Servizzi - 414643-2016

25/11/2016    S228

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Koordinazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2016/S 228-414643

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Anna Malafronte
Posta elettronika: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-3528
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://curia.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu fl-indirizz li ġej:
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Koordinazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Numru ta' referenza: COJ- PROC-16/044.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79417000 Servizzi ta' konsulenza dwar is-sigurtà
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, bi qbil mad-Direttiva tal-Kunsill 92/57/KEE tal-24.6.1992 u r-Regolament tal-Gran Dukat tas-27.6.2008 dwar l-implimentazzjoni ta' ħtiġijiet minimi tas-saħħa u s-sigurtà fuq siti ta' kostruzzjoni temporanji jew mobbli, u kwalunkwe test sussegwenti jew test li joħroġ minnhom, jixtieq ikollu tim ta' koordinaturi tas-saħħa u s-sigurtà għax-xogħlijiet kollha li jitwettqu fil-binjiet tiegħu u li huma elenkati fl-Anness I tar-Regolament tal-Gran Dukat imsemmi qabel.

Dan it-tim se jinkludi l-koordinaturi tas-saħħa u s-sigurtà approvati mill-Ministru għas-siti ta' kostruzzjoni tal-livell Ċ, bi qbil mar-Regolament tal-Gran Dukat tad-9.6.2006.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Koordinazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà f'binjiet okkupati jew li għandhom jiġu okkupati mill-QĠUE (Qrati tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea) (ara d-dettalji fl-ispeċifikazzjonijiet).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 240 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

ara l-ispeċifikazzjonijiet.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari
Referenza għal-liġi, ir-regolament jew id-dispożizzjoni amministrattiva rilevanti:

twettiq tas-servizzi huwa rriżervat għal persuni naturali b'approvazzjoni ministerjali biex jaħdmu bħala koordinatur tas-saħħa u s-sigurtà tal-livell Ċ f'Lussemburgu bi qbil mar-Regolament tal-Gran Dukat tad-9.6.2006.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 06/01/2017
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 11/01/2017
Ħin lokali: 10:00
Post:

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

persuna awtorizzata: iva, persuna 1 għal kull min jitfa' offerta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Għandhom jintbagħtu biss kopji stampati tal-offerti. Dawk li jitfgħu l-offerti għandhom jirreferu għall-istedina għall-offerti ppubblikata fuq is-sit tal-Internet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għall-proċeduri prattiċi għat-tfigħ ta' offerta.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mid-data li fiha sar jaf b'dan.

It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew la jissospendi din id-data tal-għeluq u lanqas joħloq data tal-għeluq ġdida għat-tressiq tal-appelli.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
09/11/2016