Tjenesteydelser - 414884-2020

04/09/2020    S172

Danmark-Odense: Uddannelse og undervisning

2020/S 172-414884

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kanita Rikalo
E-mail: karik@odense.dk
Telefon: +45 29107887
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8dc07900-6064-4864-9c53-96b8c778dbda/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Invitation til dialog forud for udbud af danskuddannelse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
80000000 Uddannelse og undervisning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kære leverandør

Odense Kommune forbereder et genudbud på området for danskuddannelse og inviterer i den forbindelse interesserede leverandører til dialogmøde omkring den kommende udbudsproces mv.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kære leverandør

Odense Kommune forbereder et genudbud på området for danskuddannelse og inviterer i den forbindelse interesserede leverandører til dialogmøde omkring den kommende udbudsproces mv.

Denne invitation sendes til flere potentielle leverandører.

I bedes vende tilbage til ut. hvis I ønsker at deltage. Fristen for tilbagemelding er torsdag d. 3. september 2020.

Efter tilbagemeldingsfristen vil Odense Kommune udvælge leverandører som vil blive inviteret til individuelle dialogmøder. Møderne finder sted på de i nedenstående skema anførte tidspunkter. Såfremt I er interesseret, bedes I krydse de tidspunkter af som I vil kunne afholde dialogmødet på (sæt gerne flere kryds).

Som udgangspunkt afholdes møderne fysisk på følgende datoer: 7. september, 14. september og 24. september– adressen vil blive fremsendt på et senere tidspunkt.

Ved spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte ut.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
08/01/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/08/2020