307

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 10/09/2019
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 23/09/2019
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 11/09/2019
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 24/09/2019
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: