Servizzi - 417313-2015

Uri l-lista b'inqas dettalji

27/11/2015    S230

l-Italja-Ispra: Qafas ta' kuntratt għar-radjuttikkettjar ta' nanopartikuli

2015/S 230-417313

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka, l-Istitut għall-Ħarsien tas-Saħħa u l-Konsumaturi
Indirizz postali: via Enrico Fermi 2749, TP 581
Belt: Ispra VA
Kodiċi postali: 21027
Pajjiż: L-Italja
Għall-attenzjoni ta’: B.5 Il-Finanzi u l-Ksib
Posta elettronika: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: https://ec.europa.eu/jrc/

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali
Oħrajn: Ir-riċerka.
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt
Qafas ta' kuntratt għar-radjuttikkettjar ta' nanopartikuli.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 8: Servizzi ta’ riċerka u żvilupp
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Ispra.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas
II.1.4)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
Il-JRC qiegħed ifittex li jikkonkludi qafas ta' kuntratt biex ikopri s-servizzi ta' irradjazzjoni li ġejjin:
1. irradjazzjoni ta' diversi tipi ta' nanopartikuli u nanopartikuli mħallta ma' kompost tal-litju;
2. irradjazzjoni ta' trab bi frak oħxon ta' 107Ag arrikkit;
3. irradjazzjoni ta' diski Au b'kompożizzjoni isotopika naturali pprovduti mill-JRC.
II.1.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

09344000 Radjo-iżotopi, 31643000 Aċċelleraturi tal-partiċelli

II.1.6)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
II.2)Valur finali totali tal-kuntratt(i)
II.2.1)Valur finali totali tal-kuntratt(i)
Valur: 225 000 EUR
Mingħajr VAT

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Għoti ta’ kuntratt mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta’ avviż dwar kuntratt f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (fil-każijiet elenkati fit-Taqsima 2 tal-Anness D1)
Ġustifikazzjoni għall-għoti tal-kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż dwar kuntratt f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (ĠU tal-UE):
Direttiva 2004/18/KE

1) Ġustifikazzjoni għall-għażla tal-proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż dwar kuntratt fil-ĠU tal-UE skont id-Direttiva 2004/18/KE

L-offerti kollha li waslu bi tweġiba għal proċedura ristretta, proċedura nnegozjata b'pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż dwar kuntratt jew djalogu kompetittiv kienu irregolari jew mhux aċċettabbli. Fin-negozjati ġew inklużi biss dawk l-offerenti li ssodisfaw il-kriterji tal-għażla kwalittattiva.
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’
1. Il-prezz. Ippeżar 50
2. Il-kwalità teknika. Ippeżar 50
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Intuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti
JRC/IPR/2015/I.4/0032/NC.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt

Avviż dwar kuntratt

Numru tal-avviż fil-ĠU tal-UE: 2015/S 105-189923 ta' 3.6.2015

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

V.1)Data tad-deċiżjoni dwar l-għoti tal-kuntratt:
16.11.2015
V.2)Informazzjoni dwar l-offerti
Għadd ta' offerti li waslu: 1
V.3)Isem u indirizz tal-operatur ekonomiku li favuru ttieħdet id-deċiżjoni dwar l-għoti tal-kuntratt

Isem uffiċjali: ZAG Zyklotron AG
Indirizz postali: Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
Belt: Eggenstein-Leopoldshafen
Kodiċi postali: 76344
Pajjiż: Il-Ġermanja
Posta elettronika: info@zyklotron-ag.de
Telefown: +49 72160822433
Feks: +49 72160823156
Indirizz tal-Internet: http://www.zyklotron-ag.de

V.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt
Valur totali inizjali stmat tal-kuntratt:
Valur: 225 000 EUR
Mingħajr VAT
Valur finali totali tal-kuntratt:
Valur: 225 000 EUR
Mingħajr VAT
V.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat: le

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
VI.2)Informazzjoni addizzjonali:
Din in-notifika hija ppubblikata skont ir-Regolament Iddelegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29.10.2012 l-Artiklu 123(4). L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt m'għandhiex tiffirma l-kuntratt jew il-qafas ta' kuntratt, koperti mid-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ma' dak li jingħata l-kuntratt sakemm jgħaddu 14-il jum kalendarji, li jibdew mill-jum wara li jkun ġie ppubblikat l-avviż.
VI.3)Proċeduri għall-appell
VI.3.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Tista' tissottometti kwalunkwe osservazzjonijiet li jikkonċernaw il-proċedura tal-għoti lill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt indikata taħt it-titlu l.1.

Jekk temmen li kien hemm amministrazzjoni ħażina, tista' tressaq ilment lill-Ombudsman Ewropew fi żmien sentejn (2) mid-data li fiha sirt taf dwar il-fatti li fuqha huwa bbażat l-ilment (ara http://www.ombudsman.europa.eu). Ilment bħal dan mhux se jwassal biex jew ikun sospiż il-limitu taż-żmien għat-tressiq ta' appell jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq ta' appell.

Fi żmien xahrejn (2) min-notifika tad-deċiżjoni tal-għoti inti tista' tressaq appell lill-korp li għalih hemm referenza f'Vl.3.1.
VI.3.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
17.11.2015