A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Árubeszerzések - 415598-2017

20/10/2017    S202

Magyarország-Budapest: Kép

2017/S 202-415598

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy Anita, osztályvezető
E-mail: anita.nagy@me.gov.hu
Telefon: +36 17954664
Fax: +36 17950362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Kormányzati igazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Aba-Novák Vilmos: Lengyel-magyar barátság – Pannósorozat a varsói magyar kiállítás előcsarnokához című alkotás tulajdonjogának megszerzése a magyar állam javára.

II.1.2)Fő CPV-kód
22312000 Kép
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Aba-Novák Vilmos: Lengyel-magyar barátság – Pannósorozat a varsói magyar kiállítás előcsarnokához című alkotás tulajdonjogának megszerzése a magyar állam javára.”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 450 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22312000 Kép
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Aba-Novák Vilmos: Lengyel-magyar barátság – Pannósorozat a varsói magyar kiállítás előcsarnokához című alkotás tulajdonjogának megszerzése a magyar állam javára.

Aba-Novák Vilmos Lengyel-magyar barátság című 1939-es, öt darabból álló (5-ször, egyenként 235x215 cm, azaz az egész műtárgy-együttes összesen 11,77 méter x 2,15 méter), monumentális pannóniasorozat.

A közbeszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Nómenklatúra: Árubeszerzés.

CPV: 22312000-0 – Kép.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlat értékelési szempontja jelen eljárásban a legalacsonyabb ár (a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
Magyarázat:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pontja szerinti közbeszerzési eljárás): a szerződés egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, mivel annak célja egyedi művészeti alkotás vagy művészi előadás létrehozása vagy ajánlatkérő általi megszerzése.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező műtárgy-együttes vonatkozásában az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő, a Nagyházi Galéria és Aukciósház Kft. kizárólagos értékesítési joggal rendelkezik, így azok tulajdonjogának megszerzése kizárólag hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében történhet, a verseny biztosítása jelen esetben nem lehetséges.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

„Aba-Novák Vilmos: Lengyel-magyar barátság – Pannósorozat a varsói magyar kiállítás előcsarnokához című alkotás tulajdonjogának megszerzése a magyar állam javára”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nagyházi Galéria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Falk Miksa u. 13/Balaton u. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 450 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 450 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nem valószínűsíthető alvállalkozó igénybevétele a teljesítéshez.

Ajánlattevő neve: Nagyházi Galéria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 13/Balaton u. 8.

Adószáma: 10313396-4-41.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/10/2017