There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 41766-2019

28/01/2019    S19

Poland-Katowice: Chain

2019/S 019-041766

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 011-022452)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Ewa Godziek
E-mail: e.godziek@pgg.pl
Telephone: +48 327572901
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych i ogniw złącznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 (nr grupy asortymentowej 287-1 i 287-11)

Reference number: 701802115/01
II.1.2)Main CPV code
44540000 Chain
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2014r.Prrawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.157 9ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa łańcuchów ogniwowych

I ogniw złącznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku. Przedmiot zamówienia podzielono na 36 zadań - zgodnie z załącznikiem B do niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno -użytkowe określono w SIWZ .

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/01/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 011-022452

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 30/03/2019

Read:

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert):

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 30/01/2019
Local time: 08:15
Read:
Date: 06/02/2019
Local time: 08:15
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 30/01/2019
Local time: 08:30
Read:
Date: 06/02/2019
Local time: 08:30
VII.2)Other additional information: