Szolgáltatások - 41619-2019

28/01/2019    S19

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2019/S 019-041619

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Néprajzi Múzeum megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Néprajzi Múzeum megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Városliget Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján a Néprajzi Múzeum új épületére vonatkozó alábbi tevékenységek elvégzése, dokumentációk átadása:

1. Aktualizált pályamű átadása

2. Előterv elkészítése, jóváhagyatása

3. Vázlatterv elkészítése, jóváhagyatása

4. Építési Engedélyezési Tervdokumentáció összeállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;

5. Az építési hely kivitele zés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, a tervezéshez szükséges kiegészítő mérések és tanulmányok elkészítése, majd az építési engedélyezési tervek elkészítése az engedélyezéshez szükséges tartalommal, továbbá a kiviteli tervek teljes körű elkészítése, és az építési beruházás során művezetés ellátása, kiviteli műszaki tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági és szolgáltatói egyeztetések elvégzése, a kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése

6. Teljes körű kiviteli tervek készítése

7. Művezetés

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 19/09/2016
Befejezés: 29/09/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 194-349374

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés „A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Néprajzi Múzeum megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés” tárgyában

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
19/09/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Laktanya utca 33/A. fszt. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EXON 2000 Tervező és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Pannónia u. 18. II. lház. 1. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Spányi Partners Zrt.
Postai cím: Győri út 16–18. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ANIMATÍVE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Felsőmező utca 1. b. ép. 1. em. 30.
Város: Nagymaros
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2626
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 789 999 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződésmódosítás dátuma: 13.12.2018.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/01/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Városliget Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján a Néprajzi Múzeum új épületére vonatkozó alábbi tevékenységek elvégzése, dokumentációk átadása:

1. Aktualizált pályamű átadása

2. Előterv elkészítése, jóváhagyatása

3. Vázlatterv elkészítése, jóváhagyatása

4. Építési Engedélyezési Tervdokumentáció összeállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;

5. Az építési hely kivitelezés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, a tervezéshez szükséges kiegészítő mérések és tanulmányok elkészítése, majd az építési engedélyezési tervek elkészítése az engedélyezéshez szükséges tartalommal, továbbá a kiviteli tervek teljes körű elkészítése, és az építési beruházás során művezetés ellátása, kiviteli műszaki tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági és szolgáltatói egyeztetések elvégzése, a kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése

6. Teljes körű kiviteli tervek készítése

7. Művezetés

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 19/09/2016
Befejezés: 29/09/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 887 199 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Laktanya utca 33/A.. fszt. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Spányi Partners Zrt.
Postai cím: Győri út 16–18. I.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EXON 2000 Tervező és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Pannónia u. 18. II.lház. 1.em.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EANIMATÍVE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Felsőmező utca 1. b. ép. 1. em. 30.
Város: Nagymaros
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2926
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése alapján 24.2.2017 napján történt módosításában (a továbbiakban: 1. számú Módosítás) a Tervezési Díj nettó 47 500 000 Ft-tal, azaz negyvenhétmillió-ötszázezer forinttal megnövekedett, amely a Szerződésben megállapított.

Tervezési Díj 2,65 %-nak felelt meg.A Szerződésnek a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapuló, 30.5.2017 napján kelt módosítása (a továbbiakban: 2. számú Módosítás) a Tervezési Díjat nem érintette.Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosításnak (a továbbiakban: 3. számú Módosítás) ezen pontja alapján megrendelt tervezői feladatok elvégzésére megrendelői adatszolgáltatás alapján kerül sor, továbbá egyúttal rögzítik, hogy ezek a feladatok a Szerződés 2.1.3 pontja alapján történő áttervezésnek minősülnek.a Néprajzi Múzeum épületében elhelyezésre kerülő Liget "B site" szervernek és a hozzá kapcsolódó IT kábelhálózat rendszernek az épületben való elhelyezésével kapcsolatos gyengeáramú, gépészeti, statikai áttervezés.Mérési stratégia előkészítő tanulmány elkészítése

Megrendelő a Néprajzi Múzeum üzemeltetési feltételeit felülvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az üzemeltetés költséghatékonyabb kialakítása érdekében szükséges lehet az épület áttervezése.

A tervezési feladatok módosítása előtt azonban célszerű egy tanulmány elkészítése, amely megalapozza a Tervező részére kijelölendő további feladatokat. A jelen 3. számú Módosítás I.2.1. – I.2.3. pontjaiban írt feladatok elvégzése indokolja a Szerződés

— 2.1.1. pontjában meghatározott Tervezési Díjnak a jelen 3. számú Módosítás I.4. pontjában részletezett tervezési díjakkal,

— a jelen 3. számú Módosítás II.1. – II.3. pontjaiban hivatkozott mellékletek módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan,

— a jelen 3. számú Módosítás I.2.3. pontjában meghatározott feladat teljesítési határidejének a jelen 3. számú Módosítás II.5. pontja szerint,

— a rész/teljesítési határidőknek a jelen 3. számú Módosítás II.2. pontjában hivatkozott Tervezési Feladatleírás szerint

Történő megállapítását, módosítását.

A 3. számú Módosítás I.1. – I.2. pontjaiban írt feladatok tervezési díjai a Szerződés 2.1.3. pontja alapján

Az I.2.1. pontban írt feladat tervezési díja: 45 500 000 Ft+áfa, azaz negyvenötmillió-ötszázezer forint+áfa.

Az I.2.2. pontban meghatározott feladat tervezési díja: 2 450 000 Ft+áfa, azaz kettőmillió-négyszázötvenezer forint+áfa.

Az I.2.3. pontban írt tanulmány elkészítésének díja: 1 750 000 Ft+áfa, azaz egymillió-hétszázötvenezer forint+áfa.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdése b) pontjának megfelel, mivel

— a Tervezőtől a olyan tanulmány megrendelése vált szükségessé, amely elkészítése, mint tervezői feladat nem szerepelt a Szerződésben,

— a Tervező személyének változása nem megvalósítható azon műszaki okból, hogy a Szerződés alapján leszállított tervek alapulvételével, de a tanulmány megállapításainak, megoldási javaslatainak felhasználásával valósítható meg a Megrendelő igényeinek megfelelő további tervmódosítás és a Megrendelő számára a Szerződés mielőbbi teljesítésének várható elhúzódása a Tervező személyének változása miatt jelentős hátránnyal járna,

— a jelen 3. számú Módosítás I.5. pontjában meghatározott 1 750 000 Ft, azaz egymillió-hétszázötvenezer forint ellenérték növekedés, amely 0,09 %-nak felel meg, nem haladhatja meg a Szerződés értékének 50 %-át.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 789 999 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 887 199 000.00 HUF