S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Dodávky - 418974-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

28/11/2015    S231

Luxembursko-Luxemburg: Modernizácia kancelárií poslancov Európskeho parlamentu v Bruseli

2015/S 231-418974

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 5.11.2015, 2015/S 214-390574)

Európsky parlament, do rúk: oddelenie pre verejné obstarávania a zmluvy, plateau de Kirchberg, 2929 Luxemburg, LUXEMBURSKO. Kontakt: Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku. E-mail: inlo.cd@ep.europa.eu

Namiesto 

IV.3.4) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

4.12.2015.

Viď 

IV.3.4) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

17.12.2015.

Toto korigendum aktualizuje oznámenie o korigende zverejnené v „Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie", 14.11.2015, 2015/S 221-401955.