Prekės - 41496-2021

27/01/2021    S18

Rumunija-Galați: Antinavikiniai vaistai

2021/S 018-041496

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2021/S 010-016645)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei”
Nacionalinis registracijos Nr.: 3126853
Adresas: Str. Brăilei nr. 177
Miestas: Galați
NUTS kodas: RO224 Galaţi
Pašto kodas: 800578
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Tănase Adriana
El. paštas: camelia.dodu@spitalulurgentagalati.ro
Telefonas: +40 236317232
Faksas: +40 236317232
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.spitalulurgentagalati.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Acord-cadru de furnizare medicamente PN Oncologie

Nuorodos numeris: 1031368
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33652100 Antinavikiniai vaistai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Achizitie publica de medicamente pentru o perioada de 24 de luni.

Nota: termenul-limită până la care se pot solicita clarificări de către operatorii economici interesați de accesul la procedura de atribuire: inainte de data-limita de depunere a ofertelor – 18 zile.

Termenul în care autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: pana in a 11-a inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22/01/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 010-016645

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
VII.2)Kita papildoma informacija:

In loc de: „Fisa de date, sectiunea III.1.6.b) «Garantie de buna executie»: garantia de buna executie este 5 % din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Modul de constituire a garantiei de buna executie: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Constituirea garanției de bună execuție nu este obligatorie pentru contracte a căror valoare este mai mică decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016. Modul de restituire a garantiei de buna executie: la solicitarea furnizorului, in maximum 14 zile de la data receptionarii produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei”, se va citi: „Fisa de date, sectiunea III.1.6.b) «Garantie de buna executie»: garantia de buna executie este 5 % din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Modul de constituire a garantiei de buna executie: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Modul de restituire a garantiei de buna executie: la solicitarea furnizorului, in maximum 14 zile de la data receptionarii produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei”.