Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 415102-2017

20/10/2017    S202

Magyarország-Budapest: Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése

2017/S 202-415102

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvári Közlekedési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK16923
Postai cím: Áchim András u. 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király István
E-mail: titkarsag@kkzrt.hu
Telefon: +36 82411850
Fax: +36 82411850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposbusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kaposbusz.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése tekintetében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45221000 Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeiktervezése és kivitelezése tekintetében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 11 967 897 055.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221111 Közúti híd építése
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
45213322 Vasúti pályaudvar építése
45221243 Gyalogos alagút építése
45234100 Vasútépítés
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45234160 Felsővezeték építése
45213311 Buszpályaudvar építése
45233128 Körforgalom építése
45223320 „Parkolj és utazz” (P+R) létesítmény építése
45234116 Pályaépítés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Somogy megye, Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik engedélyezési és kivitelitervezése, a szükséges hatósági és egyéb engedélyezési eljárások lefolytatása, valamint kivitelezése azalábbiak tekintetében:

1. Útépítés:

a. 2x2 sávos gyűjtőút bontása 491 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza);

b. 2x2 sávos gyűjtőút építése 511 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza, nyomvonalkorrekció);

c. körforgalom építése 3 db;

d. 2x1 sávos gyűjtőút építése 867 m szakaszon (Csík Ferenc sétány meghosszabbítása, Béla király utcairákötés);

e. P+R parkoló építése (összesen 201 (138+45+18) db);

f. új helyi és helyközi pályaudvar közlekedési létesítményeinek építése (8 257 m2 térkő burkolat; 578 m2 aszfaltburkolat; 9 388 m2 beton burkolat);

g. ideiglenes buszpályaudvar(ok) kialakítása a szükséges létesítményekkel.

2. Hídépítés:

a. Kapos folyó feletti Béla király úti 29,3 m szabadnyílású híd átépítése;

b. Vasút feletti közúti és kerékpáros híd a Béla király útnál 15,83+27,87+15,92 m szabadnyílással;

c. Gyalogos és kerékpáros híd építése a Petőfi tér és a Kaposfolyó közötti szakaszon46,80+69,86+38,00+20,00+15,00+15,00 m szabadnyílással.

3. Magasépítés:

a. Buszpályaudvar épület építése az új pályaudvaron (600 m2);

b. Sofőrpihenő építése a buszparkoló területén (160 m2);

c. Peronfedések a buszpályaudvaron és a vasútállomáson (2 700 m2);

d. Gyalogoshíd építészeti elemeinek építése továbbá hídfőkben elhelyezett helyiségek (160 m2) építése.

4. Közműépítés:

a. Szénhidrogén vezeték kiváltása (850 m), bontása (225 m) és védelembehelyezése (30 m);

b. Távhőhálózat építése (83 m) és kiváltása (570 m);

c. Csapadékvíz csatorna bontása és építése (2 735 m);

d. Viziközmű hálózatok bontása (1 350 m), védelembe helyezése (355 m), építése (1 770 m), víznyerő kútkiváltása/védelembe helyezés (4 db);

e. Hírközlési hálózat bontása (2 220 m), védelembe helyezése (1 265 m) és építése (3 400 m);

f. Kis- és középfeszültségű hálózatok építése és kiváltása (0,4 kVos hálózat 2 275 m, 20 kV-os hálózat 195 m);

g. Térvilágítás és közvilágítás kiváltása (3 805 m) és építése (7 220 m).

5. Környezetrendezés:

e. Petőfi tér környezetrendezése (1 551 m2);

f. Donneri lejáró környezetrendezése (4 260 m2);

g. Gyalogos és kerékpáros felület környezetrendezése (3 704 m2);

h. Csik Ferenc sétány és a vasút közötti terület környezetrendezése (2 086 m2) és kerítés építése (200 m).

6. Vasútépítés:

a. Felsővezeték átépítése a közúti felüljáró környezetében (140 m);

b. Felsővezeték átépítése a gyalogos-, kerékpáros felüljáró környezetében (270 m);

c. Peronok térvilágatása („A” és „C” peron);

d. Sk+55 cm magasságú utasperon építése Kaposvár I. számú vágánya mellett;

e. Biztosító berendezés kismértékű módosítása a Béla Király úti megszűnő közúti forgalom – tervezett gyalogos- kerékpáros átvezetés miatt, valamint összesen 18 mezőnyi gyalogos átjáró építése;

f. Távközlési, utastájékoztatási rendszer: hangos és vizuális utastájékoztató rendszer kiépítése a Volánpályaudvaron, illetve összehangolása a MÁV Zrt. által megvalósított rendszerrel.

7. Az ideiglenes helyközi pályaudvaron 16+1 db. induló, és 2 db. érkező kocsiállás kialakítása azautóbuszjáratok részére, valamint összesen 290 m2 alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes helyipályaudvaron 13 db. induló és 3 db. érkező kocsiállás kialakítása az autóbuszjáratok részére, valamintösszesen 105 m2 alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes pályaudvarok közötti közösségi közlekedésfenntartása.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű,típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozásttartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlásthatároz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.2) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.3) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.4) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.5) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00016.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 253-465553
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási Szerződéses Megállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky Építő Kft.
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
E-mail: elokeszites@swietelsky.hu
Internetcím: http://www.swietelskymagyarorszag.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky stavebni s.r.o
Postai cím: Prazska tr. 495
Város: Ceske Budejovice
NUTS-kód: CZ03 Jihozápad
Postai irányítószám: 370 04
Ország: Csehország
E-mail: elokeszites@swietelsky.hu
Internetcím: https://www.swietelsky.com/cz/
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8 638 480 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 11 967 897 055.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. Colas Út Zrt. és Colas Közlekedésépítő Kft.

1113 Budapest, Bocskai út 73. Colas Út Zrt. adószáma: 14904134-2-44; Colas Közlekedésépítő Zrt. adószáma: 10639968-2-43.

2. EuroAszfalt Kft.

2225 Üllő, belterület hrsz 3753. adószáma: 13125811-2-44.

3. Magyar Bau Holding Zrt.

1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. adószáma: 10776456-4-43.

4. SDD Konzorcium.

Dömper Kft. (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2 adószáma:10229105-2-11).

Subterra – Raab Kft. (9024 Győr, Rómer Flóris u. 5. adószáma: 24824040-2-08).

Pannon – Doprastav Kft. (9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2.em. adószáma: 24657998-2-08).

5. Duna Aszfalt Kft. Hódút Kft. és ZÁÉV Zrt. közös ajánlattevők.

Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150. adószáma: 11426628-4-03).

Hódút Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138. adószáma: 11081423-2-03).

ZÁÉV Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. adószáma:10738885-2-20).

6. SWIETELSKY Építő Kft. és SWIETELSKY Stavebni S.R.O közös ajánlattevők.

SWIETELSKY Építő Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42. 14300327-2-44).

SWIETELSKY Stavebni S.R.O (Prazska tr. 495, 370 04 Ceske Budejovice).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/10/2017