Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 41759-2021

Submission deadline has been amended by:  108493-2021
27/01/2021    S18

Magyarország-Budapest: Szoftverfejlesztési szolgáltatások

2021/S 018-041759

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vígh Vanda
E-mail: vigh.vanda@dkuzrt.hu
Telefon: +36 303423536
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://dkuzrt.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001045062020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001045062020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Alkalmazásfejl.-i és üzemeltetés támogatási szolg.

Hivatkozási szám: EKR001045062020
II.1.2)Fő CPV-kód
72262000 Szoftverfejlesztési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási szolgáltatások nyújtása.

Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet (továbbiakban DKÜ rendelet) hatálya szerinti szervezetek részére, az 1. közbeszerzési részben Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások nyújtása, a 2. közbeszerzési részben Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó fejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások nyújtása.

A megkötendő keretmegállapodásokban előirányozott teljes mennyiségeket a II.2.4) pontban rögzítettek szerint megállapított keretösszeg képezi.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 117 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

MS .NET és MS Business Intelligence fejl. szolg.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
72262000 Szoftverfejlesztési szolgáltatások
72263000 Szoftvermegvalósítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az Érintett Szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretmegállapodást kötött Ajánlattevők feladata fejlesztési szolgáltatások és üzemeltetés támogatási nyújtása a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatások.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervezetek (továbbiakban: Érintett Szervezet) informatikai rendszereivel kapcsolatosan felmerülő, a 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet 1. § 2. 3., 6., 8., és 18. pontja szerinti szolgáltatásokra alapuló fejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások. Nyertes Ajánlattevők feladata Érintett Szervezet támogatása informatikai projekt megvalósítása során. E tekintetben Nyertes Ajánlattevők feladatait képezik különösen a megfelelő IT szakmai előkészítés, projekt megvalósítására irányuló beszerzések műszaki paramétereinek/leírásainak meghatározása és a kifejlesztett alkalmazás bevezetését támogató szolgáltatások nyújtása.

Projektvezető, Projektasszisztens, Konzulens / tanácsadó, Üzleti elemző / rendszerszervező, Architekt / rendszertervező, Adattárház szakértő, fejlesztő, Adatbányász, adat elemzési szakértő, Szoftverfejlesztő, Vezető szoftverfejlesztő, Tesztmenedzser, Tesztelő, Technical writer / dokumentátor / adminisztratív munkatárs, Grafikus/webdesigner/user interface szakértő/usability szakértő, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás ügyfélnél, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás e-learning, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás saját telephelyen, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás tantermi, Felhasználói oktatás ügyfélnél, Felhasználói oktatás e-learning, Felhasználói oktatás saját telephelyen, Felhasználói oktatás tantermi, Üzemeltetői oktatás ügyfélnél, Üzemeltetői oktatás e-learning, Üzemeltetői oktatás saját telephelyen, Üzemeltetői oktatás tantermi, Telefonos helpdesk biztosítása 5*8 (1 hónap/fő), Telefonos helpdesk biztosítása 6*10 (1 hónap/fő), Telefonos helpdesk biztosítása 7*24 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó üzemeltetési szolgáltatáshoz szolgáltatásmenedzser 5*8 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó üzemeltetési szolgáltatáshoz szolgáltatásmenedzser 6*10 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó üzemeltetési szolgáltatáshoz szolgáltatásmenedzser 7*24 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 5×8, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 6×10, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 6×10, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 7×24, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 7×24, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 5×8, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 5×8, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 6×10, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 6×10, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 7×24, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 7×24, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás teljes körű támogatás-óradíjas-munkanapokon, munkaidőben (1 ó), Terméktámogatás- munkaidőn túli munkavégzés felára (1 óra), Terméktámogatás- munkaszüneti napokon történő munkavégzés felára (1 óra), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó teljes üzemeltetési szolgáltatás (kiszolgáló oldali infrastruktúra elem), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó teljes üzemeltetési szolgáltatás (kliens oldali infrastruktúra elem), Kiszállás, székhelyen belül, Kiszállás, székhelyen kívül szolgáltatásokra kell ajánlatot tenni az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és szakmai ajánlatként Ajánlattevők részéről benyújtandó Részletes ártáblázatban foglaltak szerint.

A keretmegállapodás alapján kizárólag az érintett szervezet, mint megrendelő részére történő szolgáltatás nyújtására van lehetőség.

A keretmegállapodás feltételrendszerével nem összefüggő szakértői tevékenység megrendelésére nincs lehetőség a keretmegállapodás alapján.

A keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti feltételes közbeszerzésként is történhet, ideértve azt az esetet is, amennyiben az adott feltételes közbeszerzés mégsem támogatásból kerül finanszírozásra. Feltételes közbeszerzés esetén az érintett szervezet köteles a versenyújranyitás ajánlattételi felhívásában ismertetni a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti körülményt.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 30 000 000 000,- Ft-os keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.

Ajánlatkérő a III.1.3) pont M.2.) alpontja szerinti szakemberek számát a Kbt. 65. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a hasonló tárgyú korábbi keretmegállapodás teljesülési adatai alapján a Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak teljesíthetőségére is figyelemmel határozta meg. Ez alapján elmondható, hogy a keretmegállapodás teljesítése során negyedévente átlagosan 12 darab, egyedi szerződés párhuzamos teljesítése várható. Egy átlagos egyedi szerződés a korábbi keretmegállapodás tapasztalatai alapján jellemzően legalább 3 féle szakértő típus igénybevételére vonatkozott.

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) bocsát rendelkezésre.

Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az alkalmassági követelményeken túl további Microsoft .Net fejlesztő szakember bemutatása (minimum 0 fő, maximum 2 fő) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az alkalmalmassági követelményeken túli további Microsoft .Net Architect/rendszertervező szakember bemutatása (minimum 0 fő, maximum 2 fő) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 39 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy erre vonatkozó döntése alapján a keretmegállapodás 36 hónapos szerződéskötési időszaka annak időtartama alatt egy alkalommal 12 hónappal meghosszabbítható.

A keretmegállapodás az alábbi időszakokból áll:

— Szerződéskötési időszak (36 hónap): ezen időtartam alatt van lehetőség egyedi szerződések megkötésére és teljesítésére

— Szerződés teljesítési időszak (22 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag a szerződéskötési időszakban megkötött egyedi szerződések teljesítésére van lehetőség

— Elszámolási időszak(2 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag ajánlatkérő és a keretmegállapodást kötött ajánlattevők közötti - a keretmegállapodás teljes lezárását szolgáló - elszámolás történik.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában foglalt meghosszabbítási lehetőség kapcsán kiköti, hogy ebben az esetben a II.2.4) pont szerint keretmennyiség 30 %-kal kerül megnövelésre a meghosszabbítás időtartamára.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint kerülhet sor.

2. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlatkérő azon szolgáltatásokat, melyek együttesen fedik le egy átlagos informatikai/szoftverfejlesztési projekt valamennyi releváns szakaszát - ide értve az elkészítést, a tényleges megvalósítást, valamint a projekt megrendelő oldali minőségbiztosítását is - külön-külön közbeszerzési eljárások keretében kívánja beszerezni, ennek megfelelően jelen, kizárólag a projekt előkészítésére, valamint a megvalósítás során a megrendelő támogatására irányuló feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás kapcsán nincs olyan funkcionális/gazdasági/területi, vagy egyéb szempont, mely alkalmas lehet önálló közbeszerzési rész(ek) definiálására. Ajánlatkérő a hasonló tárgyú, kizárólag az ellenszolgáltatás forrása tekintetében különböző keretmegállapodás megkötését is külön közbeszerzési eljárás keretei között valósítja meg.

4. A keretmegállapodás annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba.

5.A keretmegállapodás a keretösszeg - a II.2.7) pont szerinti esetben a II.2.11) pont szerint megnövelt mértékének - erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számított 60 hónapig, adott esetben a felhívás II.2.7) pontja alapján meghatározott időtartamig, tart.

6. Ajánlatkérő jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmaz az ajánlatok értékelése során. Az értékelési módszerek részletes kifejtését az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

— Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont, valamennyi értékelési alszempont tekintetében,

— Az 1. szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú mellékletének A.1. pont aa) alpontjában rögzített, az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést,

— A 2-3. szempontok esetében Ajánlatkérő az Útmutató 2. számú mellékletének B. pontjában rögzített pontkiosztás módszerével végzi az értékelést, miszerint a minimum megajánlás feletti megajánlás, ami maximum 2 lehet, az megkapja a maximális pontszámot (100 pont), az 1 megajánlás a maximális pontszám felét (50 pont) és a nulla megajánlás a minimális pontszámot kapja (0 pont)

— A Kbt. 77. § (1) bek.-ben foglaltak alapján 2 főben határozza meg az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad,

— Az 2-3. szempontok esetében Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 0 főben határozza meg az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet,

— Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az 2-3. értékelési szempontok tekintetében bemutatott szakember vonatkozásában a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívást megelőzően már az ajánlatban be kell nyújtani a szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, az érintett szakember önéletrajzát a III.1.3) pont M/2.) alpontjában foglaltak szerint.

7. A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítása során Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontja alkalmazandó.

8.Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (6) bek. alapján rögzíti, hogy központi beszerző szervként az érintett szervezetek beszerzési igényeinek kielégítése céljából szükséges a keretmegállapodás teljes időtartamát 48 hónapnál hosszabban meghatározni, azonban a keretmegállapodás legfeljebb 48 hónapon túli időszaka alatt már új egyedi szerződés megkötésére nincsen lehetőség, ebben az időtartamban kizárólag a már megkötött szerződések teljesítése lehetséges, mely szerződések megfelelő teljesítése és az egyes szerződő felek közötti elszámolás biztosítása érdekében elengedhetetlen a keretmegállapodás biztosította feltételrendszer.

9. A Kbt. 104. § (4) bek.-ben foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes Ajánlattevővel szerződéskötésre jogosult szervezetek körét, figyelemmel az alábbiakra:

— A DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek a DKÜ rendelet 1. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/) a felhívás feladásáig az ea) pont szerinti önként csatlakozóként regisztráltak,

— A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek az Ajánlatkérő 4/2020-as felhívása szerinti határidőig (2020.08.14. 24:00 óra), és az abban foglaltak szerint önként csatlakozóként regisztráltak.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (5) bek. alapján rögzíti, hogy a keretszám az 1. rész vonatkozásában 5 ajánlattevő.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (6) bek alapján rögzíti, hogy központi beszerző szervként az érintett szervezetek beszerzési igényeinek kielégítése céljából szükséges a keretmegállapodás teljes időtartamát 48 hónapnál hosszabban meghatározni, azonban a keretmegállapodás legfeljebb 48 hónapon túli időszaka alatt már új egyedi szerződés megkötésére nincsen lehetőség, ebben az időtartamban kizárólag a már megkötött szerződések teljesítése lehetséges, mely szerződések megfelelő teljesítése és az egyes szerződő felek közötti elszámolás biztosítása érdekében elengedhetetlen a keretmegállapodás biztosította feltételrendszer.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Java vagy Business Intelligence fejl. szolg.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
72262000 Szoftverfejlesztési szolgáltatások
72263000 Szoftvermegvalósítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az Érintett Szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretmegállapodást kötött Ajánlattevők feladata Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazási rendszerek fejlesztői környezethez kapcsolódó, vagy egyéb más nyílt forráskódú alkalmazásfejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások nyújtása a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervezetek (továbbiakban: Érintett Szervezet) informatikai rendszereivel kapcsolatosan felmerülő, a 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet 1. § 2. 3., 6., 8., és 18. pontja szerinti alkalmazásfejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások. Nyertes Ajánlattevők feladata Érintett Szervezet támogatása informatikai projekt megvalósítása során. E tekintetben Nyertes Ajánlattevők feladatait képezik különösen a megfelelő IT szakmai előkészítés, projekt megvalósítására irányuló beszerzések műszaki paramétereinek/leírásainak meghatározása.

