Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 415336-2021

16/08/2021    S157

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 157-415336

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 133-352563)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fons Sacer belső egyházi jogi személy
Nemzeti azonosító szám: 18272839241
Postai cím: Margit Körút 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szili Attila
E-mail: gazdasag@ferencesek.hu
Telefon: +36 306394965
Fax: +36 12125150
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ferencesek.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.ferencesek.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Esztergom - T.P. Ferences Gimnázium bővítése

Hivatkozási szám: EKR000692612021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés alapján az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium bővítéséhez kapcsolódóan tornacsarnok kivitelezése. Ajánlatkérő az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium épületét a Kossuth utca felöli oldalon szabvány FIBA minősítésű kosárlabda csarnok építésével kívánja bővíteni. A kosárlabda csarnoknak csatlakoznia kell az iskola épületéhez. A bővítés során új tantermek és közösségi területek alakulnak ki. A tornacsarnok tetején intenzív zöldtető létesül, többfunkciós felhasználással.

A nyertes ajánlattevő feladata a kosárlabda csarnokkal való bővítés mellett az iskolaépületben lépcsőház hő- és füstelvezetés biztosítása és szertár kialakítása, továbbá a jelenlegi udvar sport és szabadidő funkciókkal rendelkező belső iskolaudvarrá történő átalakítása, valamint új főbejárat, portaszolgálat, illetve parkolók létrehozása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/08/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 133-352563

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 12/08/2021
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 23/08/2021
Helyi idő: 14:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 12/08/2021
Helyi idő: 16:00
Helyesen:
Dátum: 23/08/2021
Helyi idő: 16:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklő gazdasági szereplőket, hogy a felhívással egyidejűleg az eljárást indító közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás (költségvetési kiírás) tartalmát is módosította.