Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 41619-2019

28/01/2019    S19

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2019/S 019-041619

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Néprajzi Múzeum megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Néprajzi Múzeum megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Városliget Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján a Néprajzi Múzeum új épületére vonatkozó alábbi tevékenységek elvégzése, dokumentációk átadása:

1. Aktualizált pályamű átadása

2. Előterv elkészítése, jóváhagyatása

3. Vázlatterv elkészítése, jóváhagyatása

4. Építési Engedélyezési Tervdokumentáció összeállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;

5. Az építési hely kivitele zés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, a tervezéshez szükséges kiegészítő mérések és tanulmányok elkészítése, majd az építési engedélyezési tervek elkészítése az engedélyezéshez szükséges tartalommal, továbbá a kiviteli tervek teljes körű elkészítése, és az építési beruházás során művezetés ellátása, kiviteli műszaki tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági és szolgáltatói egyeztetések elvégzése, a kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése

6. Teljes körű kiviteli tervek készítése

7. Művezetés

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 19/09/2016
Befejezés: 29/09/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 194-349374

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés „A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Néprajzi Múzeum megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés” tárgyában

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
19/09/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Laktanya utca 33/A. fszt. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EXON 2000 Tervező és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Pannónia u. 18. II. lház. 1. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Spányi Partners Zrt.
Postai cím: Győri út 16–18. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ANIMATÍVE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Felsőmező utca 1. b. ép. 1. em. 30.
Város: Nagymaros
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2626
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 789 999 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződésmódosítás dátuma: 13.12.2018.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/01/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Városliget Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján a Néprajzi Múzeum új épületére vonatkozó alábbi tevékenységek elvégzése, dokumentációk átadása:

1. Aktualizált pályamű átadása

2. Előterv elkészítése, jóváhagyatása

3. Vázlatterv elkészítése, jóváhagyatása

4. Építési Engedélyezési Tervdokumentáció összeállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;

5. Az építési hely kivitelezés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, a tervezéshez szükséges kiegészítő mérések és tanulmányok elkészítése, majd az építési engedélyezési tervek elkészítése az engedélyezéshez szükséges tartalommal, továbbá a kiviteli tervek teljes körű elkészítése, és az építési beruházás során művezetés ellátása, kiviteli műszaki tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági és szolgáltatói egyeztetések elvégzése, a kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése

6. Teljes körű kiviteli tervek készítése

7. Művezetés

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 19/09/2016
Befejezés: 29/09/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 887 199 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Laktanya utca 33/A.. fszt. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Spányi Partners Zrt.
Postai cím: Győri út 16–18. I.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EXON 2000 Tervező és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Pannónia u. 18. II.lház. 1.em.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EANIMATÍVE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Felsőmező utca 1. b. ép. 1. em. 30.
Város: Nagymaros
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2926
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése alapján 24.2.2017 napján történt módosításában (a továbbiakban: 1. számú Módosítás) a Tervezési Díj nettó 47 500 000 Ft-tal, azaz negyvenhétmillió-ötszázezer forinttal megnövekedett, amely a Szerződésben megállapított.

Tervezési Díj 2,65 %-nak felelt meg.A Szerződésnek a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapuló, 30.5.2017 napján kelt módosítása (a továbbiakban: 2. számú Módosítás) a Tervezési Díjat nem érintette.Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosításnak (a továbbiakban: 3. számú Módosítás) ezen pontja alapján megrendelt tervezői feladatok elvégzésére megrendelői adatszolgáltatás alapján kerül sor, továbbá egyúttal rögzítik, hogy ezek a feladatok a Szerződés 2.1.3 pontja alapján történő áttervezésnek minősülnek.a Néprajzi Múzeum épületében elhelyezésre kerülő Liget "B site" szervernek és a hozzá kapcsolódó IT kábelhálózat rendszernek az épületben való elhelyezésével kapcsolatos gyengeáramú, gépészeti, statikai áttervezés.Mérési stratégia előkészítő tanulmány elkészítése

Megrendelő a Néprajzi Múzeum üzemeltetési feltételeit felülvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az üzemeltetés költséghatékonyabb kialakítása érdekében szükséges lehet az épület áttervezése.

A tervezési feladatok módosítása előtt azonban célszerű egy tanulmány elkészítése, amely megalapozza a Tervező részére kijelölendő további feladatokat. A jelen 3. számú Módosítás I.2.1. – I.2.3. pontjaiban írt feladatok elvégzése indokolja a Szerződés

— 2.1.1. pontjában meghatározott Tervezési Díjnak a jelen 3. számú Módosítás I.4. pontjában részletezett tervezési díjakkal,

— a jelen 3. számú Módosítás II.1. – II.3. pontjaiban hivatkozott mellékletek módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan,

— a jelen 3. számú Módosítás I.2.3. pontjában meghatározott feladat teljesítési határidejének a jelen 3. számú Módosítás II.5. pontja szerint,

— a rész/teljesítési határidőknek a jelen 3. számú Módosítás II.2. pontjában hivatkozott Tervezési Feladatleírás szerint

Történő megállapítását, módosítását.

A 3. számú Módosítás I.1. – I.2. pontjaiban írt feladatok tervezési díjai a Szerződés 2.1.3. pontja alapján

Az I.2.1. pontban írt feladat tervezési díja: 45 500 000 Ft+áfa, azaz negyvenötmillió-ötszázezer forint+áfa.

Az I.2.2. pontban meghatározott feladat tervezési díja: 2 450 000 Ft+áfa, azaz kettőmillió-négyszázötvenezer forint+áfa.

Az I.2.3. pontban írt tanulmány elkészítésének díja: 1 750 000 Ft+áfa, azaz egymillió-hétszázötvenezer forint+áfa.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdése b) pontjának megfelel, mivel

— a Tervezőtől a olyan tanulmány megrendelése vált szükségessé, amely elkészítése, mint tervezői feladat nem szerepelt a Szerződésben,

— a Tervező személyének változása nem megvalósítható azon műszaki okból, hogy a Szerződés alapján leszállított tervek alapulvételével, de a tanulmány megállapításainak, megoldási javaslatainak felhasználásával valósítható meg a Megrendelő igényeinek megfelelő további tervmódosítás és a Megrendelő számára a Szerződés mielőbbi teljesítésének várható elhúzódása a Tervező személyének változása miatt jelentős hátránnyal járna,

— a jelen 3. számú Módosítás I.5. pontjában meghatározott 1 750 000 Ft, azaz egymillió-hétszázötvenezer forint ellenérték növekedés, amely 0,09 %-nak felel meg, nem haladhatja meg a Szerződés értékének 50 %-át.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 789 999 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 887 199 000.00 HUF