Paslaugos - 416238-2014

Pateikti glaustą rodinį

09/12/2014    S237

Belgija-Briuselis: Naujos paskirstymo sistemos, pagrįstos lyginamaisiais standartais, pirmųjų veikimo metų vertinimas

2014/S 237-416238

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Klimato politikos generalinis direktoratas, SRD.2 – Finansai
Adresas: BU 9, 01/005
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Kam: Rinkų darbo grupė
El. paštas: clima-tenders@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22960008

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Aplinka
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Sutarčiai suteiktas pavadinimas
Naujos paskirstymo sistemos, pagrįstos lyginamaisiais standartais, pirmųjų veikimo metų vertinimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: extra muros.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS), pradėta 2005 m., yra Europos Sąjungos kovos su klimato kaita politikos kertinis akmuo ir jos pagrindinė priemonė siekiant ekonomiškai mažinti pramonės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
2009 m. buvo patvirtinta pagrindinė peržiūra siekiant sustiprinti sistemą. Trečiojo ES ATLPS etapo (kuris prasidėjo 2013 m. ir tęsis iki 2020 m.) metu įvyko svarbių pokyčių, palyginti su 1 ir 2 etapais. Nuo 2013 m. ES ATLPS yra paremta taisyklėmis, kurios daug labiau suderintos nei ankstesnės.
Tyrimo tikslas – dokumentuoti lyginamaisiais standartais pagrįstos suderintos paskirstymo sistemos poveikį Europos pramonei. Taip pat siekiama įvertinti, ar trečiajame ES ATLPS etape taikomos taisyklės pakeitė ATLPS apimamų pramonės šakų kitimą ir prekybą bei investicijų modelius.
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

90700000 Aplinkosauginės paslaugos

II.1.6)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
Vertė: 327 231 EUR
Be PVM

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:
1. Siūlomos metodikos kokybę. Lyginamasis svoris 50
2. Darbo organizavimą. Lyginamasis svoris 35
3. Kokybės kontrolės priemones. Lyginamasis svoris 15
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris
CLIMA.B.2/ETU/2014/0007.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Išankstinis informacinis skelbimas

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2014/S 37-060303 21.2.2014

Skelbimas apie pirkimą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2014/S 96-166918 20.5.2014

V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr: 340201/ETU/2014/692380/CLIMA/B2
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
20.11.2014
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 5
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: Ricardo-AEA
Adresas: Gemini Building
Miestas: Harwell
Pašto kodas: OX11 0QR
Šalis: Jungtinė Karalystė

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 350 000 EUR
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 327 231 EUR
Jei numatyta metinė arba mėnesinė vertė:
Mėnesių skaičių: 11
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: taip
Sutarties dalies, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba tokia dalis procentais:
Dalis: 66 %
Trumpas sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti pagal subrangos sutartį, aprašymas, nurodant vertę ir procentinį dydį: 24 % + 23 % + 19 %.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.2)Papildoma informacija:
Vadovaudamasi 25.10.2012 Finansinio reglamento Nr. 966/2012 taikymo taisyklių 134 straipsnio 1 dalies f punktu, per 3 metus nuo pradinės sutarties sudarymo perkančioji organizacija galės pasinaudoti išskirtine derybų procedūra dėl papildomų paslaugų (iš anksto nepublikuodama skelbimo apie pirkimą), kurias sudaro panašių paslaugų, patikėtų ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija paskyrė pradinę sutartį, kartojimo (ne daugiau nei 50 % pradinės sutarties vertės).
Komisija nebus atsakinga, jei konkurso dalyviai, prieš pateikdami pasiūlymus, neatkreips dėmesio į šią papildomą informaciją.
Prašome atkreipti dėmesį, kad sutarties suma buvo nuo 300 000 EUR iki 350 000 EUR.
VI.3)Skundų pateikimo procedūra
VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius po to, kai apie tai pranešta ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma. Europos ombudsmenui pateiktas skundas neturi galios šio laikotarpio sustabdyti ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27.11.2014