Prekės - 41508-2021

27/01/2021    S18

Lenkija-Krokuva: Kompiuterinė įranga ir reikmenys

2021/S 018-041508

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 251-628671)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Adresas: al. Mickiewicza 30
Miestas: Kraków
NUTS kodas: PL213 Miasto Kraków
Pašto kodas: 30-059
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Jolanta Oleksy
El. paštas: dzp@agh.edu.pl
Telefonas: +48 126173595
Faksas: +48 126173363
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.agh.edu.pl
Pirkėjo profilio adresas: www.agh.edu.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Rozbudowa systemu wirtualizacji wraz z systemowym oprogramowaniem wirtualizacyjnym – KC-zp.272-742/20

Nuorodos numeris: KC-zp.272-742/20
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30200000 Kompiuterinė įranga ir reikmenys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Rozbudowa systemu wirtualizacji wraz z systemowym oprogramowaniem wirtualizacyjnym – zgodnie z opisem w SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22/01/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 251-628671

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: VI.3
Keistino teksto vieta: Informacje dodatkowe
Yra:

2. Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą: A/ Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1; B/ Jednolity europejski dokument zamówienia; C/ Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą; D) Dowód wniesienia wadium; E) Opis techniczny oferowanego sprzętu, wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ.;

Turi būti:

2. Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

A. wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1;

B. jednolity europejski dokument zamówienia;

C. pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

D. dowód wniesienia wadium;

E. opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SIWZ.

Udokumentowanie, że oferowane przełączniki (typ 1 i typ 2) posiadają możliwość redundantnego połączenia z posiadanym przez Zamawiającego przełącznikiem. Możliwość zrealizowania opisanej w SIWZ funkcjonalności należy potwierdzić poprzez dostarczenie dokumentacji oferowanego rozwiązania wraz ze wskazaniem w niej odpowiednich zapisów potwierdzających spełnienie wymagań lub za pomocą dostarczonego oświadczenia producenta urządzenia;

F) dokumenty potwierdzające spełniane przez oferowane dostawy wymaganych certyfikatów i standardów sprzętowych: Udokumentowanie, że oferowane procesory serwerów wirtualizacji dla systemu dwuprocesorowego osiągają wynik co najmniej 54 000 pkt w teście wydajności CPU PassMark. W celu udokumentowania wyników należy wykazać, iż w okresie od dnia ogłoszenia postępowania przetargowego do dnia złożenia oferty, na oficjalnej stronie testu CPU PassMark (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php#multi-cpu) oferowane procesory przynajmniej raz osiągnęły wymaganą wartość, lub dołączyć raport z testu CPU PassMark dla oferowanej konfiguracji, przeprowadzonego przez Wykonawcę lub na zlecenie Wykonawcy.

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 26/01/2021
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 03/02/2021
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 26/01/2021
Vietos laikas: 09:30
Turi būti:
Data: 03/02/2021
Vietos laikas: 09:30
VII.2)Kita papildoma informacija: