Roba - 418289-2017

21/10/2017    S203    - - Roba - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Rasvjeta u tunelima

2017/S 203-418289

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 149-308301)

Legal Basis:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
96330310281
Širolina 4
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Kristina Perak
Telefon: +385 16515161
E-pošta: kristina.perak@arz.hr
Telefaks: +385 16515110
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.arz.hr

Adresa profila kupca: www.arz.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Zamjena postojeće cestovne rasvjete prilazu tunela i tunelske rasvjete s LED rasvjetom u tunelu Sveti Marko na dionici Karlovac – Bosiljevo autoceste Rijeka – Zagreb.

Referentni broj: 54-M-17/10
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34993100
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Zamjena postojeće cestovne rasvjete prilazu tunela i tunelske rasvjete s LED rasvjetom u tunelu Sveti Marko na dionici Karlovac – Bosiljevo autoceste Rijeka – Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/10/2017
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 149-308301

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:
Umjesto:
Datum: 12/09/2017
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 24/11/2017
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda:
Umjesto:
Datum: 12/09/2017
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 24/11/2017
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: