Szolgáltatások - 417780-2018

26/09/2018    S185    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: Támogatás a stratégiai energiatechnológiai (SET) terv ipari energiahatékonyságra irányuló 6. tevékenységéhez

2018/S 185-417780

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Eric Lecomte
E-mail: Eric.LECOMTE@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts/calls-tender

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4047
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4047
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Támogatás a stratégiai energiatechnológiai (SET) terv ipari energiahatékonyságra irányuló 6. tevékenységéhez

Hivatkozási szám: ENER/C2/2018-453-A6
II.1.2)Fő CPV-kód
09310000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Bizottság által elfogadott integrált stratégiai energiatechnológiai (SET) terv 10 fő tevékenységet tartalmaz, melyek terén kutatásra és innovációra van szükség. E fő tevékenységek része a 6. tevékenység, melynek célja „az uniós ipar kevésbé energiaigényessé és versenyképesebbé tétele“.

A 6. tevékenység végrehajtási tervében új, konkrét tevékenységeket határoztak meg a célkitűzésekhez történő hozzájárulás érdekében. Ilyenek azok az európai és nemzeti projektek, amelyeket több uniós tagállam és a SET tervhez társult ország együttműködésével hajtanak végre az ipari energia- és erőforrás-hatékonyság területén.

A pályázatok hozzájárulnak a végrehajtási terv megvalósításához (többek között a területek és projektötletek tényleges projektté fejlesztése terén), valamint az uniós tagállamok és a SET tervhez társult országok európai és nemzeti kutatási és innovációs programjai közötti szinergiák fokozásához az ipari energia- és erőforrás-hatékonyság, továbbá a CO2-kibocsátás csökkentése területén, illetve támogatják a 6. tevékenységgel megbízott munkacsoportot a stratégia aktualizálásában.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 900 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE100
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő arra fókuszál, hogy segítse a munkacsoport tényleges munkáját – logisztikai és adminisztratív szempontból, valamint az érdemi kérdéseket illetően. A nyertes ajánlattevő fontos szerepet játszik a munkacsoport tagjaitól származó ötletek feldolgozásában és ezek eszmecserévé vagy végső dokumentumokká történő fejlesztésében, továbbá végrehajtásuk támogatásában. A nyertes ajánlattevő ezt a munkacsoport vezetőségével együttműködésben és a Bizottság szolgálatainak hozzájárulásával hajtja végre, az induló szakaszban meghatározandó szabályok szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Horizont 2020

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd a pályázati dokumentációt.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/11/2018
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/11/2018
Helyi idő: 10:00

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Belgian review body
Város: Brussels
Ország: Belgium

Internetcím: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Város: Luxembourg
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-2600

Internetcím: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/09/2018