Storitve - 417779-2018

26/09/2018    S185    Sodišče Evropske unije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Priprava povzetkov sodb in sklepov sodišč Unije, ki se objavljajo v zbirki sodne prakse, v francoščini

2018/S 185-417779

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Direction de la recherche et documentation
E-naslov: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://curia.europa.eu/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4065
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: Direction de la recherche et documentation, à l'attention de mme Miriam Henriques Mateus, TA/20LB0023
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu
Šifra NUTS: LU000

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://curia.europa.eu/

I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Priprava povzetkov sodb in sklepov sodišč Unije, ki se objavljajo v zbirki sodne prakse, v francoščini

II.1.2)Glavna koda CPV
79100000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Priprava povzetkov odločb sodišč Unije

Vsak povzetek vsebuje eno ali več točk povzetka, ki morajo biti nujno pripravljene v francoščini.

Točke povzetka vsebujejo zlasti zaporedje ključnih besed in zaporedno številko, ki omogoča njihovo uvrstitev v klasifikacijski načrt seznama sodne prakse.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 960 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Povzetki sodb in sklepov s področja intelektualne lastnine.

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79131000
79140000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Povzetke je treba pripraviti na daljavo in datoteko poslati Sodišču po elektronski poti.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Priprava povzetkov sodb in sklepov s področja intelektualne lastnine.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 320 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirne pogodbe bodo sklenjene za 1 leto z možnostjo samodejnega podaljšanja za največ 3 morebitna 1-letna obdobja.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Povzetki sodb in sklepov z vseh področij prava Unije, razen tistih s področja intelektualne lastnine.

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79131000
79140000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Povzetke je treba pripraviti na daljavo in datoteko poslati Sodišču po elektronski poti.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Priprava povzetkov sodb in sklepov z vseh področij prava Unije, razen tistih s področja intelektualne lastnine.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 640 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirne pogodbe bodo sklenjene za 1 leto z možnostjo samodejnega podaljšanja za največ 3 morebitna 1-letna obdobja.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudnik mora imeti potrebno pravno sposobnost za izvajanje poklicne dejavnosti iz naročila v skladu z zakonodajo v državi prebivališča.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 26/10/2018
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/01/2019
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 05/11/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Sodišče Evropske unije

Rue du Fort Niedergrünewald

Tour A — 24e étage — salle de réunion nº 2

L-1115 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, naj se pisno najavijo po elektronski pošti (DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu) najpozneje do 26. oktobra (17:00).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/09/2018