Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč

Storitve - 418970-2015

Prikaži skrčeni pogled

28/11/2015    S231

Belgija-Bruselj: Okvirno naročilo za pomoč Komisiji pri tehničnih in socialno-ekonomskih ocenah ter ocenah stroškov in koristi, povezanih z izvajanjem in nadaljnjim razvojem zakonodaje EU o odpadkih

2015/S 231-418970

Obvestilo o oddaji naročila

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje, SRD.2 – Finance
Poštni naslov: BU-9 01/005
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
V roke: Skupina za trge
E-pošta: env-tenders@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
Okolje
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik
Okvirno naročilo za pomoč Komisiji pri tehničnih in socialno-ekonomskih ocenah ter ocenah stroškov in koristi, povezanih z izvajanjem in nadaljnjim razvojem zakonodaje EU o odpadkih.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 12: Arhitekturne storitve; inženiring storitve in integrirane inženiring storitve; storitve urbanističnega načrtovanja in krajinskega inženiringa; sorodne znanstvene in tehnične svetovalne storitve; storitve tehničnega preizkušanja in analiz
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: „Extra muros“.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave
To okvirno naročilo bo sklenjeno za zagotovitev storitev Komisiji v podporo izvajanju in nadaljnjemu razvoju zakonodaje in politike zakonodaje o odpadkih.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil

90700000 Okoljske storitve

II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.2)Skupna končna vrednost naročil
II.2.1)Skupna končna vrednost naročil
Vrednost: 2 800 000 EUR
Brez DDV

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
1. Organizacija dela. Ponder 30
2. Ukrepi za nadzor kakovosti. Ponder 20
3. Predstavitvene naloge. Ponder 50
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena je elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
ENV.A.2/FRA/2015/0008.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

Predhodno informativno obvestilo

Številka obvestila v UL: 2015/S 38-064198 z dne 24.2.2015

Obvestilo o naročilu

Številka obvestila v UL: 2015/S 68-121293 z dne 8.4.2015

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: ENV.A.2/FRA/2015/0008/BiPRO
V.1)Datum oddaje naročila:
13.11.2015
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: BiPRO GmbH (vodja konzorcija)
Poštni naslov: Grauertstraße 12
Kraj: München
Poštna številka: 81545
Država: Nemčija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 2 800 000 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 2 800 000 EUR
Brez DDV
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
Število mesecev: 48
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: da
Navedite vrednost ali delež naročila, ki bo verjetno oddan podizvajalcem:
Ni podatkov
Št. naročila: ENV.A.2/FRA/2015/0008/Eunomia
V.1)Datum oddaje naročila:
13.11.2015
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Eunomia Research & Consulting Ltd
Poštni naslov: 37 Queen Square
Kraj: Bristol
Poštna številka: BS1 4QS
Država: Združeno kraljestvo

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 2 800 000 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 2 800 000 EUR
Brez DDV
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
Število mesecev: 48
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: da
Navedite vrednost ali delež naročila, ki bo verjetno oddan podizvajalcem:
Ni podatkov
Št. naročila: ENV.A.2/FRA/2015/0008/Oeko-Institut
V.1)Datum oddaje naročila:
13.11.2015
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Öko-Institut e.V. – Institute for Applied Ecology
Poštni naslov: Merzhauser Straße 173
Kraj: Freiburg
Poštna številka: 79100
Država: Nemčija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 2 800 000 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 2 800 000 EUR
Brez DDV
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
Število mesecev: 48
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: da
Navedite vrednost ali delež naročila, ki bo verjetno oddan podizvajalcem:
Ni podatkov
Št. naročila: ENV.A.2/FRA/2015/0008/Arcadis
V.1)Datum oddaje naročila:
13.11.2015
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Arcadis Belgium NV
Poštni naslov: rue Royale 80
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1000
Država: Belgija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 2 800 000 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 2 800 000 EUR
Brez DDV
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
Število mesecev: 48
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: da
Navedite vrednost ali delež naročila, ki bo verjetno oddan podizvajalcem:
Ni podatkov

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.2)Dodatne informacije:
V skladu s členom 134.1(f) pravil uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.10.2012 (finančna uredba) lahko naročnik v 3 letih od oddaje prvotnega naročila uporabi izjemni postopek s pogajanji za dodatne storitve (brez predhodne objave obvestila o naročilu), ki obsegajo ponovitev podobnih storitev (do največ 50 % vrednosti prvotnega naročila), oddanih gospodarskemu subjektu, kateremu je bilo oddano prvotno naročilo s strani istega naročnika.
VI.3)Pritožbeni postopki
VI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: Pritožbe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz točke I.1.

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glej http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

Pritožbo lahko predložite organu iz točke VI.3.1 v 2 mesecih od uradnega obvestila o sklepu o oddaji naročila.
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.4)Datum pošiljanja tega obvestila:
18.11.2015