Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Árubeszerzések - 41510-2021

27/01/2021    S18

Magyarország-Budapest: Földgáz

2021/S 018-041510

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 251-628376)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs utca 37–43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyergyai László
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17955228
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszerzes.gov.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz energia beszerzés központosított 2022/2023

Hivatkozási szám: EKR001334612020
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére általános felhasználási célú földgáz energia központosított beszerzése 2021-2022-es gázévre (a 2021. október 1. gáznap kezdetétől 6:00 órától – a 2022. október 1. 6:00 óráig gáznap végéig terjedő időszak) és 2022-2023-as gázévre (a 2022. október 1. gáznap kezdetétől 6:00 órától – a 2023. október 1. 6:00 óráig gáznap végéig terjedő időszak).

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/01/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 251-628376

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet I. fejezete szerinti Intézményi kör részére Általános felhasználási célú földgáz energiával történő ellátása érdekében.

Mennyiség: A Kbt. 18. § (1) bekezdése alapján a keretmegállapodás teljes időtartama alatt kötendő szerződések becsült legmagasabb összmennyisége (energiatartalom alapján): 11,7 milliárd kWh.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD) ismerteti a műszaki feltételeket.

A keretmegállapodás 2. részében megvalósítandó konkrét beszerzések keretében megkötött egyedi szerződéseknek magába kell foglalnia a Földgáz termék árát, a rendszerhasználati díjat (Kapacitás díjat és a Forgalmi díjat) és rendszerhasználati díjak és a földgázvásárláshoz kapcsolódó államilag előírt, az AK terhére eső költségek, díjak, adók és más járulékok teljes körű elszámolását is.

A szállított földgáznak meg kell felelnie a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101 325 Pa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3). További részletes kifejtést a KD műszaki leírás része tartalmaz.

AK a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján felhívja a figyelmet, hogy a földgáz- energia kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ennek megfelelően nem lehet ajánlattevő azon gazdasági szereplő, amely nem rendelkezik földgáz energia kereskedelemre vonatkozóengedéllyel.

(Az engedély fenn álltát Ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi) az engedély hiánya vagy annak érvénytelensége az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.)

Helyesen:

Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet I. fejezete szerinti Intézményi kör részére Általános felhasználási célú földgáz energiával történő ellátása érdekében.

Mennyiség: A Kbt. 18. § (1) bekezdése alapján a keretmegállapodás teljes időtartama alatt kötendő szerződések becsült legmagasabb összmennyisége (energiatartalom alapján): 11,7 milliárd kWh.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD) ismerteti a műszaki feltételeket.

A keretmegállapodás 2. részében megvalósítandó konkrét beszerzések keretében megkötött egyedi szerződéseknek magába kell foglalnia a Földgáz termék árát, a rendszerhasználati díjat (Kapacitás díjat és a Forgalmi díjat) és rendszerhasználati díjak és a földgázvásárláshoz kapcsolódó államilag előírt, az AK terhére eső költségek, díjak, adók és más járulékok teljes körű elszámolását is.

A szállított földgáznak meg kell felelnie a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101 325 Pa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3). További részletes kifejtést a KD műszaki leírás része tartalmaz.

AK a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján felhívja a figyelmet, hogy a földgáz- energia kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ennek megfelelően nem lehet ajánlattevő azon gazdasági szereplő, amely nem rendelkezik földgáz energia kereskedelemre vonatkozóengedéllyel.

(Az engedély hiánya vagy annak érvénytelensége az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.)

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 27/01/2021
Helyi idő: 09:00
Helyesen:
Dátum: 11/02/2021
Helyi idő: 09:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:

2021.2.26.

Helyesen:

2021.3.13.

Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 27/01/2021
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 11/02/2021
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

1. A 2008 évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedély köteles tevékenység, erre tekintettel az engedély elektronikus (PDF) másolatát csatolni kell az ajánlathoz.

2. A Kbt. 2.§ (6) alapján az eljárás nyelve a magyar. AT általi fordítás és a további dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.

3. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35. § és a 36. § (1), 44. § és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra.

4. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségének vonatkozásában az AK-nek figyelembe kell vennie a Kbt. 35.§ (2a), a 41/A § (4) és (5) bekezdéseit.

5. AK a közbeszerzési eljárást az EKR-ben folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.

6. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § (1) és (3), 55. § (7), valamint az EKR Kr 6. § (1), és (7)-(10), a 16. § - 17.§. foglaltakra.

7. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a KD tartalmazza.

8. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 66-67.§ foglaltakra.

9. AK a Kbt. 65.§ (1) alapján gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt nem ír elő.

10. A Kr. 30.§ (4)-ben foglaltara tekintettel felhívjuk az AT-k figyelmét, hogy az AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők/részvételre jelentkezők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III. 1.3. M1 pontjában.

11. A szerződéskötés feltétele, hogy AT átlátható szervezetnek minősül, melyről az ajánlatban nyilatkozni kell.

12. AK a Kbt. 104.§ (3) bekezdés szerint megjelöli, hogy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti KM megkötésére irányuló eljárást folytat le. Ennek eredményeképpen a KM-ban meghatározott feltételek szerint az intézmény általi közvetlen verseny újranyitását követő egyedi szerződéskötés útján kerülhet sor az adott közbeszerzés megvalósítására.

13. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, lajstromszáma: Gyergyai László: 00593, dr. Gáspár Emőke: 00565, Urbán Márta: 00594, Mile Márk: 00578,

14. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat.

15. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos segítséget és tájékoztatást az üzemeltető NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el.

16. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

17. A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

18. A keretmegállapodás hatálya alatti Intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés Intézményei költségvetésében áll rendelkezésre.

19. A jelen eljárásban aláíró cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell az AT, közös AT és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) figyelemmel. Amennyiben AT elektronikus aláírást alkalmaz, a cégkivonatnak, vagy az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) elektronikus aláírói tanúsítvány sorozatszámát vagy széria számát. Meghatalmazás esetén, kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját.

20. Irányadó Jog: A ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rend. előírásai.

21. Részajánlat tétel kizárásának indoka: A részajánlat tétel lehetősége nem biztosított, mivel a közbeszerzés tárgyát képező áru (földgáz) műszaki tartalma egységes jogszabályokban {19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 11. számú melléklet} és szabványokban meghatározott ezért a részekre bontás, termék szinten nem megvalósítható. A beszerzés több részre bontása nem növelné a potenciális ajánlattevők számát, mivel az adott tevékenység (főldgázenergia-kereskedelem) engedélyhez kötött tevékenység, a potenciális ajánlattevők száma korlátozott.

22. Az eljárás első és második részében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza.

23. AK az eljárás első részében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azonban AT-nek (földgázenergia-kereskedőnek) az árrésére kell ajánlatot tenni (EUR/kWh)-ban. AT arra tesz ajánlatot, hogy a https://www.theice.com/marketdata/reports/159 linken található TFM-Dutch TTF Natural Gas Base Load Futures riportban található 2021-2022-es gázév és a 2022-2023-as gázév időszakra vonatkozó független tőzsdei árhoz képest, maximum mennyi felárral (árréssel) vállalja a teljesítést, az Intézményi igények nagyságától és felhasználói természetétől (profiljától) függetlenül. A keretmegállapodás maximum árának kiszámolására vonatkozó képletet és részletes kereskedelmi információkat a KD tartalmazza.

24. Intézményi ajánlatkérő - az eljárás második részében, a konkrét beszerzése megvalósítása során - a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értékeli a verseny újranyitása során beérkezett ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére.

25. A beszerzés tárgya szabványban rögzített, hatóságilag előírt minőségi és műszaki tartalommal rendelkezik, további minőségi paraméterek figyelembe vételére nincs lehetőség, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

26. A Kbt. 104.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján Beszerző a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet I. fejezetében található hivatkozás szerint azonosítja az AK-k körét.

27. Az ajánlatba csatolni kell: KD-ban előírt dokumentumokat.

28. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT, közös AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről szóló, a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot az EKR által biztosított űrlapon kell csatolni.

29. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást (HP), figyelembe véve az EKR Kr. 11. § (2) és (3) bek-eit. A Kbt.71. § (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű HP lehetőséget biztosít.

30. AK a földgázenergia tőzsdei (napi) árváltozására tekintettel a Kbt. 18. § (1) bekezdés szerinti becsült értéket egzakt, valós értéken nem tudja megadni, ezért AK az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontja szerinti becsült legmagasabb összmennyiséget határozta meg becsült értéknek.

Helyesen:

1. A 2008 évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedély köteles tevékenység, erre tekintettel az engedély elektronikus (PDF) másolatát csatolni kell az ajánlathoz.

2. A Kbt. 2.§ (6) alapján az eljárás nyelve a magyar. AT általi fordítás és a további dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.

3. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35. § és a 36. § (1), 44. § és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra.

4. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségének vonatkozásában az AK-nek figyelembe kell vennie a Kbt. 35.§ (2a), a 41/A § (4) és (5) bekezdéseit.

5. AK a közbeszerzési eljárást az EKR-ben folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.

6. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § (1) és (3), 55. § (7), valamint az EKR Kr 6. § (1), és (7)-(10), a 16. § - 17.§. foglaltakra.

7. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a KD tartalmazza.

8. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 66-67.§ foglaltakra.

9. AK a Kbt. 65.§ (1) alapján gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt nem ír elő.

10. A Kr. 30.§ (4)-ben foglaltara tekintettel felhívjuk az AT-k figyelmét, hogy az AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők/részvételre jelentkezők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III. 1.3. M1 pontjában.

11. A szerződéskötés feltétele, hogy AT átlátható szervezetnek minősül, melyről az ajánlatban nyilatkozni kell.

12. AK a Kbt. 104.§ (3) bekezdés szerint megjelöli, hogy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti KM megkötésére irányuló eljárást folytat le. Ennek eredményeképpen a KM-ban meghatározott feltételek szerint az intézmény általi közvetlen verseny újranyitását követő egyedi szerződéskötés útján kerülhet sor az adott közbeszerzés megvalósítására.

13. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, lajstromszáma: Gyergyai László: 00593, dr. Gáspár Emőke: 00565, Urbán Márta: 00594, Mile Márk: 00578,

14. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat.

15. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos segítséget és tájékoztatást az üzemeltető NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el.

16. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

17. A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

18. A keretmegállapodás hatálya alatti Intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés Intézményei költségvetésében áll rendelkezésre.

19. A jelen eljárásban aláíró cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell az AT, közös AT és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) figyelemmel. Amennyiben AT elektronikus aláírást alkalmaz, a cégkivonatnak, vagy az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) elektronikus aláírói tanúsítvány sorozatszámát vagy széria számát. Meghatalmazás esetén, kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját.

20. Irányadó Jog: A ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rend. előírásai.

21. Részajánlat tétel kizárásának indoka: A részajánlat tétel lehetősége nem biztosított, mivel a közbeszerzés tárgyát képező áru (földgáz) műszaki tartalma egységes jogszabályokban {19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 11. számú melléklet} és szabványokban meghatározott ezért a részekre bontás, termék szinten nem megvalósítható. A beszerzés több részre bontása nem növelné a potenciális ajánlattevők számát, mivel az adott tevékenység (főldgázenergia-kereskedelem) engedélyhez kötött tevékenység, a potenciális ajánlattevők száma korlátozott.

22. Az eljárás első és második részében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza.

23. AK az eljárás első részében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azonban AT-nek (földgázenergia-kereskedőnek) az árrésére kell ajánlatot tenni (EUR/MWh)-ban. AT arra tesz ajánlatot, hogy a https://www.theice.com/marketdata/reports/159 linken található TFM-Dutch TTF Natural Gas Base Load Futures riportban található 2021-2022-es gázév és a 2022-2023-as gázév időszakra vonatkozó független tőzsdei árhoz képest, maximum mennyi felárral (árréssel) vállalja a teljesítést, az Intézményi igények nagyságától és felhasználói természetétől (profiljától) függetlenül. A keretmegállapodás maximum árának kiszámolására vonatkozó képletet és részletes kereskedelmi információkat a KD tartalmazza.

24. Intézményi ajánlatkérő - az eljárás második részében, a konkrét beszerzése megvalósítása során - a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értékeli a verseny újranyitása során beérkezett ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére.

25. A beszerzés tárgya szabványban rögzített, hatóságilag előírt minőségi és műszaki tartalommal rendelkezik, további minőségi paraméterek figyelembe vételére nincs lehetőség, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

26. A Kbt. 104.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján Beszerző a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet I. fejezetében található hivatkozás szerint azonosítja az AK-k körét.

27. Az ajánlatba csatolni kell: KD-ban előírt dokumentumokat.

28. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT, közös AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről szóló, a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot az EKR által biztosított űrlapon kell csatolni.

29. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást (HP), figyelembe véve az EKR Kr. 11. § (2) és (3) bek-eit. A Kbt.71. § (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű HP lehetőséget biztosít.

30. AK a földgázenergia tőzsdei (napi) árváltozására tekintettel a Kbt. 18. § (1) bekezdés szerinti becsült értéket egzakt, valós értéken nem tudja megadni, ezért AK az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontja szerinti becsült legmagasabb összmennyiséget határozta meg becsült értéknek.

VII.2)További információk: