Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 418776-2019

06/09/2019    S172

Belgie-Brusel: Dekarbonizace v lodní přepravě Technická studie týkající se budoucnosti indexu energeticky účinného designu (EEDI)

2019/S 172-418776

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 156-384137)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Mobility and Transport Directorate D — Logistics, Maritime and Land Transport and Passenger Rights
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Petra Doubkova
E-mail: petra.doubkova@ec.eruopa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/transport/home_en

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dekarbonizace v lodní přepravě Technická studie týkající se budoucnosti indexu energeticky účinného designu (EEDI)

Spisové číslo: 2019-539 V1.1
II.1.2)Hlavní kód CPV
79411000 Všeobecné podnikové poradenství
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

EEDI je jedním z klíčových krátkodobých opatření, které přispěje k dosažení cílů v rámci strategie IMO pro snížení emisí skleníkových plynů. Je na pořadu jednání Komise a členských států – ve svém předchozím vstupu na mezinárodní úrovni se Komise vyslovila ve prospěch ambiciózní EEDI fáze 4, jejímž cílem je výrazně snížit emise skleníkových plynů na všech nových lodích vstupujících na trh počátkem roku 2030. EEDI má také důležité bezpečnostní dopady, a proto úzce souvisí s prioritami GŘ MOVE. Aby se urychlilo zavedení konkrétních opatření na snížení emisí skleníkových plynů, rozhodla se Komise na ochranu námořního prostředí na svém 74. zasedání posílit technické práce, což vyžaduje hloubkovou analýzu a kontrolu rámce EEDI, jelikož se marže na zlepšení energetické účinnosti postupně snižují. To zase vyžaduje nové analytické práce pro většinu lodních kategorií.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/09/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 156-384137

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 14/10/2019
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 11/10/2019
Místní čas: 11:00
VII.2)Další dodatečné informace: