Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 418824-2016

29/11/2016    S230

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2016/S 230-418824

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint József
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK21862
Postai cím: Andrássy utca 61.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3534
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Dénes és Pásztor Ervin, ügyvezető igazgatók
E-mail: toth.denes@diosgyoristadion.hu
Telefon: +36 309950384
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.diosgyoristadion.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: projekttársaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Diósgyőri Stadion és MVSC Sporttelep fejlesztése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Diósgyőri Stadion kivitelezése és MVSC Sporttelep tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 805 344 182.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49. Kivitelezés: 3534 Miskolc, Andrássy u. 61. és 3550 Miskolc, Csokonai Vitéz Mihály út 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Diósgyőri Stadion és MVSC Sporttelep fejlesztése az alábbi előírásokra tekintettel:

A meglévő Diósgyőri Stadion teljes elbontása, egyes elemeinek újrahasznosítása, valamint a 461/2013. (XII.4.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján az UEFA „Category 4” előírásainak, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiadott Infrastruktúra Szabályzatnak megfelelő új Diósgyőri Stadion kivitelezése.

MVSC Sporttelep tervezése és kivitelezése az alábbiak szerint:

Tervezés:

a) vázlatterv elkészítése;

b) engedélyezési tervdokumentáció elkészítése;

c) jogerős építési engedély megszerzése;

d) kiviteli tervdokumentáció elkészítése;

e) tervezői művezetés.

Kivitelezés:

Az MVSC Sporttelep fejlesztésének a célja egy NB 1.-C kategóriájú stadion kialakítása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Építésszervezési terv / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Építés technológiai terv / Súlyszám: 18
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Gépszükségleti terv / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3 Munkaerőterv / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4 A szerződés teljesítéséhez szükséges főbb feladatok listájának és azok időigényének terve a tervezési és kivitelezési munka során / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.5 Munkamenetterv / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a stadion tekintetében opcionális tételeket határozott meg, amelyek a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának függvényében kerülhetnek megrendelésre a szerződésben szabályozottak szerint. Az opcionális tételek megajánlása és beárazása kötelező.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 091-162510
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/10/2015
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 805 344 182.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Alvállalkozói munkák, a V.2.5) pont folytatása: erősáramú elektromos munkák egyes részeinek kivitelezése, gyengeáramú elektromos munkák egyes részeinek kivitelezése, audiovizuális rendszerek, hangosítás egyes részeinek telepítése, gépészeti munkák egy részének kivitelezése, közműépítési munkák, kertépítési munkák, útépítési munkák, forgalomtechnikai munkák elvégzése, öntözőrendszer kivitelezési munkái, sporttechnológia, hulladék elszállítása és kezelése, szakhatósági szakfelügyeletek, őrzés és vagyonvédelmi feladatok ellátása, laborvizsgálatok elvégzése, előírásoknak megfelelő futballpálya kivitelezési munkáinak egyes részei

2) Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. Market Építő Zrt. 1037 Budapest, Bojtár u. 53., adószáma: 14776355-2-44.

2. W-F Diósgyőr Konzorcium.

Vezető: West Hungária Bau Kft., 2051 Biatorbágy, Vender Park, Huber u. 1., adószáma: 11469830-2-44.

Tag: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., 9400 Sopron, Ipar körút 13., adószáma: 11121426-2-08.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/11/2016