Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roba - 41578-2016

TINazivHrvatska-Varaždin: Dizelsko gorivo
NDBroj objave obavijesti41578-2016
PDDatum objave06/02/2016
OJBroj izdanja SL S-a26
TWMjesto/grad kupcaVARAŽDIN
AUSlužbeno ime kupcaČistoća d.o.o. (02371889218)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan03/02/2016
DTRok za podnošenje17/03/2016
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira1 - Najniža cijena
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)09134200 - Dizelsko gorivo
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR014
IAInternetska adresa (URL)www.cistoca-vz.hr
DIPravna osnovaKlasična direktiva 2004/18/EZ