Services - 41619-2019

28/01/2019    S19

Hungary-Budapest: Architectural design services

2019/S 019-041619

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: AK20331
Postal address: Dózsa György út 41.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1146
Country: Hungary
Contact person: Vincze Gabriella
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Telephone: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internet address(es):
Main address: http://www.ligetbudapest.hu
Address of the buyer profile: http://www.ligetbudapest.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Néprajzi Múzeum megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés

II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Néprajzi Múzeum megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés

II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000 Architectural design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU11 Budapest
Main site or place of performance:

Városliget Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján a Néprajzi Múzeum új épületére vonatkozó alábbi tevékenységek elvégzése, dokumentációk átadása:

1. Aktualizált pályamű átadása

2. Előterv elkészítése, jóváhagyatása

3. Vázlatterv elkészítése, jóváhagyatása

4. Építési Engedélyezési Tervdokumentáció összeállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;

5. Az építési hely kivitele zés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, a tervezéshez szükséges kiegészítő mérések és tanulmányok elkészítése, majd az építési engedélyezési tervek elkészítése az engedélyezéshez szükséges tartalommal, továbbá a kiviteli tervek teljes körű elkészítése, és az építési beruházás során művezetés ellátása, kiviteli műszaki tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági és szolgáltatói egyeztetések elvégzése, a kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése

6. Teljes körű kiviteli tervek készítése

7. Művezetés

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 19/09/2016
End: 29/09/2017
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2016/S 194-349374

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Tervezési szerződés „A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Néprajzi Múzeum megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés” tárgyában

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
19/09/2016
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Postal address: Laktanya utca 33/A. fszt. 3.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1033
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: EXON 2000 Tervező és Kereskedelmi Kft.
Postal address: Pannónia u. 18. II. lház. 1. em. 1.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1136
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Spányi Partners Zrt.
Postal address: Győri út 16–18. I. em.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1123
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ANIMATÍVE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postal address: Felsőmező utca 1. b. ép. 1. em. 30.
Town: Nagymaros
NUTS code: HU MAGYARORSZÁG
Postal code: 2626
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 1 789 999 000.00 HUF

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Szerződésmódosítás dátuma: 13.12.2018.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

148. §

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/01/2019

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71220000 Architectural design services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
71220000 Architectural design services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU11 Budapest
Main site or place of performance:

Városliget Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A

VII.1.4)Description of the procurement:

A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján a Néprajzi Múzeum új épületére vonatkozó alábbi tevékenységek elvégzése, dokumentációk átadása:

1. Aktualizált pályamű átadása

2. Előterv elkészítése, jóváhagyatása

3. Vázlatterv elkészítése, jóváhagyatása

4. Építési Engedélyezési Tervdokumentáció összeállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;

5. Az építési hely kivitelezés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, a tervezéshez szükséges kiegészítő mérések és tanulmányok elkészítése, majd az építési engedélyezési tervek elkészítése az engedélyezéshez szükséges tartalommal, továbbá a kiviteli tervek teljes körű elkészítése, és az építési beruházás során művezetés ellátása, kiviteli műszaki tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági és szolgáltatói egyeztetések elvégzése, a kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése

6. Teljes körű kiviteli tervek készítése

7. Művezetés

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 19/09/2016
End: 29/09/2017
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 887 199 000.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Postal address: Laktanya utca 33/A.. fszt. 3.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1033
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Spányi Partners Zrt.
Postal address: Győri út 16–18. I.em.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1123
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: EXON 2000 Tervező és Kereskedelmi Kft.
Postal address: Pannónia u. 18. II.lház. 1.em.1.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1136
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: EANIMATÍVE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postal address: Felsőmező utca 1. b. ép. 1. em. 30.
Town: Nagymaros
NUTS code: HU MAGYARORSZÁG
Postal code: 2926
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése alapján 24.2.2017 napján történt módosításában (a továbbiakban: 1. számú Módosítás) a Tervezési Díj nettó 47 500 000 Ft-tal, azaz negyvenhétmillió-ötszázezer forinttal megnövekedett, amely a Szerződésben megállapított.

Tervezési Díj 2,65 %-nak felelt meg.A Szerződésnek a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapuló, 30.5.2017 napján kelt módosítása (a továbbiakban: 2. számú Módosítás) a Tervezési Díjat nem érintette.Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosításnak (a továbbiakban: 3. számú Módosítás) ezen pontja alapján megrendelt tervezői feladatok elvégzésére megrendelői adatszolgáltatás alapján kerül sor, továbbá egyúttal rögzítik, hogy ezek a feladatok a Szerződés 2.1.3 pontja alapján történő áttervezésnek minősülnek.a Néprajzi Múzeum épületében elhelyezésre kerülő Liget "B site" szervernek és a hozzá kapcsolódó IT kábelhálózat rendszernek az épületben való elhelyezésével kapcsolatos gyengeáramú, gépészeti, statikai áttervezés.Mérési stratégia előkészítő tanulmány elkészítése

Megrendelő a Néprajzi Múzeum üzemeltetési feltételeit felülvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az üzemeltetés költséghatékonyabb kialakítása érdekében szükséges lehet az épület áttervezése.

A tervezési feladatok módosítása előtt azonban célszerű egy tanulmány elkészítése, amely megalapozza a Tervező részére kijelölendő további feladatokat. A jelen 3. számú Módosítás I.2.1. – I.2.3. pontjaiban írt feladatok elvégzése indokolja a Szerződés

— 2.1.1. pontjában meghatározott Tervezési Díjnak a jelen 3. számú Módosítás I.4. pontjában részletezett tervezési díjakkal,

— a jelen 3. számú Módosítás II.1. – II.3. pontjaiban hivatkozott mellékletek módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan,

— a jelen 3. számú Módosítás I.2.3. pontjában meghatározott feladat teljesítési határidejének a jelen 3. számú Módosítás II.5. pontja szerint,

— a rész/teljesítési határidőknek a jelen 3. számú Módosítás II.2. pontjában hivatkozott Tervezési Feladatleírás szerint

Történő megállapítását, módosítását.

A 3. számú Módosítás I.1. – I.2. pontjaiban írt feladatok tervezési díjai a Szerződés 2.1.3. pontja alapján

Az I.2.1. pontban írt feladat tervezési díja: 45 500 000 Ft+áfa, azaz negyvenötmillió-ötszázezer forint+áfa.

Az I.2.2. pontban meghatározott feladat tervezési díja: 2 450 000 Ft+áfa, azaz kettőmillió-négyszázötvenezer forint+áfa.

Az I.2.3. pontban írt tanulmány elkészítésének díja: 1 750 000 Ft+áfa, azaz egymillió-hétszázötvenezer forint+áfa.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdése b) pontjának megfelel, mivel

— a Tervezőtől a olyan tanulmány megrendelése vált szükségessé, amely elkészítése, mint tervezői feladat nem szerepelt a Szerződésben,

— a Tervező személyének változása nem megvalósítható azon műszaki okból, hogy a Szerződés alapján leszállított tervek alapulvételével, de a tanulmány megállapításainak, megoldási javaslatainak felhasználásával valósítható meg a Megrendelő igényeinek megfelelő további tervmódosítás és a Megrendelő számára a Szerződés mielőbbi teljesítésének várható elhúzódása a Tervező személyének változása miatt jelentős hátránnyal járna,

— a jelen 3. számú Módosítás I.5. pontjában meghatározott 1 750 000 Ft, azaz egymillió-hétszázötvenezer forint ellenérték növekedés, amely 0,09 %-nak felel meg, nem haladhatja meg a Szerződés értékének 50 %-át.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 1 789 999 000.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 887 199 000.00 HUF