Prekės - 41494-2021

27/01/2021    S18

Lenkija-Sosnowiec: Medicinos įranga

2021/S 018-041494

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 249-620146)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 6443508924
Adresas: ul. Zapolskiej 3
Miestas: Sosnowiec
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 41-218
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Sara Bensaid-Deńczyk
El. paštas: dag@centrum-pediatrii.com.pl
Telefonas: +48 327207766
Faksas: +48 327207740
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.centrum-pediatrii.com.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego wraz z jego uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Nuorodos numeris: PZ/21/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33100000 Medicinos įranga
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, jego dostawa, rozładunek, montaż, uruchomienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz instruktaż wyznaczonego przez Zamawiającego personelu w zakresie jego użytkowania.

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 pakiety:

— pakiet nr 1 – manometr,

— pakiet nr 2 – myjnia,

o parametrach technicznych określonych w formularzach parametrów technicznych stanowiących odpowiednio załącznik nr 3a/3b do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielenie gwarancji na sprzęt medyczny: 36 miesięcy od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

Pozostałe informacje są zawarte w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22/01/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 249-620146

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Pirkimo dalies Nr.: pakiet nr 1 oraz pakiet nr 2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 25/01/2021
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 29/01/2021
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.7
Pirkimo dalies Nr.: pakiet nr 1 oraz pakiet nr 2
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 25/01/2021
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 29/01/2021
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: VI.3
Pirkimo dalies Nr.: pakiet nr 1 oraz pakiet nr 2
Keistino teksto vieta: Informacje dodatkowe
Yra:

3.1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w terminie do 25.1.2021 do godz. 9.00 w wysokości zależnej od wybranego pakietu lub pakietów, tj.:

— pakiet nr 1 – 6 000,00 PLN,

— pakiet nr 2 – 3 000,00 PLN.

Ogólna kwota wadium dla pakietów od 1 do 3 wynosi 12 000,00 PLN.

Turi būti:

3.1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w terminie do 29.1.2021 do godz. 9.00 w wysokości zależnej od wybranego pakietu lub pakietów, tj.:

— pakiet nr 1 – 6 000,00 PLN,

— pakiet nr 2 – 3 000,00 PLN.

Ogólna kwota wadium dla pakietów od 1 do 3 wynosi 12 000,00 PLN.

VII.2)Kita papildoma informacija: