Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roba - 417828-2017

TINazivHrvatska-Varaždin: Lagane posude, pluteni čepovi, pokrovi posuda, kace i poklopci
NDBroj objave obavijesti417828-2017
PDDatum objave21/10/2017
OJBroj izdanja SL S-a203
TWMjesto/grad kupcaVARAŽDIN
AUSlužbeno ime kupcaČistoća d. o. o. (02371889218)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan18/10/2017
DTRok za podnošenje20/11/2017
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)44618000 - Lagane posude, pluteni čepovi, pokrovi posuda, kace i poklopci
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR044
IAInternetska adresa (URL)www.cistoca-vz.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU