Féach an leathanach atá againn faoi COVID-19 le haghaidh tairiscintí a bhaineann le riachtanais trealaimh leighis.

Tugann an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa deis duit do chuid smaointe a chomhroinnt agus todhchaí na hEorpa a mhúnlú. Nocht do chuid tuairimí!

Oibreacha - 418957-2015

An t-amharc leacaithe

28/11/2015    S231

Lucsamburg-Lucsamburg: BEI - Oibreacha cumasúcháin, tochailte agus talún sula ndéantar foirgneamh oifigí nua a thógáil don Bhanc Eorpach Infheistíochta i Lucsamburg

2015/S 231-418957

Fógra conartha

Oibreacha

Treoir 2004/18/CE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm, seoltaí agus pointe/pointí teagmhála

Ainm oifigiúil: An Banc Eorpach Infheistíochta
Seoladh poist: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2950
Tír: Lucsamburg
Le cur faoi bhráid: Lionel Zenner
Ríomhphost: cs-procurement@eib.org

Seoladh/seoltaí idirlín:

Seoladh ginearálta an údaráis chonarthachta: http://www.eib.org

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1093

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Is féidir sonraíochtaí agus doiciméid bhreise (lena n-áirítear doiciméid le haghaidh caidreamh iomaíoch agus córas ceannaigh dinimiciúil) a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Ní mór tairiscintí nó iarratais a sheoladh chuig:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

I.2)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.3)Príomhghníomhaíocht
Seirbhísí poiblí ginearálta
I.4)Dámhachtain conartha thar ceann údaráis chonarthachta eile
Tá an t-údarás/t-aonán conarthachta ag ceannach thar ceann údaráis chonarthachta eile: níl

Alt II: Cuspóir an chonartha

II.1)Cur síos
II.1.1)Teideal tugtha don chonradh ag an údarás conarthachta:
Oibreacha cumasúcháin, tochailte agus talún sula ndéantar foirgneamh oifigí nua a thógáil don Bhanc Eorpach Infheistíochta i Lucsamburg.
II.1.2)An cineál conartha agus láthair na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta
Oibreacha

Cód NUTS LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Faisnéis faoi chonradh poiblí, faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil (DPS)
Baineann an fógra le conradh poiblí
II.1.4)Faisnéis faoin gcomhaontú creatlaí
II.1.5)Cur síos achomair ar an gconradh nó ar an gceannachán (ar na ceannacháin)
Is éard a bheidh sna hoibreacha cumasúcháin na hoibreacha ullmhúcháin uile a bheidh le feidhmiú ar an láithreán sula gcuirtear tús le tógáil fhoirgneamh nua an BEI in Kirchberg (tochailt, leagan amach an láithreáin, suiteálacha is gá chun rochtain a fháil ar champas an BEI, ballaí coinneála, eilimintí chun torann a laghdú, na limistéir a dheighilt, oiriúnú do rochtain shealadach tráchta, balla cosanta d'Fhoirgneamh Kirchberg Thoir, oiriúnuithe do sholáthar fóntas, srl).
II.1.6)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

45112400 Excavating work

II.1.7)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an conradh cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais (GPA): níl
II.1.8)Bearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.1.9)Faisnéis faoi mhalairtí
II.2)Méid nó raon feidhme an chonartha
II.2.1)Cainníocht nó raon iomlán:
Garbh-achair tógála mar atá sainithe in DIN 277:

— achar loirg: 13 500 m2,

— oll-achar urláir: 58 400 m2,

— glan-achar urláir: 53 300 m2,

— achar inúsáidte: 35 200 m2.

II.2.2)Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl
II.2.3)Faisnéis faoi athnuachana
Tá an conradh seo faoi réir ag athnuachan: níl
II.3)Fad an chonartha nó teorainn ama dá chur i gcrích

Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Coinníollacha a bhaineann leis an gconradh
III.1.1)Éarlais agus rathaíochtaí riachtanacha:
Tá faisnéis faoi na héarlaisí agus ráthaíochtaí atá riachtanach sonraithe sna téarmaí cáilíochta, ar féidir iad a íoslódáil tríd an ardán ríomhthairisceana. Tá an nasc comhfhreagrach léirithe san fhógra conartha seo, Alt I, 'Rochtain leictreonach ar fhaisnéis'.
III.1.2)Príomhchoinníollacha maoinithe agus socruithe íocaíochta agus/nó tagairt do na forálacha ábhartha arna rialú:
III.1.3)Foirm dhlíthiúil le glacadh ag an ngrúpa oibreoirí eacnamaíocha a ndámhfar an conradh dó:
Tá faisnéis faoin bhfoirm dhlítheanach sonraithe sna téarmaí cáilíochta, ar féidir iad a íoslódáil tríd an ardán ríomhthairisceana. Tá an nasc comhfhreagrach léirithe san fhógra conartha seo, Alt I, 'Rochtain leictreonach ar fhaisnéis'.
III.1.4)Coinníollacha áirithe eile a bhfuil feidhmiú an chonartha faoina réir
III.2)Coinníollacha rannpháirtíochta
III.2.1)Staid phearsanta na n-oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear riachtanais a bhaineann le rollú ar chláir ghairmiúla nó cheirde
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Eisiafar tairgeoirí ón nós imeachta seo má bhaineann aon cheann de na critéir eisiaimh leo atá leagtha amach in Airteagal 45 de Threoir 2004/18/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31.3.2004 maidir le comhordú nósanna imeachta i leith conarthaí oibreacha poiblí, conarthaí soláthair phoiblí agus conarthaí seirbhíse poiblí a dhámhachtain:
Má shínítear an litir iarratais, tá dearbhú á thabhairt ag iarrthóirí agus, más infheidhme, gach ball de chuibhreannas nach mbaineann 1 nó níos mó de na cásanna atá léirithe in Airteagal 45 de Threoir 2004/18/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31.3.2004 leo.
Má shínítear an litir ghealltanais, tá dearbhú á thabhairt ag aonáin atá faoi cheangal ag an iarrthóir nach mbaineann 1 nó níos mó de na cásanna atá léirithe in Airteagal 45 de Threoir 2004/18/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31.3.2004 leo.
Ní mór don bhuaiteoir (gach ball de chuibhreannas más infheidhme) na doiciméid a leanas a sholáthar, 30 lá roimh shíniú an chonartha:
— sliocht/sleachta ón taifead breithiúnach/ó na taifid bhreithiúnacha ábhartha nó, dá éagmais sin, doiciméad coibhéiseach ar bith eile arna eisiúint ag údarás breithiúnach nó riaracháin na tíre ina bhfuil na hiarrthóirí agus na fochonraitheoirí corpraithe,
— na deimhnithe arna n-eisiúint ag na húdaráis ábhartha maidir le cánacha agus ranníocaíochtaí slándála sóisialaí a íoc sa tír ina bhfuil na hiarrthóirí agus fochonraitheoirí corpraithe. Mura n-eisíonn an tír lena mbaineann deimhnithe den chineál sin, is féidir ráiteas faoi mhionn nó dearbhú sollúnta, a rinneadh os comhair údarás dlíthiúil nó riaracháin inniúil, nótaire nó comhlacht gairmiúil cáilithe eile sa tír sin, a chur isteach ina n-ionad.
III.2.2)Cumas eacnamaíoch agus airgeadais
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Ní mór do na hiarrthóirí doiciméid an iarratais a íoslódáil tríd an ardán ríomhthairisceana. Tá an nasc comhfhreagrach léirithe san fhógra conartha seo, Alt I, 'Rochtain leictreonach ar fhaisnéis'.
III.2.3)Cumas teicniúil
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh:
Ní mór do na hiarrthóirí doiciméid an iarratais a íoslódáil tríd an ardán ríomhthairisceana. Tá an nasc comhfhreagrach léirithe san fhógra conartha seo, Alt I, 'Rochtain leictreonach ar fhaisnéis'.
III.2.4)Faisnéis faoi chonarthaí forchoimeádta
III.3)Coinníollacha ar leith le haghaidh conarthaí seirbhíse
III.3.1)Faisnéis faoi ghairm ar leith
III.3.2)An fhoireann atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)An cineál nós imeachta
IV.1.1)An cineál nós imeachta
Teoranta
IV.1.2)Teorainneacha ar líon na n-oibreoirí a dtabharfar cuireadh chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta dóibh
Líon na n-oibreoirí atá beartaithe: 5
Critéir oibiachtúla chun líon teoranta iarrthóirí a roghnú: Má dhéanann níos mó ná uaslíon na n-iarrthóirí incháilithe na critéir roghnúcháin a chomhlíonadh, déanfar athscrúdú ar láidreachtaí agus ar laigí bunúsacha na n-iarrthóirí sin chun an rangú le haghaidh roghnúcháin a shocrú. Tá na sonraí uile le fáil sna doiciméid ar féidir a íoslódáil agus níos beaichte in Iarscríbhinn 1 'Téarmaí cáilíochta', Caibidil 4.
IV.1.3)Líon na n-oibreoirí a laghdú le linn na hidirbheartaíochta nó an chaidrimh
IV.2)Critéir dámhachtana
IV.2.1)Critéir dámhachtana
An tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch i dtéarmaí na critéir atá luaite sna sonraíochtaí, sa chuireadh chun tairisceana nó chun idirbheartaíochta nó sa doiciméad tuairisciúil
IV.2.2)Faisnéis faoi cheant leictreonach
Bainfear úsáid as ceant leictreonach: níl
IV.3)Faisnéis riaracháin
IV.3.1)Uimhir thagartha an chomhaid tugtha ag an údarás conarthachta:
LZ-1277.
IV.3.2)Foilseachán (foilseacháin) roimhe seo a bhaineann leis an gconradh céanna
níl
IV.3.3)Coinníollacha chun sonraíochtaí agus doiciméid bhreise nó cáipéis thuairisciúil a fháil
IV.3.4)Teorainn ama chun tairiscintí nó chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil
19.1.2016 - 23:59
IV.3.5)Dáta seolta na gcuirí chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta chuig iarrthóirí roghnaithe
24.3.2016
IV.3.6)Teanga(cha) inar féidir tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a dhréachtú
Béarla.
IV.3.7)Fráma ama íosta nár mhór don iarrthóir an tairiscint a choinneáil lena linn
IV.3.8)Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Faisnéis faoi ateagmhas
VI.2)Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
VI.3)Faisnéis bhreise
VI.4)Nósanna imeachta achomhairc
VI.4.1)Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta achomhairc

Ainm oifigiúil: Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh
Seoladh poist: rue du Fort Niedergrünewald
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Ríomhphost: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Teileafón: +352 4303-1
Facs: +352 4303-2100
Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Achomhairc a dhéanamh
VI.4.3)Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoi achomhairc a dhéanamh
VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
18.11.2015