Supplies - 419017-2020

07/09/2020    S173

Czechia-Prague: Hand sanitizer

2020/S 173-419017

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Česká pošta, s.p.
National registration number: 47114983
Postal address: Politických věžňů 909/4
Town: Praha 1
NUTS code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Postal code: 225 99
Country: Czechia
Contact person: Ing. Jarmila Havlíková
E-mail: havlikova.jarmila@cpost.cz

Internet address(es):

Main address: http://www.ceskaposta.cz

Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cp

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cp
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka osobních ochranných prostředků, gelů na ruce a čisticích prostředků

Reference number: ČP/57348/2020/NAK
II.1.2)Main CPV code
33741300 Hand sanitizer
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných prostředků, dezinfekčních gelů na ruce a čisticích prostředků. Veřejná zakázka je rozdělena do pěti částí: 1. dodávky respirátorů typu FFP2; 2. dodávky jednorázových ochranných rukavic; 3. dodávky ochranných roušek (ústenek); 4. dodávky dezinfekčních gelů na ruce a bezkontaktních dávkovačů; 5. dodávky dezinfekčních prostředků na povrchy a velké plochy.

Plnění veřejné zakázky pro každou část bude realizováno na základě rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené na dobu 48 měsíců od nabytí její účinnosti nebo do vyčerpání stanovené maximální hodnoty.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 155 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 1 veřejné zakázky: dodávky respirátorů typu FFP2

Lot No: Část 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18142000 Safety visors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Main site or place of performance:

Celá ČR

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem části 1 veřejné zakázky jsou dodávky respirátorů typu FFP2.

Plnění veřejné zakázky pro tuto část bude realizováno na základě rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené na dobu 48 měsíců od nabytí její účinnosti nebo do vyčerpání stanovené maximální hodnoty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 25 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 2 veřejné zakázky: dodávky jednorázových ochranných rukavic

Lot No: Část 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Main site or place of performance:

Celá ČR

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem části 2 veřejné zakázky jsou dodávky jednorázových ochranných rukavic.

Plnění veřejné zakázky pro tuto část bude realizováno na základě rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené na dobu 48 měsíců od nabytí její účinnosti nebo do vyčerpání stanovené maximální hodnoty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 3 veřejné zakázky: dodávky ochranných roušek (ústenek)

Lot No: Část 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Main site or place of performance:

Celá ČR

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem části 3 veřejné zakázky jsou dodávky ochranných roušek (ústenek). Plnění veřejné zakázky pro tuto část bude realizováno na základě rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené na dobu 48 měsíců od nabytí její účinnosti nebo do vyčerpání stanovené maximální hodnoty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 4 veřejné zakázky: dodávky dezinfekčních gelů na ruce a bezkontaktních dávkovačů

Lot No: Část 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33741300 Hand sanitizer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Main site or place of performance:

Celá ČR

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem části 4 veřejné zakázky jsou dodávky dodávky dezinfekčních gelů na ruce a bezkontaktních dávkovačů. Plnění veřejné zakázky pro tuto část bude realizováno na základě rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené na dobu 48 měsíců od nabytí její účinnosti nebo do vyčerpání stanovené maximální hodnoty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 5 veřejné zakázky: dodávky dezinfekčních prostředků na povrchy a velké plochy

Lot No: Část 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
39831300 Floor cleaners
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Main site or place of performance:

Celá ČR

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem části 5 veřejné zakázky jsou dodávky dezinfekčních prostředků na povrchy a velké plochy.

Plnění veřejné zakázky pro tuto část bude realizováno na základě rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené na dobu 48 měsíců od nabytí její účinnosti nebo do vyčerpání stanovené maximální hodnoty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Základní způsobilost - Způsobilým je dodavatel, který: a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele. Je-li dodavatelem právnická osoba, tento předpoklad splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, tento předpoklad splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. Je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, tento předpoklad vedle uvedených osob splňuje i vedoucí pobočky závodu. Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, tento předpoklad splňuje tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; b) nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; c) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; d) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. Podrobné informace (včetně informace jak dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Profesní způsobilost - Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky. Podrobné informace viz zadávací dokumentace.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:
III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/10/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/10/2020
Local time: 10:00
Place:

Praha

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek pro všech pět částí podaných v elektronické podobě proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. Zadavatel dle zákona není povinen zpřístupnit účastníkům řízení protokol o otevírání nabídek.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Zakázka je zadávána veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ, který postupuje dle ustanovení zákona platných pro sektorové veřejné zakázky. Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele: www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cp formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně. Zadavatel si v souladu s ustanovením § 170 zákona vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet address: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet address: https://www.uohs.cz/

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/09/2020