Projektvezető, Projektasszisztens, Konzulens / tanácsadó, Üzleti elemző / rendszerszervező, Architekt / rendszertervező, Adattárház szakértő, fejlesztő, Adatbányász, adat elemzési szakértő, Szoftverfejlesztő, Vezető szoftverfejlesztő, Tesztmenedzser, Tesztelő, Technical writer / dokumentátor / adminisztratív munkatárs, Grafikus/webdesigner/user interface szakértő/usability szakértő, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás ügyfélnél, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás e-learning, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás saját telephelyen, Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás tantermi, Felhasználói oktatás ügyfélnél, Felhasználói oktatás e-learning, Felhasználói oktatás saját telephelyen, Felhasználói oktatás tantermi, Üzemeltetői oktatás ügyfélnél, Üzemeltetői oktatás e-learning, Üzemeltetői oktatás saját telephelyen, Üzemeltetői oktatás tantermi, Telefonos helpdesk biztosítása 5*8 (1 hónap/fő), Telefonos helpdesk biztosítása 6*10 (1 hónap/fő), Telefonos helpdesk biztosítása 7*24 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó üzemeltetési szolgáltatáshoz szolgáltatásmenedzser 5*8 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó üzemeltetési szolgáltatáshoz szolgáltatásmenedzser 6*10 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó üzemeltetési szolgáltatáshoz szolgáltatásmenedzser 7*24 (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 5×8, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 6×10, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 6×10, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 7×24, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 7×24, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 5×8, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 5×8, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 6×10, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 6×10, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra rendszerfelügyelet 7×24, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 7×24, rendelkezésre állás, távoli (1 hónap/fő), Alkalmazás teljes körű támogatás-óradíjas-munkanapokon, munkaidőben (1 óra), Terméktámogatás- munkaidőn túli munkavégzés felára (1 óra), Terméktámogatás -munkaszüneti napokon történő munkavégzés felára (1 óra), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó teljes üzemeltetési szolgáltatás (kiszolgáló oldali infrastruktúra elem), Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúrához tartozó teljes üzemeltetési szolgáltatás (kliens oldali infrastruktúra elem), Kiszállás, székhelyen belül, Kiszállás, székhelyen kívül szolgáltatásokra kell ajánlatot tenni az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és szakmai ajánlatként Ajánlattevők részéről benyújtandó Részletes ártáblázatban foglaltak szerint.

A keretmegállapodás alapján kizárólag az érintett szervezet, mint megrendelő részére történő szolgáltatás nyújtására van lehetőség.

A keretmegállapodás feltételrendszerével nem összefüggő szakértői tevékenység megrendelésére nincs lehetőség a keretmegállapodás alapján.

3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 60 000 000 000,- Ft-os keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.

Ajánlatkérő a III.1.3) pont M.2.) alpontja szerinti szakemberek számát a Kbt. 65. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a hasonló tárgyú korábbi keretmegállapodás teljesülési adatai alapján a Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak teljesíthetőségére is figyelemmel határozta meg. Ez alapján elmondható, hogy a keretmegállapodás teljesítése során negyedévente átlagosan 12 darab, egyedi szerződés párhuzamos teljesítése várható. Egy átlagos egyedi szerződés a korábbi keretmegállapodás tapasztalatai alapján jellemzően legalább 3 féle szakértő típus igénybevételére vonatkozott.

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) bocsát rendelkezésre.

Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az alkalmassági követelményeken túl további Java fejlesztő szakember bemutatása (minimum 0 fő, maximum 2 fő) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 78 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy erre vonatkozó döntése alapján a keretmegállapodás annak időtartama alatt egy alkalommal legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.

A keretmegállapodás az alábbi időszakokból áll:

­- Szerződéskötési időszak (36 hónap): ezen időtartam alatt van lehetőség egyedi szerződések megkötésére és teljesítésére

­- Szerződés teljesítési időszak (22 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag a szerződéskötési időszakban megkötött egyedi szerződések teljesítésére van lehetőség

­- Elszámolási időszak (2 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag ajánlatkérő és a keretmegállapodást kötött ajánlattevők közötti - a keretmegállapodás teljes lezárását szolgáló - elszámolás történik

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában foglalt meghosszabbítási lehetőség kapcsán kiköti, hogy ebben az esetben a II.2.4) pont szerint keretmennyiség 30 %-kal kerül megnövelésre a meghosszabbítás időtartamára.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerint kerülhet sor.

2. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlatkérő azon szolgáltatásokat, melyek együttesen fedik le egy átlagos informatikai/szoftverfejlesztési projekt valamennyi releváns szakaszát - ide értve az elkészítést, a tényleges megvalósítást, valamint a projekt megrendelő oldali minőségbiztosítását is - külön-külön közbeszerzési eljárások keretében kívánja beszerezni, ennek megfelelően jelen, kizárólag a projekt előkészítésére, valamint a megvalósítás során a megrendelő támogatására irányuló feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás kapcsán nincs olyan funkcionális/gazdasági/területi, vagy egyéb szempont, mely alkalmas lehet önálló közbeszerzési rész(ek) definiálására. Ajánlatkérő a hasonló tárgyú, kizárólag az ellenszolgáltatás forrása tekintetében különböző keretmegállapodás megkötését is külön közbeszerzési eljárás keretei között valósítja meg.

4. A keretmegállapodás annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba.

5. A keretösszeg - a II.2.7) pont szerinti esetben a II.2.11) pont szerint megnövelt mértékének - erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számított 60 hónapig, adott esetben a felhívás II.2.7) pontja alapján meghatározott időtartamig tart.

6. Ajánlatkérő jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmaz az ajánlatok értékelése során. Az értékelési módszerek részletes kifejtését az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

— Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont, valamennyi értékelési alszempont tekintetében,

— Az 1. szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú mellékletének A.1. pont aa) alpontjában rögzített, az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést,

— A 2. szempont esetében Ajánlatkérő az Útmutató 12. számú mellékletének A.1B. pont ab) alpontjában rögzített, az arányosításon belül alkalmazott egyenes arányosítás pontkiosztás módszerével végzi az értékelést, miszerint a minimum megajánlás feletti megajánlás, ami maximum 2 lehet, az megkapja a maximális pontszámot (100 pont), az 1 megajánlás a maximális pontszám felét (50 pont) és a nulla megajánlás a minimális pontszámot kapja (0 pont)

— A Kbt. 77. § (1) bek.-ben foglaltak alapján 2 főben határozza meg az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad,

— Az 2. szempont esetében Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bek.-ben foglaltak alapján 0 főben határozza meg az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet,

— Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az 2. értékelési szempont tekintetében bemutatott szakember vonatkozásában a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívást megelőzően már az ajánlatban be kell nyújtani a szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, az érintett szakember önéletrajzát a III.1.3) pont M/2.) alpontjában foglaltak szerint.

7. A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítása során Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontja alkalmazandó.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (6) bek. alapján rögzíti, hogy központi beszerző szervként az érintett szervezetek beszerzési igényeinek kielégítése céljából szükséges a keretmegállapodás teljes időtartamát 48 hónapnál hosszabban meghatározni, azonban a keretmegállapodás legfeljebb 48 hónapon túli időszaka alatt már új egyedi szerződés megkötésére nincsen lehetőség, ebben az időtartamban kizárólag a már megkötött szerződések teljesítése lehetséges, mely szerződések megfelelő teljesítése és az egyes szerződő felek közötti elszámolás biztosítása érdekében elengedhetetlen a keretmegállapodás biztosította feltételrendszer.

9. A Kbt. 104. § (4) bek.-ben foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes Ajánlattevővel szerződéskötésre jogosult szervezetek körét, figyelemmel az alábbiakra:

— A DKÜ rendelet 1. § (2) bek. e) pont ea) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek a DKÜ rendelet 1. § (4) bek. 9. pontja szerinti Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/) a felhívás feladásáig az ea) pont szerinti önként csatlakozóként regisztráltak,

— A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rend. 1. § (2) bek. e) pont eb) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek az Ajánlatkérő 4/2020-as felhívása szerinti határidőig (2020.08.14. 24:00 óra), és az abban foglaltak szerint önként csatlakozóként regisztráltak.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (5) bek alapján rögzíti, hogy a keretszám az 2. rész vonatkozásában 5 ajánlattevő.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (6) bek. alapján rögzíti, hogy központi beszerző szervként az érintett szervezetek beszerzési igényeinek kielégítése céljából szükséges a keretmegállapodás teljes időtartamát 48 hónapnál hosszabban meghatározni, azonban a keretmegállapodás legfeljebb 48 hónapon túli időszaka alatt már új egyedi szerződés megkötésére nincsen lehetőség, ebben az időtartamban kizárólag a már megkötött szerződések teljesítése lehetséges, mely szerződések megfelelő teljesítése és az egyes szerződő felek közötti elszámolás biztosítása érdekében elengedhetetlen a keretmegállapodás biztosította feltételrendszer.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kr. 4. § (1), (2), (3) és (4) valamint a 6. § (1)-(2) bekezdései szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontját.

Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlattevő - a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében - az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint történik:

A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8-11. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a Kr. 12-14 §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a Kr. 1. § (7) bekezdésben foglaltakra.

A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy bármelyik és bármennyi közbeszerzési részre történő ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. részének alfa szakaszát kell kitölteni.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti Ajánlatkérői felhívására be kell nyújtani:

M.1.

Ajánlattevőnek csatolnia kell (illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kr. 21. § (3) bek a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz szerződésszerű teljesítéssel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. A referencianyilatkozatnak, vagy adott esetben igazolásoknak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból a minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),

— az ellenszolgáltatás összegét (nettó forint),

— a teljesítés idejét (azaz a kezdő és a befejező időpontját év, hónap és nap bontásban),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett feladatokat és azok ellenértékét veszi figyelembe a bemutatott referencia vonatkozásában, kivéve a Kr. 22. § (5) bekezdése szerinti esetet, azaz azt, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített feladatok elkülönítésével. Ebben az esetben a referencianyilatkozatban/igazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell:

­ nyilatkozat arról, hogy a referencianyilatkozat/igazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített feladatok elkülönítésével

Továbbá

­ annak %-os aránya, amilyen arányban a nyilatkozatot/igazolást benyújtó az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti esetben a Kr. 22. § (5) bekezdése értelmében a benyújtott referencianyilatkozatban/igazolásban szereplő, a feltüntetett ellenszolgáltatásra vonatkozó adatokat olyan arányban veszi figyelembe a bírálat során, amilyen arányban az nyilatkozatot/igazolást benyújtó az általa elvégzett teljesítés alapján abból részesült.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók továbbá a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kbt. 69. § (11a) bekezdése, a Kr. 1. § (7) bekezdése, 21/A. §-a, valamint 24. § (1) bekezdése. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia is elégséges lehet a megfeleléshez értelemszerűen akkor, ha mind a két részre vonatkozó minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható belőle.

M.2.

Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozat formájában csatolnia kell (más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján annak a szakembernek a bemutatását, akit a teljesítésbe be kíván vonni.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

­ - a szakember nevét,

­ - a szakember mely alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében került bemutatásra

­ - azt, hogy a szakember a teljesítésbe milyen jogviszony (pl. munkaviszony, megbízási) keretei között kerül bevonásra,

­ - a szakember képzettségének megnevezését, valamint a nyilatkozathoz csatolni kell a képzettséget igazoló okiratot egyszerű másolatban.

A fentiek szerinti nyilatkozaton felül be kell nyújtani az adott szakember szakmai önéletrajzát. Az önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év, hónaptól év, hónapig terjedő bontásban kell feltüntetni olyan részletességgel, hogy abból kétséget kizáróan megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalat hónapokban megadott mértéke. Az időben párhuzamos gyakorlati idők a bemutatott szakember tapasztalati idejébe csak egyszer számítanak bele. A szakmai önéletrajzban feltüntetett minden naptári hónap egész hónapként kerül figyelembevételre. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember által tett nyilatkozatot arról, hogy a keretmegállapodás időtartama alatt rendelkezésre fog állni.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9)-(11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, Kbt. 69. § (11a) bekezdése, a Kr. 1. § (7) bekezdése, 21/A. §-a és a 24. § (1) bekezdése. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.

Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem mutat be az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz szerződésszerű teljesítéssel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat az alábbiak szerint:

— az 1. rész tekintetében: összesen legalább nettó 2 000 000 000 HUF értékben végzett, a szerződés tárgya szerinti (Microsoft .NET környezetben megvalósított, vagy Microsoft Business Intelligence alapú, vagy egyéb más, .NET környezetben, zárt forrású technológiákon megvalósított alkalmazás fejlesztésre és/vagy üzemeltetési támogatásra) referencia,

— a 2. rész tekintetében: összesen legalább nettó 4 000 000 000 HUF értékben végzett, a szerződés tárgya szerinti (Java alapú fejlesztői környezetben megvalósított, vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó, vagy egyéb más, nyílt forrású technológiákon megvalósított alkalmazás fejlesztésre és/vagy üzemeltetési támogatásra)referencia.

A zárt forráskód alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: olyan programok, melyek licencei a végfelhasználónak általában csak a szoftver futtatását engedélyezik (licencdíj ellenében vagy ingyenesen), de nem biztosítják a szoftver forráskódjához való hozzáférés jogát, tiltják a forráskód módosítását, visszafejtését, továbbfejlesztését, a licencek és a forráskód további terjesztését.

A nyílt forráskód alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: olyan szoftverek (FLOSS), melyek szabadon felhasználhatóak, másolhatóak, terjeszthetőek, tanulmányozhatóak, a forráskód elérhető, módosítható, továbbfejleszthető számítógépes programok.

A bemutatandó referenciák teljesítése vonatkozásában felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3b) bekezdését.

M.2.

Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a közbeszerzés tárgya szerinti feladatok ellátásához szükséges szakemberekkel:

— az 1. rész tekintetében:

1. legalább 1 fő Projektvezető,

2. legalább 1 fő Microsoft .Net Architect/rendszertervező,

3. legalább 1 fő Microsoft .Net fejlesztő,

4. legalább 1 fő Adattárház fejlesztő szakember;

— a 2. rész tekintetében:

1. legalább 1 fő Projektvezető,

2. legalább 1 fő Java és/vagy nyílt forráskódú Architect/rendszertervező,

3. legalább 1 fő Java és/vagy nyílt forráskódú fejlesztő,

4. legalább 1 fő Adattárház fejlesztő szakember.

Projektvezető: államilag elismert felsőfokú végzettséggel és legalább 48 hónap alkalmazás rendszerekre vonatkozó szoftverfejlesztések területén projektvezetői szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, valamint érvényes PMP vagy PMP-ACP vagy PgMP vagy IPMA-A vagy IPMA-B vagy IPMA-C, vagy ezekkel egyenértékű minősítéssel kell rendelkeznie.

Microsoft .Net architekt/rendszertervező: legalább 36 hónap Microsoft .Net tervező szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Microsoft .Net fejlesztő: legalább 36 hónap MS.Net fejlesztő szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Adattárház fejlesztő szakember: felsőfokú informatikai, és/vagy gazdasági és/vagy természettudományos végzettséggel és legalább 36 hónap adattárház (ETL és/vagy riporting) fejlesztő szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Java architekt/rendszertervező: legalább 36 hónap Java rendszertervező szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Java fejlesztő: legalább 36 hónap Java fejlesztő szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Nyílt forráskódú architekt/rendszertervező: nyílt forráskódú programozói vagy egyéb szakmai minősítéssel és legalább 36 hónap nyílt forráskódú rendszertervező szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Nyílt forráskódú fejlesztő: nyílt forráskódú programozói vagy egyéb szakmai minősítéssel, legalább 36 hónap nyílt forráskódú fejlesztő szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Minősítések részleteit a Műszaki leírás tartalmazza, egyenértékűség elfogadott. Egy szakember egy részre és egy részen belül ugyanaz a szakember legfeljebb két szerepkörre mutatható be.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Ajánlatkérő a keretmegállapodás szerződésszerű teljesítéséért a keretmegállapodást kötött Ajánlattevők vonatkozásában 10 000 000,- Ft adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő, mely biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosan a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak irányadók.

A keretmegállapodás második része eredményeként kötött egyedi szerződésekben kiköthető biztosítékokat és rendelkezéseket a keretmegállapodás X. fejezete tartalmazza.

Az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a keretmegállapodás V. fejezete tartalmazza.

A Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit a keretmegállapodás tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 5
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

Részletes indoklás a II.2.14. pontban.

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/02/2021
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/02/2021
Helyi idő: 17:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19) Korm. rend. 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) FAKSz neve, lajstromszáma: dr. Vágner Diána (01125), dr. Kun Dávid (01119)

2) Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.

3) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot ért.

4) Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni. a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja vonatkozásában.

5) Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.

