Supplies - 41766-2019

28/01/2019    S19

Poland-Katowice: Chain

2019/S 019-041766

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 011-022452)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Ewa Godziek
E-mail: e.godziek@pgg.pl
Telephone: +48 327572901
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych i ogniw złącznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 (nr grupy asortymentowej 287-1 i 287-11)

Reference number: 701802115/01
II.1.2)Main CPV code
44540000 Chain
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2014r.Prrawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.157 9ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa łańcuchów ogniwowych

I ogniw złącznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku. Przedmiot zamówienia podzielono na 36 zadań - zgodnie z załącznikiem B do niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno -użytkowe określono w SIWZ .

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/01/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 011-022452

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 30/03/2019

Read:

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert):

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 30/01/2019
Local time: 08:15
Read:
Date: 06/02/2019
Local time: 08:15
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 30/01/2019
Local time: 08:30
Read:
Date: 06/02/2019
Local time: 08:30
VII.2)Other additional information: