Prekės - 418096-2020

07/09/2020    S173

Lenkija-Varšuva: Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus

2020/S 173-418096

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 150-367327)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Województwo Mazowieckie
Adresas: ul. Jagiellońska 26
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 03-719
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Luiza Buze
El. paštas: luiza.buze@mazovia.pl
Telefonas: +48 223141668
Faksas: +48 223141670
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.mazovia.pl
Pirkėjo profilio adresas: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach RPO WM na lata 2014–2020

Nuorodos numeris: ES-NR-IV.ZP.D.272.42.2020.LB
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30000000 Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach projektów „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego” oraz „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dofinansowanych ze środków RPO WM na lata 2014–2020. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części i dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykaz asortymentu zamówienia podstawowego: tj. część I – laptop do celów biurowych – 15 szt., zestaw komputerowy do celów biurowych – 15 szt., zestaw komputerowy wg specyfikacji partnera – 1 888 szt., laptop wg specyfikacji partnera – 3 068 szt., tablet – 2 832 szt., oprogramowanie dodatkowe do komputerów licencja prog. archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32 bit – 30 lic.; część II – drukarka laserowa – 3 068 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 236 szt.; część III – monitor interaktywny – 135 szt., projektor multimedialny – 238 szt.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
02/09/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 150-367327

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 15/09/2020
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 18/09/2020
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 15/09/2020
Vietos laikas: 10:10
Turi būti:
Data: 18/09/2020
Vietos laikas: 10:10
VII.2)Kita papildoma informacija: