Dodávky - 418974-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

28/11/2015    S231    Európsky parlament - Dodávky - Dodatočné informácie - Súťažný dialog 

Luxembursko-Luxemburg: Modernizácia kancelárií poslancov Európskeho parlamentu v Bruseli

2015/S 231-418974

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 5.11.2015, 2015/S 214-390574)

Európsky parlament, do rúk: oddelenie pre verejné obstarávania a zmluvy, plateau de Kirchberg, 2929 Luxemburg, LUXEMBURSKO. Kontakt: Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku. E-mail: inlo.cd@ep.europa.eu

Namiesto 

IV.3.4) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

4.12.2015.

Viď 

IV.3.4) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

17.12.2015.

Toto korigendum aktualizuje oznámenie o korigende zverejnené v „Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie", 14.11.2015, 2015/S 221-401955.