Usługi - 417772-2018

TITytułLuksemburg-Luksemburg: Chafea/2018/Health/10 dotyczące szkód spowodowanych spożyciem alkoholu w wymiarze UE – pilotowanie krótkich interwencji mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia FAS/FASD (płodowy zespół alkoholowy/spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych)
NDNr dokumentu417772-2018
PDData publikacji26/09/2018
OJDz.U. S185
TWMiejscowośćLUKSEMBURG
AUNazwa instytucjiAgencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea), Health and Food Safety Unit
OLJęzyk oryginałuEN
CYKrajLU
AARodzaj instytucji5 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
HAEU InstitutionAgencje
DSDokument wysłany21/09/2018
DTTermin07/11/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja3 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV15910000 - Destylowane napoje alkoholowe
RCKod NUTS00
IAAdres internetowy (URL)http://ec.europa.eu/chafea/
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE