Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 415561-2020

04/09/2020    S172

Magyarország-Budapest: Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások

2020/S 172-415561

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harangozó Márta
E-mail: marta.harangozo@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18963303
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nkoh.kormany.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

* NIF Zrt. részére komplex kommunikációs feladatok

Hivatkozási szám: EKR001378672019
II.1.2)Fő CPV-kód
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés „Integrált reklámügynökségi szolgáltatások a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság beruházási projektjei keretében”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 200 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
92111200 Reklám-, propaganda-, ismeretterjesztő film és videofilm gyártása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45., azonban felmerülhetnek ettől eltérő magyarországi helyszínek és külföldi helyszín is.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Rendezvényhelyszín

Feladat: a kiválasztott helyszín bérlése, illetve a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.

2. Rendezvénytechnika, rendezvénytechnikai szolgáltatások

Feladat: a rendezvények megvalósításához szükséges technikai eszközök és háttérszolgáltatások (hang-, világítás-, színpadtechnika, biztonságtechnika stb.) teljes körű biztosítása.

3. Bútorok, kellékek, rendezvénytechnikai eszközök

Feladat: a rendezvények jellegéhez illeszkedő bútorok, kellékek és rendezvénytechnikai eszközök biztosítása, szükség esetén színpadépítéssel kiegészítve.

4. Catering

Feladat: a rendezvények megvalósításához szükséges vendéglátási szolgáltatások – ételek és italok, menük, vendéglátáshoz kapcsolódó szolgáltatáscsomagok – nyújtása.

5. Szállás

Feladat: a rendezvények megvalósításához kapcsolódó szállásigény szerinti szálláshelyek biztosítása.

6. Kiegészítő programelemek, előadók

Feladat: a szórakoztató programelemek (fellépők, programok, aktivitások, foglalkozások) megszervezése és lebonyolítása.

7. Rendezvénytípus csomagok

— Sajtónyilvános rendezvények – sajtótájékoztatók, sajtóreggelik, sajtóvacsorák – tervezetten 40 alkalommal

— Fél/egy/többnapos sajtónyilvános rendezvények – alapkőletételi- és/vagy átadási ünnepségek -tervezetten 60 alkalommal

— Lakossági fórumok – tervezetten 6-8 alkalommal

— Belső, zártkörű rendezvények (pl. családi nap, karácsonyi rendezvény) 4-600 fős – tervezetten 18 alkalommal

Nyertes Ajánlattevő feladata lehet Megrendelő egyedi megrendelése alapján 1 napos 600 fő feletti rendezvények megszervezése és lebonyolítása.

8. Utazás, szállítás, egyéb logisztikai szolgáltatások

Feladat: minden, a rendezvények előkészítése és megvalósítása, valamint a nyomdai szolgáltatáshoz, egyéb gyártási feladathoz és a helyszínre kitelepüléshez tartozó utazási, szállítási feladatok ellátása.

9. Stratégiai tervezés, integrált reklámügynökségi feladatok és grafikai tervezés

Feladat: hosszú távú vagy ad hoc kommunikációs stratégia készítése. A stratégiához kapcsolódóan ki kell dolgozni a kommunikációs cselekvési tervet.

A feladatok közé tartozhat: kreatív ügynökségi feladatok ellátása, komplex, integrált vagy ad-hoc kampánykoncepciók kidolgozása, ide értve a kreatív tervek készítését, a szövegírást, a filmgyártáshoz szükséges storyboardok elkészítését, a szükséges fordítási, lektorálási feladatok elvégzését.

Feladat továbbá a kommunikációs és marketingeszközök (pl: médiaeszközök, reklámajándékok, díjak, dekorációs és marketing eszközök, nyomtatványok, multimédiás film- és videóanyagok) grafikai tervezése és nyomdai előkészítése.

10. Nyomdai szolgáltatások

Feladat: valamennyi nyomdai gyártási feladat elvégzése, tervezetten: médiaeszközök, nyomtatványok stb. gyártása

11. Marketing és dekorációs elemek gyártása

Feladat: marketing és dekorációs elemek gyártásával összefüggő produkciós feladatok

12. Reklámajándékok gyártása

Feladat: reklámajándékok gyártásával összefüggő produkciós tevékenység végzése.

13. TV-szpotok, multimédiás videó anyagok és rádiószpotok gyártása, fotózási feladatok

Feladat: multimédiás film-és videóanyagok, rádióreklámok, mozgóképes anyagok gyártása. A rendezvényekhez kapcsolódó fotódokumentáció elkészítése és összeállítása, valamint a kreatív megjelenésekhez felhasználható fotók elkészítése és utómunkálatainak elvégzése.

14. Online ügynökségi feladatok

Feladat: online kommunikációs stratégia kidolgozása, megvalósítása; cselekvési és ütemterv elkészítése; eDM programozása és kiküldése; bannerek programozása; weboldal és microsite koncepcionális tervezése és programozása, applikáció koncepcionális tervezése és programozása, keresőoptimalizálása; a Megrendelő webes felületeinek tartalommenedzsmentje,...

Folytatás a VI.4.3 pontban található (14-18. pontok)

A részletes műszaki leírást és feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A nettó keretösszeg: 2 200 000 000,- HUF

A keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.1. Ajánlattevő által a felhívás M.2.3) pontjában bemutatott szakember M.2.3) pontban meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (darab) / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 2.1.2. Ajánlattevő által a felhívás M.2.4) pontjában bemutatott szakember családi nap teljes körű lebonyolításában szerzett speciális szakmai tapasztalata (darab) / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 2.2.1. Ajánlattevő rendelkezik-e Google Certificate-tel rendelkező médiatervező-vásárló szakemberrel (igen/nem) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 850
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP, CEF, VEKOP, GINOP, TOP, INTERREG operatív programok körébe tartozó projektek, illetve hazai forrás.

II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

2. Az ellenérték megfizetésére a Projekt keretében, az Irányító Hatóság által nyújtott támogatási összeg felhasználásával európai uniós, valamint hazai forrásból, továbbá Megrendelő működési költségéből kerül sor.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 081-191125
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

* NIF Zrt. részére komplex kommunikációs feladatok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/08/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15036966
Postai cím: Bartók Béla út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: rgabor@roxer.hu
Telefon: +36 209388800
Internetcím: http://www.roxer.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 200 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Subkult Production Kft. 2040 Budaörs, Ébner György köz 4. (adószám: 26139931-2-13). M.2.2) filmrendezői munkák,

ROXER Produkció Műsorkészítő Kft. 2040 Budaörs, Kossuth Lajos u. 40. (adószám: 11929509-2-13). M.2.3) médiatervezői és vásárlói munkák.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő adószáma: ROXER Kommunikációs Ügynökség Kft. adószáma: 13354921-2-43.

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma: ROXER Kommunikációs Ügynökség Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 35. 5. em. 2/b. (adószáma: 13354921-2-43), valamint a New Land Media Kft. 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 72. (adószáma: 24670827-2-43), valamint a Lounge Design Kft. 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 72. (adószám: 22715544-2-43) által alkotott konzorcium.

Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontokat nem vettek figyelembe.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148 § -ban meghatározottak szerint.

II. 2. 4) folytatása:

14. Online ügynökségi feladatok folyt: ... webanalitika: kimutatások készítése a kezelt oldalak teljesítményéről a Megrendelő által megadott rendszerességgel és mélységgel; fejlesztési feladatok ellátása a Megrendelő egyedi igényei alapján, közösségimédia-csatornák kialakítása; közösségimédia-csatornák tartalommenedzsmentje rajongói szám növeléshez (tervezetten összesen 25000 stabil magyar követői bázis elérése a Projektekhez kapcsolódó közösségi oldalakon); havi/heti pipeline készítése; posztírás, a szükséges videós és fotós anyagok koordinálása; játékok tervezése és lebonyolítása; oldalak moderálása, comment-kezelés, stb; blog/vlog kialakítása és tartalommenedzsmentje; programmatic / RTB menedzsment; social media kampánymenedzsment.

15. PR ügynökségi szolgáltatások

PR stratégia és akcióterv készítése; PR együttműködések menedzselése; sajtókapcsolati feladatok; sajtórendezvények szervezése; sajtófigyelés; kríziskommunikációs tanácsadás

16. Kutatási feladatok

Feladat: marketing célú kutatások lefolytatása a célok által meghatározott kutatási módszerek szerint.

17. Szakemberek, egyéb szolgáltatások

A rendezvények lebonyolításához, a kommunikációs ügynökségi, valamint a médiatervezési, médiavásárlási és -elemzési feladatok szakszerű és határidőre történő ellátása során felmerülő szakemberigény és egyéb kapcsolódó szolgáltatások teljes körű biztosítása.

Minden rendezvényt megelőzően megjelenési (rendezvény) koncepciót kell összeállítani.

18. Médiatervezés és vásárlás

Médiatervezés, felületvásárlás, kapcsolódó médiaügynökségi szolgáltatások biztosítása, kampánymenedzsment feladatok ellátása és a kampány-optimalizáció (Médiastratégia készítése, médiamix összeállítása; részletes médiaterv készítése a médiastratégia alapján; az elfogadott médiaterv alapján a médiafelületek foglalása, megrendelése a médiatulajdonosoktól; a kampány megvalósulásának nyomon követése; a kampány vagy a rész-kampányok lezárását követően hatékonysági kimutatások készítése.

Elvárás a célcsoportokat elérő hagyományos különösen az online és a web2 felületek és a nem hagyományos (ambiente) médiafelületek hangsúlyos használata. Esetenként előfordulhat a belföldi kampányokat kiegészítő nemzetközi (EU-n belüli és európai) országokban történő hirdetés is.Preferált médiaeszközök: országos, regionális és helyi közszolgálati és kereskedelmi televíziók és rádiók; országos, regionális és helyi napilapok; havilapok, hetilapok, folyóiratok, online média, közösségi média, közterületi megjelenések, mozikban történő megjelenések, egyéb alternatív médiumokban történő megjelenések médiatípusonként.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/08/2020