Tjenesteydelser - 414896-2020

04/09/2020    S172

Danmark-Kolding: Offentlig administration, forsvar og socialsikring

2020/S 172-414896

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 97
Postadresse: Nytorv 11
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Arildsen
E-mail: piaar@kolding.dk
Telefon: +45 79792489
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a7c69009-d00c-4320-8326-0a6c410f5849/homepage
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a7c69009-d00c-4320-8326-0a6c410f5849/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Meddelelse om kommende udbud på ekstraordinær beskæftigelsesindsats

II.1.2)Hoved-CPV-kode
75000000 Offentlig administration, forsvar og socialsikring
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Denne forhåndsmeddelelse har til formål, at gøre interesserede virksomheder opmærksom på et kommende udbud på indkøb af ekstraordinær beskæftigelsesindsats

Det forventes at der opgaven sendes i udbud ultimo september 2020. Der vil blive offentliggjort en bekendtgørelse på udbuddet. Udbudsmaterialet vil blive offentliggjort på samme tid som bekendtgørelsen på ETHICS.dk

Der er tale om et light udbud, hvorfor tilbudsgivere skal forvente, at fristerne er kortere end ved almindeligt offentligt EU-udbud.

Indkøb af ekstraordinær beskæftigelsesindsats forventes at blive fordelt på 4 delaftaler med forskellige målgrupper af ledige. Leverandøren skal selv stille lokaler til rådighed i Kolding til varetagelse af opgaven. Der er både tale om gruppeforløb og individuelle forløb..

Det bemærkes, at endelig udbudsmateriale kan have tilføjelse og/eller ændringer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Beskæftigelsesindsats til dimittender samt MVU og LVU

Delkontraktnr.: Delkontrakt 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75000000 Offentlig administration, forsvar og socialsikring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Kolding

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omhandler ekstraordinær beskæftigelsesindsats til dimittender, MVU og LVU. Der er tale om en indsats udover myndighedsopgaven, som fortsat vil blive varetaget af jobcentret.

Formålet med aftalen er, at jobcentret kan visitere borgere til et ekstraordinært beskæftigelsesforløb for at få borgere i beskæftigelse.

Ordregiver forventer, at cirka 100 borgere i bliver visiteret til denne delaftale. Antallet kan dog ændre sig i opadgående eller nedadgående retning.

Forløb forventes at have en varighed på 8 uger (både gruppe og individuel).

Dertil forventes det, at der kan tilkøbes ad hoc timer/forløb.

Aftalen forventes at have en løbetid fra Q4 2020 til ultimo 2021.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Overstående information er kun vejledende.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Beskæftigelsesindsats til ufaglærte samt 50+

Delkontraktnr.: Delkontrakt 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75000000 Offentlig administration, forsvar og socialsikring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Kolding

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omhandler ekstraordinær beskæftigelsesindsats til ufaglærte og 50+ ledige. Der er tale om en indsats udover myndighedsopgaven, som fortsat vil blive varetaget af jobcentret.

Formålet med aftalen er, at jobcentret kan visitere borgere til et ekstraordinært beskæftigelsesforløb for at få borgere i beskæftigelse.

Ordregiver forventer, at cirka 300 borgere i bliver visiteret til denne delaftale. Antallet kan dog ændre sig i opadgående eller nedadgående retning.

Forløb forventes at have en varighed på 8 uger (både gruppe og individuel).

Dertil forventes det, at der kan tilkøbes ad hoc timer/forløb.

Aftalen forventes at have en løbetid fra Q4 2020 til ultimo 2021.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Overstående information er kun vejledende.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Beskæftigelsesindsats til nyledige (op til 26 uger)

Delkontraktnr.: Delkontrakt 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75000000 Offentlig administration, forsvar og socialsikring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Kolding

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omhandler ekstraordinær beskæftigelsesindsats til nyledige (ledige indtil cirka 26 uge). Der er tale om en indsats udover myndighedsopgaven, som fortsat vil blive varetaget af jobcentret.

Formålet med aftalen er, at jobcentret kan visitere borgere til et ekstraordinært beskæftigelsesforløb for at få borgere i beskæftigelse.

Ordregiver forventer, at cirka 100 borgere i bliver visiteret til denne delaftale. Antallet kan dog ændre sig i opadgående eller nedadgående retning.

Forløb forventes at have en varighed på 8 uger (både gruppe og individuel).

Dertil forventes det, at der kan tilkøbes ad hoc timer/forløb.

Aftalen forventes at have en løbetid fra Q4 2020 til ultimo 2021

II.2.14)Yderligere oplysninger

Overstående information er kun vejledende.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Beskæftigelsesindsats for internationale ledige

Delkontraktnr.: Delkontrakt 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75000000 Offentlig administration, forsvar og socialsikring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Kolding

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omhandler ekstraordinær beskæftigelsesindsats til ledige med anden baggrund end dansk. Der kan både være tale om EU-borgere og ikke EU-borgere. Der er tale om en indsats udover myndighedsopgaven, som fortsat vil blive varetaget af jobcentret.

Formålet med aftalen er, at jobcentret kan visitere borgere til et ekstraordinært beskæftigelsesforløb for at få borgere i beskæftigelse.

Ordregiver forventer, at cirka 100 borgere i bliver visiteret til denne delaftale. Antallet kan dog ændre sig i opadgående eller nedadgående retning.

Forløb forventes at have en varighed på 8 uger (både gruppe og individuel).

Dertil forventes det, at der kan tilkøbes ad hoc timer/forløb.

Aftalen forventes at have en løbetid fra Q4 2020 til ultimo 2021.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Overstående information er kun vejledende.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/09/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Formålet med denne meddelelse er at gøre interesserede opmærksom på kommende udbud på beskæftigelsesindsats.

Informationer i forhåndsmeddelelsen er derfor kun vejledende, og ikke bindende for ordregiver. Der kan ske ændringer i ordregivers behov fra datoen for denne udsendelse indtil udbudsbekendtgørelsen offentliggøres.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2020