Servizzi - 417779-2018

26/09/2018    S185

il-Lussemburgu-Lussemburgu: It-tħejjija, bil-lingwa Franċiża, ta' ġabriet ta' Digrieti u Ordnijiet tal-ġurisdizzjonijiet tal-Unjoni li huma s-suġġett ta' informazzjoni fil-ġabra tal-ġurisprudenza

2018/S 185-417779

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Direction de la recherche et documentation
Posta elettronika: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://curia.europa.eu/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4065
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu fl-indirizz li ġej:
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Direction de la recherche et documentation, à l'attention de mme Miriam Henriques Mateus, TA/20LB0023
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://curia.europa.eu/
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

It-tħejjija, bil-lingwa Franċiża, ta' ġabriet ta' Digrieti u Ordnijiet tal-ġurisdizzjonijiet tal-Unjoni li huma s-suġġett ta' informazzjoni fil-ġabra tal-ġurisprudenza

II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79100000 Servizzi legali
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Tħejjija ta' ġabriet ta' deċiżjonijiet ta' ġurisdizzjonijiet tal-Unjoni.

Kull ġabra hija magħmula minn punt wieħed jew aktar ta' ġabra li bilfors għandhom jitħejjew bil-Franċiż.

Il-punti tal-ġabra jinkludu, b'mod partikolari, katina ta' kliem ewlenin u "rokna tal-aħbarijiet", li jippermetti li dawn jiġu klassifikati fil-pjan sistematiku tar-repertorju tal-ġurisprudenza.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 960 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
L-ogħla għadd ta' lottijiet li jista' jingħata lil kuntrattur wieħed: 2
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Ġabriet ta' Digrieti u Ordnijiet rilevanti fil-qasam tal-proprjetà intellettwali.

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79131000 Servizzi tad-dokumentazzjoni
79140000 Servizzi ta' pariri legali u ta' l-informazzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-ġabriet għandhom jiġu stabbiliti fuq distanza u ser jintbagħtu lill-Qorti tal-Ġustizzja permezz ta' trasferiment elettroniku ta' fajls.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Tħejjija ta' ġabriet ta' Digrieti u Ordnijiet relatati mal-qasam tal-proprjetà intellettwali.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 320 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

L-oqfsa ta' kuntratti ser ikollhom tul ta' sena (1) bil-possibbiltà li jiġġeddu b'kunsens taċitu għal 3 perijodi ġodda ta' mhux iktar minn sena (1).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Ġabriet ta' Digrieti u Ordnijiet relatati mal-oqsma kollha tad-dritt tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni ta' dawk relatati mal-qasam tal-proprjetà intellettwali.

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79131000 Servizzi tad-dokumentazzjoni
79140000 Servizzi ta' pariri legali u ta' l-informazzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-ġabriet għandhom jiġu stabbiliti fuq distanza u ser jintbagħtu lill-Qorti tal-Ġustizzja permezz ta' trasferiment elettroniku ta' fajls.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Tħejjija ta' ġabriet ta' Digrieti u Ordnijiet relatati mal-oqsma kollha tad-dritt tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni ta' dawk relatati mal-qasam tal-proprjetà intellettwali.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 640 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

L-oqfsa ta' kuntratti ser ikollhom tul ta' sena (1) bil-possibbiltà li jiġġeddu b'kunsens taċitu għal 3 perijodi ġodda ta' mhux iktar minn sena (1).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Dak li jitfa' l-offerta għandu jkollu l-ħila legali meħtieġa biex iwettaq l-attività professjonali stabbilita mill-kuntratt skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat fejn huwa stabbilit.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 26/10/2018
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Is-sejħa għall-offerti trid tibqa' valida sa: 31/01/2019
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 05/11/2018
Ħin lokali: 10:00
Post:

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Rue du Fort Niedergrünewald

Tour A — 24e étage — salle de réunion nº 2

L-1115 Luxembourg, LUSSEMBURGU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Dawk li jitfgħu l-offerta li jixtiequ jattendu għall-ftuħ tal-offerti huma mitluba li jikkonfermaw dan bil-miktub permezz ta' email lil (DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu) sa mhux iktar tard mis-26 ta' Ottubru, fil-17:00.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mid-data li fiha sar jaf b'dan.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
19/09/2018