Leveringen - 417512-2019

TITitelPolen-Katowice: Beschermende kleding voor kernenergie en straling
NDDocumentnummer417512-2019
PDPublicatiedatum05/09/2019
OJPB S171
TWPlaatsKATOWICE
AUNaam aanbestedende dienstGórnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
OLOriginele taalPL
CYLandPL
AAType aanbestedende dienst6 - Publiekrechtelijke instelling
HAEU Institution-
DSDocument verzonden02/09/2019
NCOpdracht2 - Leveringen
PRProcedureT - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging
TDType document7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening5 - Europese Unie, met GPA-deelname
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria1 - Laagste prijs
PCCPV-code35113420 - Beschermende kleding voor kernenergie en straling
RCNUTS-codePL22A
IAInternetadres (URL)www.bip.gcm.pl
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU