Services - 418075-2019

05/09/2019    S171

Denmark-Copenhagen: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2019/S 171-418075

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SMOKA I/S
National registration number: 35433430
Postal address: U-vej 7
Town: København
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 2300
Country: Denmark
Contact person: Bente Tange Kallesen
E-mail: aoh@horten.dk
Telephone: +45 33223237

Internet address(es):

Main address: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cf327e66-49b6-42f8-bce8-ec7a7d97008b/homepage

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Affaldshåndtering

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Afhentning og transport af klinisk risikoaffald og medicinrester

II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med udbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 1564 af 15.12.2015 med senere ændringer). Udbuddet omfatter afhentning og transport af klinisk risikoaffald fra SMOKA's kunder til SMOKA.

Udbuddet fører til indgåelsen af en rammeaftale på grundlag af aftaleudkastet og kravspecifikationen, der indgår i udbudsmaterialet. Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdatoen forventes at være 1.8.2019.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 300 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90510000 Refuse disposal and treatment
90511000 Refuse collection services
90524000 Medical waste services
90524100 Clinical-waste collection services
90524400 Collection, transport and disposal of hospital waste
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK DANMARK
NUTS code: DK0 DANMARK
NUTS code: DK02 Sjælland
II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med udbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 1564 af 15.12.2015 med senere ændringer). Udbuddet omfatter afhentning og transport af klinisk risikoaffald fra SMOKA's kunder til SMOKA.

Udbuddet fører til indgåelsen af en rammeaftale på grundlag af aftaleudkastet og kravspecifikationen, der indgår i udbudsmaterialet. Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdatoen forventes at være 1.8.2019.

Udbuddets omfang:

Alle mængder og afhentningsfrekvenser er estimerede og er ikke bindende for Ordregiver. Leverandøren er ikke berettiget til en korrektion af enhedspriser, erstatning eller anden godtgørelse, såfremt det faktiske forbrug afviger fra de estimater, som fremgår af udbudsgrundlaget.

Afhentningen af affald sker hos "Kunderne", som omfatter følgende: Apoteker, samt offentlige og private virksomheder i ejerkommunerne, der skal have medicinrester og klinisk risikoaffald afhentet og indleveret hos SMOKA. Ejerkommunerne er: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Der forventes et samlet antal Kunder på 400-500, men dette er alene et forventet estimat, som ikke er bindende. SMOKA koordinerer afhentningssteder og -tider, og SMOKA forsøger at koordinere sådan, at Leverandørens arbejde og afhentninger optimeres. SMOKA forsøger at dele afhentning hos Kunderne op ugevis, således at de geografisk hænger sammen. Tilbudsgiver kan frit planlægge afhentningerne i ugens løb, dog kan nogle af Kunderne have specifikke åbningsdage og tidspunkter, som tilbudsgiver skal tage hensyn til.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv og ydelser under rammeaftalen kan derfor indkøbes hos tredjepart. Denne adgang forventes navnlig anvendt, såfremt Kunderne har særlige krav til, hvilken leverandør, der skal anvendes.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Driftssikkerhed / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 105-256379
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Afhentning og transport af klinisk risikoaffald og medicinrester

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/09/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Vognmand Kenneth E Petersen
National registration number: 34967156
Postal address: Kirkebakkegårdsvej 22
Town: Lynge
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 3540
Country: Denmark
E-mail: vognmandpetersen@gmail.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 400 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 2 300 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600

Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000

Internet address: www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/09/2019