Árubeszerzések - 418061-2017

21/10/2017    S203

Magyarország-Tatabánya: Buszok és távolsági buszok

2017/S 203-418061

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK19595
Postai cím: Győri utca 23.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sagát-Galla Bernadett
E-mail: bernadett.sagat-galla@tszol.hu
Telefon: +36 34316022
Fax: +36 34331410
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tszol.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tszol.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Adásvételi szerződés „a tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása” projekthez kapcsolódóan összesen 41 db új autóbusz szállítása tekintetében.

II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

I. rész: 4 db elektromos hajtású városi midi autóbusz és 4 db töltőoszlopok szállítása, kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt.

II. rész: 23 db Euro 6 dízelmotorral szerelt részben alacsonypadlós városi szóló autóbusz szállítása, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt.

III. rész: 14 db Euro 6 dízelmotorral szerelt alacsonypadlós városi csuklós autóbusz szállítása, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt.

A járművek a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M3 kategóriába tartozó alacsonypadlós és részben alacsonypadlós, városi midi, szóló – és csuklós autóbuszok.

Ajánlatkérő természetesen elfogadja a teljesen alacsonypadlós járműkonstrukciót is.

A járműveknek szállításkor mindenben meg kell felelnie az EU és a magyar jogszabályok – így különösen a többszörösen módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet aktuális előírásainak, valamint a vonatkozó forgalmi ajánlásoknak.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 258 008 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Adásvételi szerződés 4 db új elektromos városi midi autóbusz és töltőoszlopok szállítása tekintetében

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
31158000 Töltőberendezések
79632000 Személyzeti képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. rész: 4 db új elektromos hajtású városi midi autóbusz és 4 db töltőoszlopok szállítása, kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt.

A járművek fő jellemzői:

Hosszúság legfeljebb: 8 000 mm.

Szélesség legfeljebb: 2 550 mm.

Magasság légkondicionáló tetőegységével együtt legfeljebb: 3 200 mm.

Padlómagasság, menetkész állapotban, a mellső híd felett legfeljebb: 400 mm.

Fellépő magassága menetkész állapotban legfeljebb:340 mm.

Szabad ajtónyílás szélessége legalább: 1 200 mm.

Padlólejtés keresztirányban legfeljebb:5,0 %.

Padlólejtés hosszirányban legfeljebb: 8,0 %.

Terepszög elől és hátul legalább: 10,0 °.

Belmagasság állóhelyi padlófelületnél legalább: 2 250 mm.

Üzemanyag-felhasználás:

Ajánlattevőnek az ajánlatában szereplő járművekre az ajánlatában meg kell adnia az UITP SORT 2 ciklusban végzett üzemanyag fogyasztás adatait. Az adatokat alátámasztó mérési jegyzőkönyvet az ajánlathoz mellékelni kell.

Az UITP SORT (standardizált közúti teszt) fent megadott ciklusok (2) szerinti fogyasztás mérési jegyzőkönyvet, a 48/2011. (III.30.) Korm. rendelet 4.§ (6) bekezdése értelmében ajánlatkérő, akkor fogadja el, ha azok a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott tüzelőanyag-fogyasztási, szennyezőanyag kibocsátási jellemzők mérésére akkreditált vizsgáló intézmény által végzett mérésen alapulnak. Ajánlattevőnek igazolnia kell továbbá a vizsgáló intézmény akkreditációját hitelt érdemlő módon az ajánlatban, a megjelölt vizsgálatok elvégzésére vonatkozó engedély becsatolásával.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha a mért adatok 100kWh/100km értékeknél magasabbak:

Töltőoszlopok:

Nyertes ajánlattevő feladata járművenként egy-egy darab, azaz összesen 4 db az autóbuszok éjszakai töltéséhez használható töltőoszlop leszállítása, és beüzemelése.

A töltőoszlopok szállítását és beüzemelését, valamint a szükséges mérések, engedélyek beszerzését úgy kell ütemezni, hogy a járművek leszállításának napján a töltést biztosító infrastruktúra rendelkezésre álljon.

A részletes műszaki tartalom a Közbeszerzési Dokumentumban kerül meghatározásra (KD).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Álló- és ülőhelyek száma elektromos hajtású városi midi autóbusznál / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Üzemanyag-felhasználás / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Adásvételi szerződés 23 db új Euro 6 dízelmotorral szerelt részben alacsonypadlós városi szóló autóbusz szállítása tekintetében

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121400 Alacsony padlójú buszok
34121000 Buszok és távolsági buszok
79632000 Személyzeti képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

II. rész: 23 db (20 db maximum 12 000 mm hosszúságú, és 3 db minimum 12 750 mm hosszúságú) Euro 6-os dízelmotorral szerelt részben alacsonypadlós városi szóló autóbusz szállítása, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt

A járművek fő jellemzői:

„A” kivitel: min.11 500 mm – max.12 000 mm között.

„B” kivitel: min.12 500 mm – max.13 500 mm között

Szélesség legfeljebb: 2 550 mm.

Magasság légkondicionáló egység nélkül legfeljebb:3 100 mm.

A járópadló magassága az utasajtóknál (belépő magasság): 380 mm.

A járópadlószint magassága a normál padlómagasságú területen: (maximum) 800 mm.

A második ajtónyílás szélessége minimum 1100 mm (a kapaszkodók magasságában mérve).

Terepszög elől és hátul legalább: 7,0 °.

Az utastér belmagassága a járópadló szinttől mérve, a normál padlómagasságú területen: (minimum) 2 000 mm, az alacsonypadlós területen: (minimum) 2 400 mm.

Üzemanyag-felhasználás:

Ajánlattevőnek az ajánlatában szereplő járművekre az ajánlatában meg kell adnia az UITP SORT 1 ciklusban végzett üzemanyag fogyasztás adatait. Az adatokat alátámasztó mérési jegyzőkönyvet az ajánlathoz mellékelni kell. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha a mért adatok 55 liter / 100 km értékeknél magasabbak.

A részletes műszaki tartalom a Közbeszerzési Dokumentumban kerül meghatározásra (KD).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Álló- és ülőhelyek száma Euro 6 dízelmotorral szerelt részben alacsonypadlós városi szóló autóbusznál / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Álló- és ülőhelyek száma a 20 db (maximum 12000 mm hosszúságú) Euro 6 dízelmotorral szerelt részben alacsonypadlós városi szóló autóbusznál / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Álló- és ülőhelyek száma a 3 db (minimum 12750 mm hosszúságú) Euro 6 dízelmotorral szerelt részben alacsonypadlós városi szóló autóbusznál / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Üzemanyag-felhasználás / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Adásvételi szerződés 14 db új Euro 6 dízelmotorral szerelt alacsonypadlós városi csuklós autóbusz szállítása tekintetében

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121400 Alacsony padlójú buszok
34121200 Csuklós buszok
34121000 Buszok és távolsági buszok
79632000 Személyzeti képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

III. rész:: 14 db Euro 6 dízelmotorral szerelt alacsonypadlós városi csuklós autóbusz szállítás

A járművek fő jellemzői:

Hosszúság legfeljebb: 18 750 mm.

Szélesség legfeljebb: 2 550 mm.

Magasság légkondicionáló berendezés nélkül legfeljebb: 3 200 mm.

Padlómagasság a mellső híd felett legfeljebb: 415 mm.

Padlómagasság a hátsó híd felett legfeljebb: 460 mm, alacsony belépésű kivitel esetén a járópadlószint magassága a normál padlómagasságú területen: (maximum) 800 mm;460, mm/800 mm.

Fellépő magassága legfeljebb: 340 mm.

Ajtónyílás szélessége legalább: 1 200 mm.

Padlólejtés keresztirányban legfeljebb: 5,0 % .

Padlólejtés hosszirányban legfeljebb: 8,0 %.

Terepszög elől és hátul legalább: 7,0 °.

Belmagasság állóhelyi padlófelületnél legalább: 2 350 mm.

Üzemanyag-felhasználás:

Ajánlattevőnek az ajánlatában szereplő járművekre az ajánlatában meg kell adnia az UITP SORT 1 ciklusban végzett üzemanyag fogyasztás adatait. Az adatokat alátámasztó mérési jegyzőkönyvet az ajánlathoz mellékelni kell.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha a mért adatok a 64 liter / 100 km értékeknél magasabbak.

A részletes műszaki tartalom a Közbeszerzési Dokumentumban kerül meghatározásra (KD).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Álló- és ülőhelyek száma Euro 6-os dízelmotorral szerelt alacsonypadlós városi csuklós autóbusznál / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Üzemanyag-felhasználás / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 113-227268
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Adásvételi szerződés 4 db új elektromos városi midi autóbusz és töltőoszlopok szállítása tekintetében

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Újszász u. 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: marina.biro@ikarusegyedi.hu
Telefon: +36 309054428
Fax: +36 12793971
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 756 929 700.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 666 408 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Adásvételi szerződés 23 db új Euro 6 dízelmotorral szerelt részben alacsonypadlós városi szóló autóbusz szállítása tekintetében

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KRAVTEX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Liszt Ferenc utca 7.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
E-mail: kravtex@kravtex.hu
Telefon: +36 96417557
Fax: +36 96525371
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 649 733 530.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 375 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3
Elnevezés:

Adásvételi szerződés 14 db új Euro 6 dízelmotorral szerelt alacsonypadlós városi csuklós autóbusz szállítása tekintetében

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Csonka János utca 2.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU12 Not specified
Postai irányítószám: 2230
Ország: Magyarország
E-mail: gyorgy.hoyos@man.eu
Telefon: +36 24520626
Fax: +36 24520301
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 425 231 481.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 216 600 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Ikarus Egyedi Kft. (1165 Budapest, Újszász u. 45.,adósz.:13658139-2-42.)(nyertes I. Rész).

KRAVTEX KERESKEDELMI Kft. (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 7., adósz.:10737451-2-08)(nyertes II. Rész).

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. (2330 Dunaharaszti, Csonka János u. 2., adósz.:12003653-2-44)(nyertes III. Rész).

BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. (2903 Komárom, Puskás Tivadar út. 8., adósz.: 13441029-2-11).

DanubeTruck Magyarország Kft. (1133 Budapest, Kárpát u. 21.,adósz.:14405123-2-41.).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/10/2017