Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 418447-2021

Submission deadline has been amended by:  484562-2021
17/08/2021    S158

Lithuania-Vilnius: Software programming and consultancy services

2021/S 158-418447

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
National registration number: 188710638
Postal address: J. Basanavičiaus g. 36
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 03109
Country: Lithuania
Contact person: Antanas Narbutas
E-mail: antanas.narbutas@lakd.lt
Telephone: +370 52329600
Internet address(es):
Main address: http://www.lakd.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4495
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=577551
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=577551&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Automobilių keliai

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modernizavimas

II.1.2)Main CPV code
72200000 Software programming and consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Paslaugų kiekiai (apimtys). Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu,

turės:

a) suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modernizavimo

paslaugą;

b) suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos priežiūros paslaugas;

c) suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modifikavimo paslaugas.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72200000 Software programming and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lietuvos Respublika

II.2.4)Description of the procurement:

Paslaugų kiekiai (apimtys). Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu,

turės:

a) suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modernizavimo

paslaugą;

b) suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos priežiūros paslaugas(pagal poreikį, ne daugiau kaip 12 mėnesių) ;

c) suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modifikavimo paslaugas (pagal poreikį, ne daugiau kaip 2 240 vieno žmogaus darbo valandų).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 38
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos modernizavimo

paslauga (žr. II.4 punkto a papunktį) yra projekto Nr. 06.1.1-TID-V-504-01-0002 ,,Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir eismo informacijos paslaugų efektyvumo didinimas '' dalis.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą (OL 2016 L 3, p. 16), kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7. Norintieji pildyti EBVPD elektroniniu būdu, gali naudotis Europos komisijos sukurta elektronine forma, kuri prieinama adresu: http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web.

Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti konkurso sąlygų 5 priede.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo privalės perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės, arba Rangovo išduotą besąlygišką ir neatšaukiamą pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) perkančiajai organizacijai priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus).

Garantijos (laidavimo) suma: ne mažiau, kaip 10% nuo pradinės sutarties vertės be PVM.

Darbų ir su darbais susijusių paslaugų atlikimo terminai, atsiskaitymo su tiekėjais sąlygos, sankcijos už netinkamą ar pavėluotą paslaugų suteikimą nurodytos pirkimo dokumentuose.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/09/2021
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/09/2021
Local time: 14:45
Place:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius)

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais. Apie protokolu įformintus susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus nebus pranešama to pageidaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Sutartyje bus numatyta atsiskaitymo su subteikėjais galimybė.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/Vasario 16-osios g. 1
Town: Vilnius
Postal code: 01501
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Internet address: https://vat.teismas.lt/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/08/2021