Servicii - 418723-2016

29/11/2016    S230

Italia-Parma: Externalizare de servicii de auditare

2016/S 230-418723

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
Adresă: via Carlo Magno 1A
Localitate: Parma PR
Cod NUTS: ITD52 Parma
Cod poștal: 43126
Țară: Italia
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
Adresă: PO Box 22427
Localitate: Thessaloniki
Cod NUTS: GR ELLADA
Cod poștal: 551 02
Țară: Grecia
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
Adresă: Wyattville Road, Loughlinstown
Localitate: Dublin
Cod NUTS: IE IRELAND
Cod poștal: D18 KP65
Țară: Irlanda
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Adresă: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Localitate: Valletta
Cod NUTS: MT MALTA
Cod poștal: MRS 1917
Țară: Malta
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
Adresă: Westhafenplatz 1
Localitate: Frankfurt am Main
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Cod poștal: 60327
Țară: Germania
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția GNSS European (GSA)
Adresă: Janovského 438/2
Localitate: Praha 7
Cod NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Cod poștal: 170 00
Țară: Cehia
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)
Adresă: Edificio Odriozola, Avenida García Barbón, 4
Localitate: Vigo (Pontevedra)
Cod NUTS: ES ESPAÑA
Cod poștal: 36201
Țară: Spania
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2024
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2024
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Externalizare de servicii de auditare.

Număr de referinţă: OC/EFSA/LRA/2016/01.
II.1.2)Cod CPV principal
79212000 Servicii de auditare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului constă în punerea la dispoziție de cunoștințe și de competențe specializate privind diferite domenii pe care fiecare agenție a UE poate decide să le auditeze ca urmare a identificării unor nevoi de audit suplimentare care să completeze activitățile realizate de auditorii instituționali interni și externi.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 432 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Astfel cum se detaliază în dosarul licitației.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 432 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se consulta dosarul licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se consulta dosarul licitației.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 13/01/2017
Ora locală: 14:30
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/01/2017
Ora locală: 14:30
Locul:

Sediul EFSA, Parma, Italia.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/11/2016