6) Ajánlattevőnek az ajánlatában egyebek mellett nyilatkoznia kell:

— arról, hogy a csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum., igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá

— a Kbt. 25. §-ában foglaltak fenn nem állásáról, valamint a keretmegállapodás teljesítésével kapcsolatos összeférhetetlenségi és szakmai felelősségi kérdésekkel kapcsolatos rendelkezések tudomásul vételéről

— az ajánlattétel függetlenségéről

— a Kbt. 36. § (1) bekezdésével kapcsolatosan.

7) Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bek.-ben foglaltak szerint.

8) A Kr. 13. §-a alapján Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

9) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz az aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, az ezzel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

10) Jelen eljárás szerinti nyertes Ajánlattevőknek a keretmegállapodás megkötésének feltételeként legkésőbb a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti tilalmi időszak lejártát követő 3. munkanapig rendelkezniük kell a keretmegállapodás alapján ellátandó feladataikra kiterjedően a tevékenységi körükhöz kapcsolódó ISO 9001 szabványnak megfelelő (azzal egyenértékű) tanúsítvánnyal és a fentiek szerinti határidőig igazolniuk kell a tanúsítvánnyal való rendelkezést az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös Ajánlattevők valamelyike rendelkezik az előírt szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal.

11) A keretmegállapodást kötött Ajánlattevők vonatkozásában az alkalmassági követelmények, valamint az értékelési szempontok tekintetében bemutatott szakemberek a keretmegállapodás 3. sz. melléklete fogja tartalmazni. Ezen szakértői lista kapcsán a keretmegállapodást kötött Ajánlattevő:

— köteles az alkalmassági követelmények szerinti szakemberek vonatkozásában a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján változás esetén a listát frissíteni

— köteles az értékelési szempontok szerinti szakemberek vonatkozásában a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő eljárás eredményeként a listát frissíteni

— köteles az adott verseny újranyitása szerinti felhívásnak megfelelően szakmai ajánlata részeként megnevezni a lista alapján az adott teljesítésben résztvevő szakembereket. Az alkalmasság keretei között bemutatott szakemberek közül valamennyi szakértő, az értékelési szempontok szerinti szakemberek vonatkozásában pedig minden egyes olyan szakembert, amely az adott verseny újranyitása során szakértői típusként szerepel az ajánlattételi felhívásban, szerepeltetni kell a listában

— a keretmegállapodás időtartama alatt Ajánlattevő az alkalmassági követelmények szerinti szakemberek vonatkozásában a listát jogosult az alkalmassági követelményeknek megfelelő szakemberekkel kiegészíteni annak érdekében, hogy a keretmegállapodás alapján a verseny újranyitások során a jelen pont szerinti kötelezettségének minden esetben eleget tudjon tenni.

12) Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell tennie az alábbi dokumentumok benyújtásával:

— Az egyes értékelési szempontok tekintetében bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozat, önéletrajz

— Ajánlattevő nyilatkozata az ISO 9001 szabványnak megfelelő (azzal egyenérékű) tanúsítvány kapcsán

13) Az ajánlat (beleértve a szakmai ajánlatot is) részeként csatolandó dokumentumokkal, benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos részletes előírásokat az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

14) Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek.-ben e) pontját.

15) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

16) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást. A Kbt. 71. § (6) esetén Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

17) A keretmegállapodást kötött Ajánlattevőknek a szerződéskötés feltételeként nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül.

18) A keretmegállapodás hatálya alatti beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet az Érintett Szervezetek költségvetésében áll rendelkezésre, kivéve a Kbt. 53. § (5)-(6) bek.-ben foglalt eseteket.

19) Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok mellett további nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy ezen minták (tehát az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok melletti további nyilatkozatminták) használata nem kötelező, az Ajánlattevő saját nyilatkozatmintáit is jogosult használni.

20) Az Összesített nettó ajánlati árat (azaz az ártáblázat adó nélkül vett végösszegét magyar forintban) a Felolvasólapon kell feltüntetni, nettó értékben, pozitív egész arab számban.

21) Kérjük, hogy a Részletes ártáblázatot Excel formátumban is szíveskedjenek feltölteni, egységárakat pozitív egész arab számokban kérjük megadni

22) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését. Ajánlatkérő a legkedvezőbb és az azt követő további 4 legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő vonatkozásában végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőségét annak, hogy a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlatokon túl további ajánlatokat vonjon bírálat alá.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Amennyiben az Ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/01/2021