Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 417779-2018

26/09/2018    S185

Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuinten päätösten ja määräysten ranskankielisten tiivistelmien laatiminen oikeustapauskokoelmassa mainituista asioista

2018/S 185-417779

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Direction de la recherche et documentation
Sähköpostiosoite: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://curia.europa.eu/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4065
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: Direction de la recherche et documentation, à l'attention de mme Miriam Henriques Mateus, TA/20LB0023
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://curia.europa.eu/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Euroopan unionin tuomioistuinten päätösten ja määräysten ranskankielisten tiivistelmien laatiminen oikeustapauskokoelmassa mainituista asioista

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79100000 Oikeudelliset palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Unionin tuomioistuinten päätösten tiivistelmien laadinta.

Kukin tiivistelmä koostuu yhdestä tai useammasta tiivistelmäkohdasta, jotka tulee välttämättä laatia ranskan kielellä.

Tiivistelmäkohdat sisältävät eritoten avainsanaketjun sekä ”luokitusviitteen asianomaiseen viralliseen julkaisuun”, jonka avulla ne voidaan luokitella oikeustapauskokoelman systematiikkaan.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 960 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä: 2
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Immateriaalioikeuksien alan päätösten ja määräysten tiivistelmät.

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79131000 Dokumentointipalvelut
79140000 Oikeudelliset neuvonta- ja tiedotuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tiivistelmät tulee laatia etätyönä, ja ne lähetetään unionin tuomioistuimelle sähköisenä tiedostonsiirtona.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Immateriaalioikeuksien alan päätösten ja määräysten tiivistelmien laatiminen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 320 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimukset ovat kestoltaan 1 vuosi, mahdollinen uusinta ilman eri sopimista 1 vuosi kerrallaan korkeintaan 3 jatkokauden ajan.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Päätösten ja määräysten tiivistelmät kaikilta muilta unionin oikeuden aloilta paitsi immateriaalioikeuteen liittyviltä.

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79131000 Dokumentointipalvelut
79140000 Oikeudelliset neuvonta- ja tiedotuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tiivistelmät tulee laatia etätyönä, ja ne lähetetään unionin tuomioistuimelle sähköisenä tiedostonsiirtona.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Päätösten ja määräysten tiivistelmien laatiminen kaikilta muilta unionin oikeuden aloilta paitsi immateriaalioikeuteen liittyviltä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 640 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimukset ovat kestoltaan 1 vuosi, mahdollinen uusinta ilman eri sopimista 1 vuosi kerrallaan korkeintaan 3 jatkokauden ajan.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee olla oikeuskelpoisuuden osalta kykenevä suorittamaan sopimuksen kohteena olevaa ammattitoimintaa sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 26/10/2018
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/01/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 05/11/2018
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Euroopan unionin tuomioistuin

Rue du Fort Niedergrünewald

Tour A — 24e étage — salle de réunion nº 2

L-1115 Luxembourg, LUXEMBURG.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajia, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, pyydetään ilmoittamaan asiasta sähköpostitse osoitteeseen DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu viimeistään 26.10. klo 17:00.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/09/2018