Byggentreprenader - 416601-2019

05/09/2019    S171    Europaparlamentet - Byggentreprenader - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Anbudsinfordran nr 06D30-2018-M039 -- asbestsaneringsarbete Strasbourg

2019/S 171-416601

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Direction des projets immobiliers
E-post: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://europarl.europa.eu

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5136
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5136
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Anbudsinfordran nr 06D30-2018-M039 -- asbestsaneringsarbete Strasbourg

Referensnummer: Nº 06D30-2018-M039
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Till följd av asbestförekomsten i europaparlamentets byggnader i Strasbourg måste asbestsanering ske före ombyggnadsarbeten eller underhåll.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45000000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Europaparlamentets byggnader i Strasbourg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal för asbestsaneringsarbeten som ska utföras i Europaparlamentets byggnader i Strasbourg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren ska vara registrerad i yrkes- eller handelsregistret, såvida han/hon inte är en internationell organisation.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/10/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/11/2019
Lokal tid: 10:30
Plats:

Europaparlamentet — Bâtiment WIM — Rue Belliard 80 — Bruxelles, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

En representant per anbudsgivare.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Ett obligatoriskt platsbesök kommer, för att anbudet ska vara giltigt, att äga rum den 24.09.2019 (kl. 09:00).

Se villkor för deltagande i upphandlingsdokumenten

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetadress: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313

Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/08/2019