Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Árubeszerzések - 414909-2016

25/11/2016    S228

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

2016/S 228-414909

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kádár Marcell
E-mail: kadar.marcell@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kozut.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://tenderinnovacio.hu/aktualis-kozbeszerzesek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Tender Innováció Zrt.
Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 52. II. emelet
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Hegyes Péter, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 00064
E-mail: kozbeszerzes@tenderinnovacio.hu
Telefon: +36 305359708
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tenderinnovacio.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tenderinnovacio.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Sószórók beszerzése – 2016.

II.1.2)Fő CPV-kód
34921000 Útkarbantartási berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Sószórók beszerzése – 2016.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34921000 Útkarbantartási berendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

Szállítási helyeket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Sószóró berendezés (5 m³).

Keretmennyiség 85 db.

A lentebb, illetve a műszaki leírásban megadott műszaki paraméterek minden esetben a minimálisan elvárt paraméterek, amelyeknél Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlat tehető.

Főbb műszaki követelmények:

— a síkosság-mentesítő anyag tartályának hasznos térfogata:

— minimum: 4,8 m³;

— maximum: 5,2 m³;

— a sótartály befoglaló méretei:

— hossza: min. 3 500 – max. 4 000 mm;

— szélessége: max. 2 150 mm;

— teljes magassága, a rakfelülettől mérve (rakodás miatt): max. 1 650 mm;

— oldattároló tartály kapacitása minimum: 2 100 liter;

— a sószóró berendezés szalagos, láncos vagy csigás kihordó rendszerrel rendelkezzen;

— a szóró tányér sóval érintkező részei rozsdamentes acélból készüljenek;

— a szórás szélessége folyamatosan állítható: 3–12 m között;

— a szélesség állítás tartalma: 1 m-es lépcsőben;

— szórási (korlátozott) aszimmetria állítás: jobb-bal legalább 5-5 pozícióban;

— a szórás-mennyiség beállítási tartománya (NaCl): 5-40 g/m²;

— a szórás-mennyiség állítás tartalma (NaCl): 5 g/m2 fokozatonként;

— a szórás mennyisége érdesítő anyagok esetén: min. 30-180 g/m²;

— a szórás-mennyiség állítás tartalma (érdesítő anyag): 30 g/m² fokozatonként;

— a berendezés rendelkezzen olyan műszaki megoldással, amely megakadályozza a szóróanyag tartályban a szóróanyag beboltozódását;

Sószóró berendezés (7 m³).

Keretmennyiség: 29 db.

Főbb műszaki követelmények:

— a síkosság-mentesítő anyag tartályának hasznos térfogata:- minimum: 6,8 m³;- maximum: 7,2 m³;

— a sótartály befoglaló méretei:

— hossza: min. 4 000 – max. 4 500 mm;

— szélessége: max. 2 150 mm;

— teljes magassága, a rakfelülettől mérve (rakodás miatt): max. 1 650 mm;

— oldattároló tartály kapacitása: – minimum: 2 800 liter;

— a sószóró berendezés szalagos, láncos vagy csigás kihordó rendszerrel rendelkezzen;

— a szóró tányér sóval érintkező részek rozsdamentes acélból készüljenek;

— a szórás szélessége folyamatosan állítható: 3–12 m között;

— a szélesség állítás tartalma: 1 m-es lépcsőben;

— szórási (korlátozott) aszimmetria állítás: jobb-bal legalább 5-5 pozícióban;

— a szórás-mennyiség beállítási tartománya (NaCl): 5-40 g/m²;

— a szórás-mennyiség állítás tartalma (NaCl): 5 g/m2 fokozatonként;

— a szórás mennyisége érdesítő anyagok esetén: min. 30-180 g/m²;

— a szórás-mennyiség állítás tartalma (érdesítő anyag): 30 g/m² fokozatonként;

— a berendezésnek alkalmasnak kell lennie a GPS helyazonosításon alapuló automatikus szórásvezérlésre.

A nyertes Ajánlattevőnek az eszközök gyártása, kialakítása folyamán többszöri helyszíni egyeztetést kell végrehajtania Ajánlatkérővel, a járművön kialakítandó, elhelyezendő csatlakozók és működtető kezelőfelületek, vezetékezések, valamint a teljes kiépítés tekintetében. Nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a sószóberendezés megfelelő használatához szükséges gépkezelői és felhasználói oktatások megtartását ideértve a GPS vezérlést és útvonalprogramozást is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra. Egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell, figyelemmel az alábbi paraméterekre:

— a szórás szélessége folyamatosan állítható: 3–12 m között;

— a szélesség állítás tartalma: 1 m-es lépcsőben – vagy ennél kedvezőbb megoldás;

