We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 41543-2022

25/01/2022    S17

Netherlands-Reusel: Engineering services

2022/S 017-041543

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Reusel-De Mierden
National registration number: 542167829
Postal address: Kerkplein 3
Town: Reusel
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5541 KB
Country: Netherlands
Contact person: Azra Ahmetovic
E-mail: a.ahmetovic@bizob.nl
Telephone: +31 613070911
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=184304
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ingenieursdiensten inclusief toezichthouder gemeente Reusel-De Mierden

Reference number: Bizob-2021-REU-AAH-00324
II.1.2)Main CPV code
71300000 Engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De overeenkomsten bestaan uit werkvoorbereiding en/of de projectleiding en het toezicht van civieltechnische projecten in de gemeente Reusel-De Mierden. De ingenieursbureaus moeten van start tot oplevering de projecten kunnen begeleiden op het gebied van infra, civiel, riolering, verkeer, groen, bouw- en woonrijp maken.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 378 410.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Gemeente Reusel-De Mierden

II.2.4)Description of the procurement:

De overeenkomsten bestaan uit werkvoorbereiding en/of de projectleiding en het toezicht van civieltechnische projecten in de gemeente Reusel-De Mierden. De ingenieursbureaus moeten van start tot oplevering de projecten kunnen begeleiden op het gebied van infra, civiel, riolering, ver-keer, groen, bouw- en woonrijp maken.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Plan van aanpak / Weighting: 75
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 25
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 166-435003
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Ingenieursdiensten inclusief toezichthouder gemeente Reusel-De Mierde

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Antea Nederland BV
Town: Heerenveen
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 665 700.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Ingenieursdiensten inclusief toezichthouder gemeente Reusel-De Mierde

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Sweco Nederland BV
Town: De Bilt
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 712 710.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Gegadigden die niet in aanmerking komen voor deelname aan de gunningsfase ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van tien dagen vanaf het bekendmaken van de selectiebesluit aan de gegadigden totdat overgegaan wordt naar de gunningsfase. Als binnen die termijn een kort geding tegen de selectiebeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de start van de gunningsfase, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de gegadigde niet binnen deze termijn een kort geding aanhan-gig maakt, dan wordt geacht dat de gegadigde afstand heeft gedaan van dit recht en is de gegadig-de niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de gegadigde alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/01/2022