Prekės - 41497-2021

27/01/2021    S18

Rumunija-Galați: Kėdės

2021/S 018-041497

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2021/S 001-000222)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Universitatea „Dunărea de Jos”
Nacionalinis registracijos Nr.: 3127522
Adresas: Str. Domnească nr. 47
Miestas: Galați
NUTS kodas: RO224 Galaţi
Pašto kodas: 800008
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Marian Danaila
El. paštas: marian.danaila@ugal.ro
Telefonas: +40 336130115
Faksas: +40 236419177
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ugal.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Mobilier de laborator și săli de curs, pentru programele de studii din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie – scaune”

Nuorodos numeris: 3127522/2020/12
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
39112000 Kėdės
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Achizitia de „Mobilier de laborator și săli de curs, pentru programele de studii din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie – scaune”, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificari: 10 zile înainte de termenul-limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică este supusă următoarei condiții suspensive:

Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea finanțării din fonduri de la bugetul de stat, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice si cu respectarea dispozitiilor Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

În cazul în care, indiferent de motive, mentinerea finanțării mobilierului din fonduri de la bugetul de stat nu se realizează, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca autoritatea contractanta si/sau MEC nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca autoritatea contractanta si/sau MEC au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22/01/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 001-000222

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Yra:
Data: 04/02/2021
Turi būti:
Data: 10/02/2021
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Condiții de deschidere a ofertelor
Yra:
Data: 04/02/2021
Turi būti:
Data: 10/02/2021
Dalies numeris: IV.2.6)
Keistino teksto vieta: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Yra:
Data: 04/06/2021
Turi būti:
Data: 10/06/2021
VII.2)Kita papildoma informacija: