Varor - 416954-2019

05/09/2019    S171    - - Varor - Förhandsmeddelande utan anbudsinfordran - Ej tillämpligt 

Danmark-Værløse: Vägskyltar

2019/S 171-416954

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Furesø Kommune
29188327
Stiager 2
Værløse
3500
Danmark
Kontaktperson: Maria Flyvholm Jakobsen
Telefon: +45 72354520
E-post: maf@furesoe.dk
Nuts-kod: DK

Internetadress(er):

Allmän adress: https://permalink.mercell.com/112984240.aspx

Upphandlarprofil: http://www.furesoe.dk/

I.1)Namn och adresser
Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
Allerød
3450
Danmark
E-post: kommunen@alleroed.dk
Nuts-kod: DK013

Internetadress(er):

Allmän adress: www.alleroed.dk

I.1)Namn och adresser
Bornholms Regionskommune
Rønne
Danmark
E-post: post@brk.dk
Nuts-kod: DK014

Internetadress(er):

Allmän adress: www.brk.dk

I.1)Namn och adresser
Frederikssund Kommune
Frederikssund
Danmark
E-post: udbudogkontrakt@frederikssund.dk
Nuts-kod: DK013

Internetadress(er):

Allmän adress: www.frederikssund.dk

I.1)Namn och adresser
Furesø Kommune
Værløse
Danmark
E-post: indkoeb@furesoe.dk
Nuts-kod: DK013

Internetadress(er):

Allmän adress: www.furesoe.dk

I.1)Namn och adresser
Hillerød Kommune
Hillerød
Danmark
E-post: pijoh@hillerod.dk
Nuts-kod: DK013

Internetadress(er):

Allmän adress: www.hillerod.dk

I.1)Namn och adresser
Ballerup Kommune
Ballerup
Danmark
E-post: okonomi@balk.dk
Nuts-kod: DK013

Internetadress(er):

Allmän adress: www.ballerup.dk

I.1)Namn och adresser
Egedal Kommune
Ølstykke
Danmark
E-post: kommune@egekom.dk
Nuts-kod: DK013

Internetadress(er):

Allmän adress: www.egedalkommune.dk

I.1)Namn och adresser
Herlev Kommune
Herlev
Danmark
E-post: herlev@herlev.dk
Nuts-kod: DK013

Internetadress(er):

Allmän adress: www.herlev.dk

I.1)Namn och adresser
Nordsjællands Vej og Park
Kvistgaard
Danmark
E-post: nspv@nspv.dk
Nuts-kod: DK013

Internetadress(er):

Allmän adress: www.nspv.dk

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Teknisk høring - Udbud af vejmateriel, herunder vejskilte mv.

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34992200
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Kære Tilbudsgiver,

Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) inviterer hermed til skriftlig teknisk høring af Kommunernes kommende rammeaftale på indkøb af vejmateriel, herunder vejskilte mv. Formålet med en teknisk dialog er, at udbudsmaterialet og rammeaftale tilpasses markedet så godt som muligt.

IN ønsker især at få input til tilbudslisten samt kravene dertil.

Vi håber ovenstående har vakt Jeres interesse, og ser frem til at modtage Jeres input senest onsdag d. 18.9.2019 kl. 12Æ00.

Med venlig hilsen

Indkøbsfællesskab Nordsjælland v. Furesø Kommune.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 800 000.00 DKK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK013
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Udbuddet omfatter bestilling og levering af vejmateriel, herunder færdselstavler, skilte, profilskilte, kantformstavler, jernvarer, eftergivelige mastere, galger, standere, beslag, afmærkningsprodukter og afspærringsmateriel m.v.

Rammeaftalen er 3-årig. Rammeaftalen træder i kraft den 29.2.2020 og udløber 28.2.2023.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
11/10/2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/09/2019