Tjenesteydelser - 418498-2019

05/09/2019    S171    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Fredericia: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

2019/S 171-418498

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Fredericia Kommune
69116418
Gothersgade 20
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Janne Dissing Nikolajsen
Telefon: +45 72106947
E-mail: janne.dissing@fredericia.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c92dac8c-96cb-4fd8-8f8e-293e024bdd6b/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c92dac8c-96cb-4fd8-8f8e-293e024bdd6b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c92dac8c-96cb-4fd8-8f8e-293e024bdd6b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c92dac8c-96cb-4fd8-8f8e-293e024bdd6b/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på Personlig pleje og praktisk bistand til Fredericia Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I overensstemmelse med Lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) udbyder Fredericia Kommune personlig pleje og praktisk bistand, jf. nedenfor:

- Frit leverandørvalg indenfor

1) praktisk bistand,

2) personlige plejeopgaver døgnet rundt, samt

3) udvalgte delegerede sygeplejeydelser til borgere i Fredericia Kommune.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter Udbudslovens § 7 (light-regimet) og afvikles gennem udbudsystemet Ethics.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 115 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Personlig pleje og praktisk bistand.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Mindstekrav, at følgende 3 kriterier er opfyldt:

- En omsætning i seneste afsluttede regnskabsår på mindst 10 000 000 DKK indenfor områderne:

1) praktisk bistand,

2) personlige plejeopgaver døgnet rundt, samt

3) udvalgte delegerede sygeplejeydelser til borgere.

- Positiv egenkapital i senest afsluttede regnskabsår,

- Positiv soliditetsgrad i senest afsluttede regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes på baggrund af følgende formel: (Egenkapital x 100) / (Totale aktiver).

Mindst én reference:

- Kontrakten skal vedrøre:

1) praktisk bistand,

2) personlige plejeopgaver døgnet rundt, samt

3) udvalgte delegerede sygeplejeydelser til borgere og skal have været i kraft 1.1.2017 eller senere.

- Månedlig kontraktsum skal fra 1.1.2017 og til kontrakten ophørte, alternativt indtil tilbudsfristen, gennemsnitligt have været på mindst 400 000 DKK,

- Kontraktsummen skal udgøre minimum 30% til personlige plejeopgaver døgnet rundt,

- Kontraktsummen skal udgøre minimum 30% til praktisk bistand.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 03/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/09/2019