Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 417424-2017

Компактен изглед

21/10/2017    S203

Бeлгия-Брюксел: Доставка на електроуреди и свързани услуги

2017/S 203-417424

Обявление за поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 12.10.2017 г., 2017/S 196-401995)

Европейска комисия, CSM1 05/P001, 1049 Bruxelles, БЕЛГИЯ. За контакти: OIB.02.002 Marchés publics. Тел. +32 22986989. Факс +32 22960570. Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Вместо 

I.1) Наименование и адреси:

Съвет на Европейския съюз, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, БЕЛГИЯ. ...

I.1) Наименование и адреси:

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA), chaussée de Wavre 910, 1040 Bruxelles, БЕЛГИЯ. ...

I.1) Наименование и адреси:

Европейска агенция по отбрана (EDA), rue des Drapiers 17–23, 1050 Bruxelles, БЕЛГИЯ. ...

I.1) Наименование и адреси:

Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA), COV2, 1049 Bruxelles, БЕЛГИЯ. ...

I.1) Наименование и адреси:

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME), place Charles Rogier 16, 1210 Bruxelles, БЕЛГИЯ. ...

Да се чете 

I.1) Наименование и адреси:

Европейска комисия, CSM1 05/P001, 1049 Bruxelles, БЕЛГИЯ. ...

I.1) Наименование и адреси:

Съвет на Европейския съюз, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, БЕЛГИЯ. ...

I.1) Наименование и адреси:

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA), chaussée de Wavre 910, 1040 Bruxelles, БЕЛГИЯ. ...

I.1) Наименование и адреси:

Европейска агенция по отбрана (EDA), rue des Drapiers 17-23, 1050 Bruxelles, БЕЛГИЯ. ...

I.1) Наименование и адреси:

Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA), COV2, 1049 Bruxelles, БЕЛГИЯ. ...

I.1) Наименование и адреси:

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME), Covent Garden Building, place Charles Rogier 16, 1210 Bruxelles, БЕЛГИЯ. ...