— szórási (korlátozott) aszimmetria állítás: jobb-bal legalább 5-5 pozícióban – vagy ennél kedvezőbb megoldás;

— a szórás-mennyiség beállítási tartománya (NaCl): 5-40 g/m²;

— a szórás-mennyiség állítás tartalma (NaCl): 5 g/m2 fokozatonként – vagy ennél kedvezőbb megoldás;

— a szórás mennyisége érdesítő anyagok esetén: min. 30-180 g/m²;

— a szórás-mennyiség állítás tartalma (érdesítő anyag): 30 g/m2 fokozatonként – vagy ennél kedvezőbb megoldás;

— a berendezésnek alkalmasnak kell lennie a GPS helyazonosításon alapuló automatikus szórásvezérlésre.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás vállalt többlet időtartama a kötelezően előírt időtartamon felül (minimum: 1 hónap / maximum: 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Anyagtartály mérete összesen (m³-ben meghatározva) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmennyiség nem jelent megrendelési kötelezettséget számára, ugyanakkor Ajánlatkérő vállalja, hogy a keretmennyiség legalább 70 %-ára vonatkozóan egyedi megrendelést ad ki. A fennmaradó 30 % tekintetében nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a mennyiség kimerítésének elmaradása esetén Ajánlatkérő felé semmilyen követeléssel nem élhet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A becsült értéket Ajánlatkérő nem kívánja megadni, a felhívás II.2.6) pontjában megadott érték kizárólag a hirdetménykezelő rendszerre tekintettel, technikai okok miatt került rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) 3. § (2)–(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10., 12. és 14–16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot II. rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-ában és 16. §-ában foglaltakra is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu

A benyújtandó nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évben nem érte el az összesen legalább a nettó 528 000 000 HUF-ot.

Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik teljes árbevételi adattal az előző 3 lezárt üzleti év mindegyikében), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek teljes nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (Sószóró berendezés adásvétele) szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)–(2) bekezdései szerint.

Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését;

— az ellenszolgáltatás összegét;

— a teljesítés idejét, (a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva);

— a szerződés tárgyát és mennyiségét;

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)–(7) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban közbeszerzés tárgyából összesen legalább nettó 450 000 000 HUF értékben Sószóró berendezés forgalmazásából származó szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal

A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.

Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.

Ajánlatkérő késedelmi-, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz, továbbá előírja a teljesítési biztosíték és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátását.

Jótállás időtartama: min: 24 hónap kötelező és vállalt többlet …. hónap ***értékelési szempont***.

Finanszírozási és fizetés:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Részszámla benyújtására az eseti megrendeléseknek megfelelően van lehetőség.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.

Számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései szerint történik. Irányadó az Art. 36/A. § rendelkezése. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képző szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/12/2016
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/12/2016
Helyi idő: 12:00
Hely:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7–13., I. emelet tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (1)–(3) és (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni. A közbeszerzési dokumentumok nem átruházhatóak. A közbeszerzési dokumentumok letöltése és a letöltés visszaigazolása az érvényes ajánlattétel feltétele. A megadott honlapon a közbeszerzési dokumentumok letöltésének feltétele egy regisztrációs lap kitöltése, amelynek során a letöltést végző gazdasági szereplő köteles a kapcsolattartáshoz szükséges cégadatokat megadni.

2) Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.

3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (2), (4) és (5)–(6) bekezdései szerint előírtakat ((6) bekezdés szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó).

4) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

5) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével. Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttséglejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)–(2) bekezdéseire.

6) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.

7) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

8) Az értékelési módszertana: az 1. értékelési szempont esetén a fordított arányosítás, míg a 2. és 3. értékelési részszempont esetén az egyenes arányosítás. Az értékelési módszertant és a részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok I. kötete tartalmazza.

9) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással, amely szerint újabb hiánypótlást nem rendel el, ha hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

12) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség maximális időtartama 60 nap.

13) A nyertes ajánlattevő a garanciális időszakban köteles a hiba bejelentését követően 2 munkanapon belül a hiba kijavítását megkezdeni.

14) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

15) Ajánlattevőnek ajánlatában részletes árajánlatot kell benyújtania, amelyen rögzíti a megajánlott termékek pontos típusmegjelölését a megajánlott darabszámot és az egységárat.

16) Részekre történő ajánlattétel kizárása: a beszerezni kívánt eszközök a főbb gyártók, forgalmazók mindegyikének termékpalettáján megtalálható, főbb műszaki tartalmukban egymástól csak szilárd anyag taroló kapacitásában térnek el. Két különböző mérettel rendelkező termékből kívánunk termékenként nagyobb mennyiséget beszerezni.

17) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter, lajstromszám: 00064.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/11/2016