Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 417429-2017

21/10/2017    S203

Spanien-Sevilla: Tekniskt stöd för översynen av kriterierna för EU-miljömärket: del 1: produkter av typen hårda beläggningar, del 2: konverterade pappersprodukter, del 3: trycksaker

2017/S 203-417429

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Joint Research Centre (JRC), JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.5 — Circular Economy and Industrial Leadership
Postadress: Edificio Expo, C/Inca Garcilaso, 3
Ort: Sevilla (Sevilla)
Nuts-kod: ES618 Sevilla
Postnummer: 41092
Land: Spanien
Kontaktperson: Gesa Auf Der Heyde
E-post: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
Upphandlarprofil: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: forskning.

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniskt stöd för översynen av kriterierna för EU-miljömärket: del 1: produkter av typen hårda beläggningar, del 2: konverterade pappersprodukter, del 3: trycksaker

Referensnummer: JRC/SVQ/2017/B.5/0020/OC.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kontraktets syfte är att stödja JRC i Sevilla med produktspecifik sakkunskap och kapacitet för livscykelanalys som stöder översynen av de befintliga kriterierna för EU-miljömärket, i enlighet med kommissionens beslut av den 9.7.2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för hårda beläggningar (2009/607/EG), kommissionens beslut av den 2.5.2014 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till konverterade pappersprodukter (2014/256/EU) och kommissionens beslut av den 16.8.2012 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till trycksaker (2012/481/EU), för den produktgrupp som beaktas.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 50 825.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Produkter av typen hårda beläggningar

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES618 Sevilla
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

JRC i Sevilla, Spanien, plats för möten.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se punkt II.1.4.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet på den föreslagna metoden / Viktning: 35
Kvalitetskriterium - Namn: Organisering av arbetet och resurser / Viktning: 20
Kvalitetskriterium - Namn: Åtgärder för kvalitetskontroll / Viktning: 5
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: ramprogrammet Horisont 2020 (Horizon 2020 – H2020).
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Konverterade pappersprodukter

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES618 Sevilla
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

JRC i Sevilla, Spanien, plats för möten.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se punkt II.1.4.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet på den föreslagna metoden / Viktning: 35
Kvalitetskriterium - Namn: Organisering av arbetet och resurser / Viktning: 20
Kvalitetskriterium - Namn: Åtgärder för kvalitetskontroll / Viktning: 5
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: ramprogrammet Horisont 2020.
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Trycksaker

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES618 Sevilla
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

JRC i Sevilla, Spanien, plats för möten.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se punkt II.1.4.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet på den föreslagna metoden / Viktning: 35
Kvalitetskriterium - Namn: Organisering av arbetet och resurser / Viktning: 20
Kvalitetskriterium - Namn: Åtgärder för kvalitetskontroll / Viktning: 5
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: ramprogrammet Horisont 2020.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 106-211423
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 933585
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Produkter av typen hårda beläggningar

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/10/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Life Cycle Engineering S.R.L.
Nationellt registreringsnummer: IT10757660013
Ort: Castellamonte TO
Nuts-kod: ITC11 Torino
Postnummer: 10081
Land: Italien
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 60 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 50 825.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Konverterade pappersprodukter

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Trycksaker

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/10/2017